NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Giới thiệu chung về nghề

Công nghệ sản xuất bê tông nhựa nóng (Bê tông ASPHAL) là nghề thực hiện các công việc: Sử dụng trạm trộn bê tông nhựa nóng để thực hiện quy trình sản xuất ra sản phẩm là bê tông nhựa nóng phục vụ cho việc thi công mặt đường. Bê tông nhựa nóng sản xuất ra phải đảm bảo các yêu cầu kinh tế, kỹ thuật, độ chính xác về thành phần vật liệu, độ đồng đều về chất lượng trộn và nhiệt độ khi ra khỏi buồng trộn, chi phí sản xuất hợp lý.                                                                  

Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề làm việc như một nhân viên kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật trong trạm trộn bê tông nhựa của các công ty, xí nghiệp.

Công việc được tiến hành trong ca bin vận hành, các vị trí trên bãi đặt trạm trộn.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Làm các công việc lắp đặt trạm trộn bê tông nhựa nóng;
 • Làm các công việc kiểm tra, chuẩn bị trước khi sản xuất bê tông nhựa nóng;
 • Thiết kế các thành phần hỗn hợp bê tông nhựa nóng để sản xuất và kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra;
 • Vận hành trạm trộn để sản xuất ra bê tông nhựa nóng đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật;
 • Làm các công việc kiểm tra sau khi kết thúc ca sản xuất;
 • Làm các công việc bảo trì và sửa chữa các hư hỏng thông thường của các bộ phận trong trạm trộn;
 • Xử lý các sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình sản xuất;
 • Thực hiện an toàn kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;
 • Người có tay nghề bậc cao còn có nhiệm vụ tổ chức, điều hành tổ, nhóm làm việc, kèm cặp người có tay nghề bậc thấp và tham gia các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, phát triển nghề nghiệp.

Muốn hoàn thành tốt các nhiệm vụ; người hành nghề phải có những hiểu biết nhất định về các nhiệm vụ chủ yếu, vị trí và nơi làm việc của nghề, các trang thiết bị sử dụng trong khi hành nghề.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Toàn bộ các thiết bị của trạm trộn.
 • Tài liệu kỹ thuật, văn bản quy phạm pháp luật về công nghệ sản xuất bê tông nhựa nóng.
 • Các thiết bị, dụng cụ, đồ nghề dùng cho các công tác kiểm tra, bảo trì, sửa chữa và lắp ráp trạm trộn.
 • Các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm để kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra.
 • Phòng thí nghiệm vật liệu.
 • Nhà kho để chứa chất phụ gia.
 • Sân bãi để chứa vật liệu sản xuất.
 • Cân tĩnh để cân trọng lượng xe ô tô có tải và không tải nhằm xác định khối lượng sản phẩm xuất ra khỏi trạm.

CẤP NƯỚC

Giới thiệu chung về nghề

Cấp nước là nghề chuyên vận hành, quản lý, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống cấp nước cho các công trình dân sinh, khu đô thị và khu công nghiệp, trong toàn bộ đời sống và sản xuất của xã hội.                                                                      

Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề Cấp nước làm việc trong lĩnh vực cấp nước sạch như:

 • Vận hành, quản lý công trình thu nước, trạm bơm, trạm xử lý nước và hệ thống đường ống cấp nước cho các công trình xử lý nước cấp và cung cấp nước sạch.
 • Kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ và sửa chữa lớn ống và thiết bị của các công trình trong hệ thống cấp nước sạc

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Công tác chuẩn bị;
 • Quản lý, bảo dưỡng và sửa chữa công trình thu nước;
 • Vận hành, quản lý, sửa chữa và bảo dưỡng trạm bơm cấp nước;
 • Vận hành, quản lý, bảo dưỡng và sửa chữa trạm xử lý nước;
 • Quản lý, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống đường ống cấp nước.

Với nhu cầu cấp nước sạch ngày càng tăng, để có thể thực hiện các hoạt động của nghề cấp nước trong điều kiện nguồn nước đang bị ô nhiễm và dần cạn kiệt, đòi hỏi người hành nghề Cấp nước phải có đầy đủ kiến thức và thành thạo kỹ năng chuyên môn của nghề.

Người hành nghề Cấp nước biết ứng dụng sáng tạo kỹ thuật công nghệ vào công việc. Có ý thức kỷ luật cao, có đủ sức khoẻ, phản ứng nhanh để xử lý các tình huống, sự cố kỹ thuật khi vận hành, quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa ống, thiết bị cấp nước và làm việc trong môi trường tiếp xúc với một số hóa chất nguy hiểm và môi trường có tiềm ẩn tai nạn nghề nghiệp .

