Sơn

Sơn

Tư vấn hướng nghiệp là một trong nhiều giải pháp quan trọng để phân luồng học sinh vào học tiếp các bậc học phù hợp với người học, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển của kinh tế xã hội. Thụy Điển là một trong nhiều nước phát triển coi  “tư vấn là một quyền cá nhân”.

Đức luôn chú trọng giáo dục người lớn và thiết lập hệ thống phát triển giáo dục người lớn tương đối hoàn chỉnh. Trong số đó các trung tâm giáo dục người lớn (VHS) đóng vai trò không chỉ là một cơ sở giáo dục ở địa phương mà còn là một trung tâm quan trọng để học tập suốt đời. 

“Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới.” - N. Mandela

Ngày 31/10-01/11/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tổ chức Hội thảo kỹ thuật “Khung công nhận lẫn nhau về trình độ và kỹ năng nghề trong khu vực ASEAN”.

Việc xác định, phân loại nghề nghiệp có ý nghĩa rất lớn trong thực tiễn đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa thị trường lao động nảy sinh nhu cầu về xây dựng nguồn cơ sở dữ liệu ngành, nghề có thể so sánh quốc tế cho cả mục đích thống kê và quản lý hành chính. Bài viết trình bày tổng quan về hệ thống phân loại nghề nghiệp đang được sử dụng hiện nay và thực tế phân loại nghề nghiệp của một số quốc gia trên thế giới.

Xây dựng khung trình độ quốc gia đã là một công việc khó khăn, tuy nhiên để triển khai và ứng dụng hiệu quả khung trình độ vào thực tiễn còn khó khăn hơn nhiều, đó là một quá trình lâu dài đòi hỏi nhiều nguồn lực và thời gian. Bài viết trình bày thực tiễn kinh nghiệm của Anh Quốc trong việc triển khai khung trình độ quốc gia và một số bài học rút ra cho Việt Nam.

Tận dụng các lợi thế hiện có để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu thực tế về nguồn nhân lực, Hải Phòng đã cụ thể hoá các chủ trương về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) của thành phố thông qua sắp xếp hệ thống GDNN một cách toàn diện và hiệu quả, đó là một trong những giải pháp cấp bách hiện nay để bảo đảm về số lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu sản xuất trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng. Bài viết chia sẻ một số kết quả bước đầu  về việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành phố Hải Phòng.

Kominkan, các cơ sở giáo dục xã hội dựa trên quan điểm dạy và học lẫn nhau và hỗ trợ cho việc học tự nguyện của cư dân địa phương được thành lập ở Nhật Bản sau Thế chiến II và là duy nhất trên thế giới vào thời điểm đó. Bài viết sẽ giới thiệu những nét cơ bản về các Kominkan và ý nghĩa của nó trong việc tạo điều kiện cho người dân có cơ hội học tập suốt đời trong cộng đồng địa phương.

Page 6 of 18

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020