NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ở Hoa Kỳ các tổ chức giáo dục thường xuyên nhận diện và phân tích điểm mạnh, điểm yếu của mình để đưa ra các giải pháp củng cố sức mạnh cạnh tranh của nhà trường. Bộ tiêu chí chất lượng hoạt động Malcolm Baldridge (MBA) được nhiều tổ chức giáo dục ở Hoa Kỳ sử dụng làm công cụ cho quá trình này. Bài viết giới thiệu tổng quan về MBA.

Theo luật giáo dục nghề nghiệp, Chương trình đào tạo được thực hiện theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ. Triển khai các chương trình đạo tạo này, cần có hình thức giảng dạy phù hợp. Bài viết chia sẻ một số tiếp cận về phương pháp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Theo mục tiêu của chính phủ đề ra[1], giai đoạn 2012 – 2015 sẽ đào tạo nghề và tạo việc làm phù hợp cho 250.000 NKT trong độ tuổi lao động còn khả năng lao động (trung bình hằng năm là 62.500 NKT), giai đoạn 2016 – 2020 là 300.000 (trung bình hằng năm là 50.000 NKT). Thực hiện mục tiêu này, cần phát triểnđội ngũ nhà giáo GDNN chuyên biệt cho NKT.  Vậy đọi ngũ nhà giáo này cần có những tiêu chuẩn nào về năng lực để đáp ứng được yêu cầu chất lượng của đào tạo nghề? Bài viết đề cập thực trạng đào tao nghề cho NKT, sự hình thành và phát triển đội ngũ NG GDNN cho NKT và đề xuất một số giải pháp phát triển NG GDNN  cho NKT.

Thực hiện Chiến lược Phát triển dạy nghề tỉnh thời kỳ 2011-2020, Tỉnh Khánh Hòa đạt được nhiều kết quả khích lệ. Các kết đó đã và đang có những tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm ổn định cuộc sống, tăng thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa hiệu quả của chương trình cho giai đoạn 2021-2030, cần có những giải pháp phù hợp. Trên cơ sở thực trạng, bài viết đề xuất một số giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030.

Được sự quan tâm hỗ trợ của các bộ, ban, ngành Trung ương, đặc biệt là sự quan tâm Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND công tác dạy nghề của tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2011 – 2020 đã tiếp cận sát với nhu cầu của thị trường lao động, gắn kết với các chương trình giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, xuất khẩu lao động và các mục tiêu xã hội khác,  lao động được đào tạo đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động. Bài viết phân tích khái quát thực trạng đào tạo nghề và đề xuất một số đề xuất để phát triển giáo dục nghề nghiệp Thanh Hóa trong thời gian tới.

Lao động trực tiếp sản xuất của ngành dệt may, da giày được đánh giá là sẽ chịu nhiều tác động từ những thay đổi của khoa học công nghệ trong thời gian tới. Để nhận diện chinh xác những ảnh hưởng đó. Bài viết trình bày thưc trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động ngành dệt may, da giày trong thời gian tới

Hội nhập quốc tế là một trong những giải pháp ưu tiên để nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Những năm qua giáo dục nghề nghiệp Việt Nam đã đẩy mạnh hội nhập quốc tế với các nước ASEAN trong đó có Campuchia. Nhằm góp phần nâng cao hoạt động hợp tác với Campuchia ở các cơ sở sở giao dục nghề nghiệp, bài viết trình bày tổng quan về hệ thống giáo dục Campuchia. 

Tại Áo, có rất nhiều tổ chức, đơn vị trong lĩnh vực thông tin, tư vấn giáo dục và hướng nghiệp. Trong đó bao gồm hướng nghiệp và tư vấn do các cơ sở giáo dục và đào tạo cung cấp và các dịch vụ hướng nghiệp do cơ quan quản lý việc làm cung cấp. Ngoài ra sự tham gia của các đối tác xã hội (Phòng Thương mại, Phòng lao động) trong việc thực hiện hoạt động hướng nghiệp cũng là một đặc điểm nổi bật trong hệ thống của Áo.

Hài hòa hóa các tiêu chuẩn kỹ năng/năng lực giữa các nước tiến tới công nhận lẫn nhau về trình độ để thúc đẩy phát triển kỹ năng, di chuyển lao động và sinh viên là chủ trương và trọng tâm chính sách phát triển nhân lực ASEAN. Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về nghề nghiệp được coi là những công cụ chính để di chuyển lao động. Những thỏa thuận này giúp những người hành nghề có kỹ năng hoặc kinh nghiệm phù hợp được chứng nhận và làm việc tại nước ngoài. Tuy nhiên, thuật ngữ “skilled labour” được dịch sang tiếng Việt nên là lao động có kỹ năng hay lao động có tay nghề, hoặc tùy biến cả hai? Xung quanh nó lại có các khái niệm liên quan cũng gây nhiều cách hiểu khác nhau và tranh luận không hồi kết: Lao động lành nghề, lao động chuyên môn kỹ thuật, lao động qua đào tạo, lao động phổ thông, lao động giản đơn.

Tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới…; Phát triển mạnh mẽ kinh tế số;…” – Là nội dung mà mục tiêu tổng quát của Nghị quyết số 52-NQ/TW do Bộ Chính trị đã thông qua ngày 27 tháng 9 năm 2019. Giáo dục đào tạo nói chung, Giáo dục nghề nghiệp nói riêng cũng cần phát triển theo xu thế này. Bài viết đề cập đến sự cần thiết của việc áp dụng những phát triển của công nghệ trong quản lý văn bằng số trong giáo dục nghề nghiệp; Qua tìm hiểu các nghiên cứu trong nước và nước ngoài, bài viết nhận thấy, đây còn là một khoảng trống trong nghiên cứu

“Những đồng xu đồng hào làm nên tiền bạc, từng mẩu nhỏ đã đọc được làm nên kiến thức”.(V.I.Dal) – Để mọi người dân có được nhận thức đúng về Giáo dục nghề nghiệp, phân luồng thành công thì người dân cần có nhận thức đúng đắn về giáo dục nghề nghiệp. Để mọi người dân có được nhận thức đúng đắn thì vai trò của truyền thông là vô cùng quan trọng, từ những “hạt mưa nhỏ” gieo xuống, lâu dần sẽ giúp thay đổi nhận thức của người dân. Đặc biệt, với sự phát triển của công nghệ hiện nay, truyền thông càng thể hiện rõ những tiện ích của mình. Nhưng các nghiên cứu về hoạt động truyền thông trong giáo dục nghề nghiệp và đặc biệt là nghiên cứu để đổi mới nó trong kỷ nguyên số còn là một khoảng trống trong nghiên cứu. Vì vậy, bài viết dưới đây bước đầu đề cập đến vấn đề này qua việc tìm hiểu những nghiên cứu trong nước và ngoài nước để thấy được tính cấp thiết của vấn đề “Đổi mới hoạt động truyền thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên số”.

Tài liệu hội thảo "Khung công nhận lẫn nhau về trình độ và kỹ năng nghề"

Page 4 of 22

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020