Print this page

Ngày 21/5/2020, tại Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp đã diễn ra cuộc họp của Tổ công tác về thực hiện Thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA), Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về kỹ năng (MRS), (Khung trình quốc gia Việt Nam (VQF) và Khung tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF) (Tổ công tác).

 

Tham dự cuộc họp gồm toàn thể thành viên Tổ công tác là đại diện các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các Hiệp hội và các chuyên gia khác.

Tổ công tác được thành lập với nhiệm vụ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch theo từng năm, giai đoạn, nhằm thực hiện Thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA), Công nhận lẫn nhau về kỹ năng (MRS), Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF), Khung tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF) tại Việt Nam.

Cuộc họp nhằm cung cấp những thông tin tổng quan về tình hình triển khai MRA, MRS, VQF và AQRF của Việt Nam và một số nước trong khu vực; xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2020 và các năm tiếp theo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên thuộc Tổ công tác.

Phát biểu khai mạc tại cuộc họp, TS. Trương Anh Dũng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai MRA, MRS, VQF và AQRF trong việc thúc đẩy phát triển giáo dục nghề nghiệp, dịch chuyển lao động và tăng cường hội nhập trong lĩnh vực nhân lực chất lượng cao. Việc thành lập Tổ công tác về thực hiện MRA, MRS, VQF và AQRF có ý nghĩa quan trọng và phản ánh tính chủ động của Bộ LĐ-TB&XH trong việc triển khai các hoạt động này.

Tại cuộc họp, thành viên Tổ công tác đã chia sẻ, thảo luận sôi nổi các nội dung liên quan đến thực trạng triển khai MRA, MRS, VQF, AQRF từ đó đề xuất kế hoạch, các hoạt động cần triển khai trong thời gian tới như: xây dựng kế hoạch triển khai khung trình độ quốc gia Việt Nam (các trình độ thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp), tiến trình tham chiếu AQRF; yêu cầu thiết lập cơ chế phối hợp các bên liên quan khác nhau khi triển khai các nội dung hoạt động và tăng cường công tác truyền thông về MRA, MRS, VQF và AQRF.

Kết thúc cuộc họp, Tổ công tác thống nhất một số hoạt động tiếp nối gồm xây dựng kế hoạch chi tiết, lộ trình triển khai trong năm 2020 và các giai đoạn tiếp theo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Tổ và sẵn sàng huy động sự tham gia của chuyên gia từ các Bộ, ngành khác trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung./.

TT Nghiên cứu kỹ năng và chuẩn đào tạo

 

  • Bình luận
  • Đọc 1081 lần