Hội thảo khoa học "Các giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng dạy nghề đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế" do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức diễn ra chiều ngày 24 tháng 6 năm 2016 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Tp. Hà Nội.

Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ đại diện các ban ngành Trung ương, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Hiệp hội dạy nghề và công tác xã hội Việt Nam; đại diện Hội đồng Quốc gia giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực, đại diện Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải; Bí thư, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố; lãnh đạo Tổng cục Dạy nghề, lãnh đạo các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, một số doanh nghiệp; đại diện lãnh đạo một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp, một số nhà khoa học, chuyên gia trong nước.

Tham dự Hội thảo còn có các nhóm chuyên gia quốc tế đến từ Úc, Đức, Pháp, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore…và một số tổ chức quốc tế khác.

Chủ trì hội thảo:

- Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Ông Huỳnh Văn TíThứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Ông Nguyễn Hồng MinhTổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.

Phát biểu khai mạc Hội thảo Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu rõ: Lợi thế về số lượng lao động, tuổi lao động và giá lao động của Việt Nam ngày một giảm đi, bởi chất lượng lao động mới là yếu tố quyết định, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Từ đó, đòi hỏi chúng ta phải gấp rút nâng cao chất lượng đào tạo lao động, chứ không phải là tăng quy mô đào tạo. Trước những yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TƯ của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới là đổi mới căn bản toàn diện đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thị trường lao động,  phát triển gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ. Tại Hội thảo này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội muốn lắng nghe ý kiến của các đại biểu về những mặt được, những hạn chế của dạy nghề, chia sẻ những kinh nghiệm và tìm ra những giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong nước và thế giới.

 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu khai mạc Hội thảo

 

Mở đầu cho các tham luận tại Hội thảo, TS. Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề có bài báo cáo đề dẫn “Nâng cao chất lượng dạy nghề đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế" là cơ sở thực tiễn cho việc trao đổi, thảo luận của các đại biểu tại Hội thảo.

Báo cáo nêu rõ: 18 năm, từ khi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được tiếp tục giao lại quản lý nhà nước về dạy nghề, công tác dạy nghề đã được phục hồi và có bước phát triển vững chắc, từng bước đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và đóng góp quan trọng vào việc bảo đảm an sinh xã hội quốc gia. Từ điểm xuất phát gần như chưa có hệ thống pháp luật về dạy nghề, đến nay đã được thể chế hóa thành đường lối, chủ trương của Đảng về phát triển dạy nghề; hình thành hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho đổi mới và phát triển dạy nghề. Quy mô, cơ cấu ngành nghề và mạng lưới cơ sở dạy nghề được mở rộng đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về số lượng nhân lực của thị trường lao động và nhu cầu học nghề của người dân, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Các điều kiện bảo đảm chất lượng dạy nghề ngày càng được tăng cường, đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo. Sự gắn kết giữa các cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp đã có sự chuyển biến rõ rệt so với trước. Các cơ sở dạy nghề đã thực hiện đào tạo nghề cho doanh nghiệp thông qua việc ký kết hợp đồng dạy nghề với doanh nghiệp và thống nhất từ khâu tuyển sinh, nội dung, mục tiêu, chương trình đào tạo đến bố trí mô hình dạy nghề, tiếp nhận học sinh, sinh viên thực tập và tuyển dụng sau tốt nghiệp,… Chất lượng, hiệu quả dạy nghề có bước chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về lao động có chất lượng cho các khu công nghiệp, khu kinh tế và các doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Theo điều tra của Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề đối với các doanh nghiệp cho thấy có 80% - 85% số lao động qua đào tạo nghề được sử dụng đúng trình độ đào tạo, trong đó có 30% học sinh sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng nghề từ khá trở lên. Dạy nghề không chỉ bảo đảm nhân lực lao động kỹ thuật cho nền kinh tế mà còn góp phần giải quyết việc làm, nâng cao mức sống cho người dân, nhất là người dân thuộc nhóm yếu thế là phụ nữ, lao động nông thôn, người dân tộc thiểu số, người nghèo; người dân ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn và thực hiện chính sách công bằng trong dạy nghề. Báo cáo đề dẫn cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập cần khắc phục để nâng cao hiệu quả chất lượng công tác dạy nghề. Đó là: Công tác phân luồng học sinh vào học nghề chưa được quan tâm đúng mức; Chất lượng dạy nghề phần nào vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động về tay nghề, về các kỹ năng mềm; cơ cấu đào tạo theo nghề chưa hợp lý; Các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề còn bất cập; giáo viên dạy nghề còn hạn chế về kỹ năng nghề; chương trình ít được cập nhật, bổ sung theo sự phát triển của khoa học công nghệ; sự gắn kết doanh nghiệp với cơ sở dạy nghề vẫn còn lỏng lẻo; nguồn lực đầu tư cho dạy nghề còn hạn chế, chưa phù hợp với sự phát triển của quy mô và mạng lưới cơ sở dạy nghề; chưa huy động được các nguồn lực xã hội cho phát triển dạy nghề; Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 nhưng chưa có văn bản hướng dẫn thi hành đối với trình độ trung cấp, cao đẳng nên những vướng mắc liên quan đến hệ thống dạy nghề và giáo dục chuyên nghiệp chưa được giải quyết, khắc phục.

 

TS. Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề phát biểu báo cáo đề dẫn
“Nâng cao chất lượng dạy nghề đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế"

Phát biểu kết luận Hội thảo, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các đại biểu về phát triển dạy nghề, các giải pháp được đưa ra đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được tập trung. Khẳng định dạy nghề phải gắn với thị trường lao động, với thông tin thị trường lao động, qua đó để xác định cơ cầu ngành nghề, xác định trình độ đào tạo cho các nhà quản lý, cơ sở dạy nghề và người học. Các giải pháp được thảo luận tại hội thảo là thiết thực, phù hợp đó là các giải pháp về quy hoạch mạng lưới, phát triển hệ thống kiểm định chất lượng, đảo bảo chất lượng; Phát triển đội ngũ nhà giáo, nhà quản lý; Đổi mới công tác quản lý, quản trị trong nhà trường, Dạy nghề  phải gắn với doanh nghiệp…

Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề đã làm tốt vai trò là đơn vị phối hợp với Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc chuẩn bị và tổ chức Hội thảo này.

Một số hình ảnh của Hội thảo tại đây
Last modified on Thứ sáu, 29 Tháng 7 2016
  • Bình luận
  • Đọc 2011 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020