Người hành nghề Cấp nước có thể giao tiếp tốt, làm việc theo nhóm, thời gian làm việc theo ca, kíp, theo vị trí của trạm xử lý nước cấp, của hệ thống cấp nước sạch.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Các công trình, thiết bị và dụng cụ vận hành.
 • Các thiết bị và dụng cụ đo kiểm tra.

BÊ TÔNG

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Bê tông bao gồm: Chuyên sản xuất, thi công, bảo dưỡng bê tông trong các công trường xây dựng, nhà máy sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn như: Sản xuất và thi công các cấu kiện bê tông đúc sẵn: bê tông tấm đan, bê tông tấm sàn, tường, bê tông ống cống, bê tông cọc. Thi công các cấu kiện bê tông tại chỗ: bê tông móng, bê tông dầm móng, bê tông tường, bê tông cột, bê tông dầm, sàn toàn khối, bê tông cầu thang.

Các vị trí làm việc của nghề

 • Công trường xây dựng.
 • Nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Chuẩn bị thi công;
 • Trộn vữa bê tông;
 • Thi công bê tông tại chỗ;
 • Thi công cấu kiện bê tông đúc sẵn;
 • Thực hiện các công việc có liên quan;
 • Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;
 • Tổ chức sản xuấ

Để hành nghề cần có đủ sức khoẻ, thần kinh vững và phản ứng nhanh để làm việc ở bất kỳ môi trường nào, luôn tiềm ẩn các tai nạn lao động như: làm việc dưới sâu, làm việc trên cao, làm việc trong hầm, làm việc dưới nước...

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Bay, bàn xoa, thư ớc tầm, thước mét, nivô.
 • Các dụng cụ đầm thủ công...; máy đầm bàn, máy đầm dùi, đầm rung.
 • Máy quay li tâm.
 • Máy tr ộn bê tông.
 • Các dụng cụ kiểm t
 • Dụng cụ thí nghiệm.
 • Các dụng cụ hỗ trợ liên quan như: bun ke, máng đ ổ...
 • Các phương ti ện vận chuyển: băng tải, vận thăng, cầu trục, cẩu tháp, xe vận chuyển bê tông, máy bơm bê tông...

Giới thiệu chung về nghề

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện là nghề bao gồm các nhiệm vụ vận hành, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện, động cơ điện kéo máy bơm, máy bơm các loại và các công trình có liên quan đến trạm bơm điện phục vụ nông nghiệp, công nghiệp.                                                                     

Các vị trí làm việc của nghề

 • Trạm bơm tưới, tiêu nước nông nghiệp.
 • Trạm bơm đầu mối cung cấp nước nông nghiệp.
 • Trạm bơm cấp thoát nước đô thị và nông thôn.
 • Các trạm bơm cấp và thoát nước công nghiệp...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Thực hiện đượcquy trình vận hành các tổ máy bơm điện hạ áp, cao áp - dùng cho bơm nước nông nghiệp, công nghiệp có lưu lượng đến 35000m3/h;
 • Thực hiện được công việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hư hỏng trên các bộ phận của máy bơm ly tâm, máy bơm hướng trục, máy bơm hỗn lưu có lưu lượng đến 35000m3/h;
 • Thực hiện được công việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các tủ điện trạm bơm hạ áp: Tủ phân phối điện, tủ điều khiển máy bơm khởi động trực tiếp, khởi động gián tiếp qua các thiết bị khởi động, khởi động dùng bộ khởi động mềm, tủ bù hệ số công suất;
 • Vận hành, bảo dưỡng và lập được phương án sửa chữa, quản lý các công trình liên quan thuộc trạm bơm: Bể hút, bể xả, đường ống hút, đường ống xả, lưới chắn rác, van và cửa van điều tiết nước;
 • Tổ chức và thực hiện đúng các quy định về an toàn, vệ sinh môi trường trong vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa trạm bơm.

Khi thực hiện các công việc vận hành và sửa chữa trạm bơm điện, người lao động thường tiếp xúc với môi trường có tiếng ồn lớn, độ ẩm ướt cao, nguồn điện áp nguy hiểm…, do vậy cần tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ chế độ bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp và thực hiện thật tốt các nguyên tắc kỹ thuật an toàn điện.

