Print this page

Thực hiện kết luận của Viện trưởng tại cuộc họp giao ban ngày 29/02/2016, ngày 24 tháng 3 năm 2016, Viện tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2016 cho cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng.

 

 

 

Last modified on Thứ bảy, 25 Tháng 6 2016
  • Bình luận
  • Đọc 17185 lần