Có khả năng làm công việc của nghề, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ bảo đảm để làm việc ở các công ty, xí nghiệp thuỷ lợi, các trạm bơm nước nông nghiệp, công ty, xí nghiệp cung cấp nước đô thị, nông thôn; đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để làm các công việc vận hành, sửa chữa, người hành nghề cần biết và sử dụng thành thạo các dụng cụ, trang thiết bị, cũng như biết lựa chọn, sử dụng hợp lý và tiết kiệm các vật tư, vật liệu phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt máy bơm, máy điện, tủ điện và đường dây tải điện trạm bơm…

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Bộ dụng cụ nghề điện.
 • Bộ dụng cụ tháo lắp.
 • Các trang bị nâng hạ tải vận chuyển.
 • Các đồng hồ đo điện.
 • Các dụng cụ và máy đo kiểm cơ khí.
 • Các dụng cụ chuyên dùng khác.

THÚ Y

Giới thiệu chung về nghề

Thú y là một nghề hoạt động trong lĩnh vực chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh, hướng dẫn kỹ thuật,... nhằm bảo vệ sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi theo đúng pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi, cung cấp cho xã hội các súc sản phẩm an toàn.                                                                        

Các vị trí làm việc của nghề

Vị trí làm việc của người làm công tác thú y là các trang trại; mạng lưới thú y cấp phường, xã; trạm thú y quận, huyện, tỉnh; các công ty chăn nuôi, công ty thuốc thú y hoặc tự đứng ra kinh doanh cửa hàng thuốc thú y, mở bệnh xá thú y...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Sử dụng thuốc thú y, vaccine;
 • Sử dụng dụng cụ thú y;
 • Phòng bệnh;
 • Chẩn đoán;
 • Điều trị bệnh;
 • Chống dịch bệnh;
 • Thực hành sản khoa;
 • Gieo tinh nhân tạo;
 • Thực hiện công tác khuyến nông;
 • Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ;
 • Quán triệt luật thú y;
 • Tổ chức, điều hành cơ sở thú y theo từng cấp;
 • Nghiên cứu, ứng dụng khoa học.

Do tính chất đặc thù của nghề, người hành nghề Thú y phải có khả năng làm việc độc lập và trách nhiệm cao, có tính sáng tạo, tỉ mỉ, có lương tâm nghề nghiệp. Tuy nhiên khi cần làm việc nhóm họ vẫn phải có tinh thần đồng đội, tuân thủ luật lệ của ngành nghề, của cấp trên và hướng dẫn cấp dưới cùng làm việc.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Dụng cụ khám chữa bệnh: xi lanh, kim tiêm, ống nghe...
 • Các loại thuốc thú y.

Giới thiệu chung về nghề

Nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, lợ là một bộ phận của nền sản xuất nông nghiệp nước ta. Nghề này sản xuất ra các loại  sản phẩm thuỷ sản có chất lượng cao phục vụ cho đời sống của nhân dân và cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, xuất khẩu, góp phần cải tạo môi trường sinh thái.                                                                       

Các vị trí làm việc của nghề

Nghề Nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, lợ có phạm vi hoạt động rộng ở các vùng cửa sông, ven biển, các trạm, trang trại và doanh nghiệp. Người làm nghề Nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, lợ có thể tham gia vào vị trí sau:

 • Kỹ thuật viên sản xuất giống thuỷ sản nước mặn, lợ.
 • Kỹ thuật viên nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, lợ.
 • Nhân viên bảo quản sản phẩm thuỷ sản sau thu hoạch.
 • Kỹ thuật viên phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Xác định thủy sinh vật;
 • Xác định một số chỉ tiêu sinh học ở cá;
 • Khảo sát, thiết kế công trình nuôi thuỷ sản;
 • Chuẩn bị công trình nuôi thủy sản;
 • Sản xuất và sử dụng thức ăn trong nuôi thủy sản;
 • Quản lý chất lượng nước trong nuôi thủy sản;
 • Phòng và trị bệnh động vật thủy sản;
 • Thực hiện an toàn lao động trong nuôi trồng thủy sản;
 • Sản xuất giống cá biển;
 • Sản xuất giống tôm sú;
 • Sản xuất giống tôm he chân trắng;
 • Sản xuất giống cua biển;
 • Sản xuất giống động vật thân mềm;
 • Nuôi cá lồng bè trên biển;
 • Nuôi cá trong ao nước lợ, mặn;
 • Nuôi tôm sú thương phẩm;
 • Nuôi tôm he chân trắng thương phẩm;
 • Nuôi cua thương phẩm;
 • Nuôi hàu Thái Bình Dương;
 • Nuôi tu hài;
 • Nuôi ngao nghêu;
 • Nuôi trai ngọc biển;
 • Vận chuyển động vật thuỷ sản.

Điều kiện làm việc của nghề: Người hành nghề Nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ phải có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; có đạo đức, yêu nghề và lương tâm nghề nghiệp; có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực; có đủ sức khỏe, biết bơi lội để hành nghề; được trang bị an toàn lao động.

Môi trường làm việc của nghề: Nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ thực hiện ở các vùng ven biển, trên biển; ở các trạm, trang trại và doanh nghiệp sản xuất giống, nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản nước mặn, lợ kinh tế; môi trường làm việc chịu sự tác động lớn của thiên nhiên như: mưa, bão, lũ nên hoạt động nghề chịu rủi ro cao.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Giống thuỷ sản bảo đảm chất lượng.
 • Trại thực nghiệm nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, lợ.
 • Phòng thực hành: thuỷ sinh, vi sinh, ngư loại, công nghệ sinh học, phân tích môi trường, chẩn đoán và phòng trị bệnh thuỷ sản.
 • Tài liệu giáo dục chính trị, pháp luật, an ninh quốc phòng... chuyên môn, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn vệ sinh thực phẩm, pháp luật bảo vệ thủy sản...
 • Dụng cụ, vật tư, phương tiện vận chuyển, thiết bị thông tin phục vụ sản xuất.
 • Kho tàng, thiết bị bảo quản sản phẩm thuỷ sản...

MỘC MỸ NGHỆ

Giới thiệu chung về nghề

Mộc mỹ nghệ là một nghề truyền thống ở Việt Nam, cũng như nhiều nước khác trên thế giới. Sự phát triển của nghề Mộc mỹ nghệ được gắn liền với sự phát triển của nền văn hoá dân tộc.

 Các sản phẩm của nghề như: giường, tủ, bàn, ghế, … được làm từ các nguyên vật liệu gỗ tự nhiên khi công nghệ chế biến gỗ phát triển thì sản phẩm của nghề được sản xuất từ ván nhân tạo. Thông qua sử dụng dụng cụ thủ công cùng với bàn tay khéo léo của người thợ, sự phát triển của công nghệ máy móc, thiết bị đã và đang tham gia vào chế tạo các sản phẩm mộc đáp ứng yêu cầu sử dụng của con người trong đời sống vật chất cũng như tinh thần.

Các vị trí làm việc của nghề

Người học nghề Mộc mỹ nghệ có thể làm việc ở một số vị trí sau:

 • Công nhân kỹ thuật nghề Mộc mỹ nghệ.
 • Kỹ thuật viên, giáo viên nghề Mộc mỹ nghệ.
 • Tổ chức sản xuất và kinh doanh sản phẩm mộc.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Thiết kế mẫu;
 • Chuẩn bị nguyên vật liệu;
 • Pha phôi;
 • Gia công mặt phẳng;
 • Gia công mặt cong;
 • Gia công mộng và lỗ mộng;
 • Ghép ván;
 • Tiện gỗ;
 • Lắp ráp sản phẩm;
 • Gia công ghế;
 • Gia công bàn;
 • Gia công giường;
 • Gia công tủ;
 • Trang trí bề mặt sản phẩm.

Mộc mỹ nghệ là nghề truyền thống ở Việt Nam, yêu cầu cần có sự khéo léo, tỉ mỉ, sáng tạo. Người lao động thường phải làm việc trong điều kiện môi trường có nhiều bụi bẩn, lao động bằng tay có tư duy kết hợp với các công cụ máy, thiết bị cơ giới hóa, tự động hóa.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Cơ sở gồm: Nhà xưởng, bãi tập kết nguyên vật liệu, kho để chứa đựng và bảo quản sản phẩm...
 • Các loại máy móc để phục vụ công việc gia công sản phẩm: Máy cưa đĩa, máy bào thẩm, bào cuốn, máy phay, máy khoan, máy đánh nhẵn...
 • Các loại dụng cụ thủ công: Cưa, bào, đục …
 • Nguyên liệu gỗ tự nhiên, ván nhân tạo và các vật liệu phụ...

MỘC DÂN DỤNG

Giới thiệu chung về nghề

Mộc dân dụng là một nghề chuyên gia công các loại cửa, khuôn cửa cho các công trình xây dựng từ nguyên liệu gỗ tự nhiên bằng các dụng cụ thủ công và các thiết bị chuyên dùng.                                                                       

Các vị trí làm việc của nghề

Phạm vi làm việc: Nghề Mộc dân dụng được làm trong các doanh nghiệp chế biến gỗ, trên các công trình xây dựng ở trong và ngoài nước và ở các trường nghề trong lĩnh vực chế biến gỗ.

Vị trí làm việc: Nghề Mộc dân dụng có thể tham gia một số vị trí sau:

 • Trực tiếp sản xuất tại các phân xưởng mộc ở các cơ sở sản xuất chế biến gỗ.
 • Kỹ thuật viên, giáo viên nghề Mộc.
 • Tổ trưởng tổ sản xuất, trưởng ca sản xuất.
 • Chủ cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đồ mộc.
 • Đảm nhận một phần công việc cho những công trình xây dựng.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Vẽ mẫu;
 • Chuẩn bị nguyên vật liệu;
 • Pha phôi;
 • Gia công mặt phẳng;
 • Gia công mộng và lỗ mộng;
 • Gia công mặt cong;
 • Ghép ván;
 • Tiện gỗ;
 • Lắp ráp sản phẩm;
 • Gia công khuôn cửa;
 • Gia công cửa Panô huỳnh gỗ;
 • Gia công cửa Panô kính;
 • Gia công cửa chớp gỗ;
 • Lắp cánh cửa vào khuôn cửa;
 • Trang trí bề mặt sản phẩm.

Điều kiện và môi trường làm việc: Người làm nghề mộc làm việc trong môi trường có nhiều bụi và tiếng ồn lớn, độc hại, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, mất an toàn lao động và dễ phát sinh bệnh nghề nghiệp.

Bối cảnh làm việc: Nghề mộc chủ yếu làm việc trong không gian nhà xưởng tiếp xúc với nhiều bụi, tiếng ồn lớn, lao động bằng tay có tư duy kết hợp với các công cụ máy, thiết bị cơ giới hoá, tự động hoá.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Nhà xưởng, bãi tập kết nguyên vật liệu, kho chứa đựng và bảo quản sản phẩm, hầm phun sơn, lò sấy.
 • Máy cưa, máy bào, máy đục, máy khoan, máy đánh nhẵn, máy phay, máy phun sơn.

Cưa, bào, đục, khoan, vam, thước vuông, thước mét, cữ vạch.

LÂM SINH

Giới thiệu chung về nghề

Lâm sinh là nghề trồng cây gây rừng, bao gồm các nhiệm vụ: Tạo cây giống, trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, cải tạo, làm giàu rừng và sản xuất nông lâm kết hợp trên đất nông lâm nghiệp nhằm phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.                                                                      

Các vị trí làm việc của nghề

Các lâm trường, trang trại.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Thiết kế trồng rừng;
 • Nhân giống cây trồng;
 • Trồng và chăm sóc rừng;
 • Nuôi dưỡng và phục hồi rừng;
 • Quản lý bảo vệ rừng;
 • Thiết kế khai thác gỗ;
 • Khai thác gỗ và tre nứa;
 • Trồng cây ăn quả;
 • Trồng cây công nghiệp;
 • Trồng và thu hoạch một số lâm sản ngoài gỗ;
 • Trồng hoa và cây cảnh;
 • Nông lâm kết hợp;
 • Khuyến nông lâm;
 • Kinh doanh sản xuất nông lâm nghiệp.

Để hành nghề người lao động cần có đủ sức khoẻ, làm được các công việc ngoài trời, nơi địa hình phức tạp, đi lại khó khăn và khí hậu bất lợi.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Cây giống.
 • Phân bón.
 • Dụng cụ trồng trọt.

KIỂM NGHIỆM ĐƯỜNG MÍA

Giới thiệu chung về nghề

Kiểm nghiệm đường mía là nghề chuyên thực hiện việc lấy mẫu; phân tích các chỉ tiêu chất lượng của nguyên liệu mía, bán thành phẩm, đường thành phẩm và phụ phẩm; phân tích nước phục vụ sản xuất và nước thải; kiểm tra đánh giá chất lượng của vật tư, hóa chất dùng trong sản xuất đường bằng các dụng cụ, thiết bị, máy móc và hóa chất chuyên dụng theo đúng phương pháp, tiêu chuẩn, quy trình, đảm bảo chính xác an toàn và hiệu quả; tổng hợp kết quả phân tích, lập báo cáo đánh giá quá trình sản xuất, tham gia quản lý hoạt động thử nghiệm và tham gia quản lý hoạt động sản xuất tại các nhà máy đường mía.                                                                      

Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề Kiểm nghiệm đường mía sẽ thực hiện nhiệm vụ của người kiểm nghiệm viên, người quản lý công tác kiểm nghiệm tại các phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm, phòng kỹ thuật của các nhà máy sản xuất đường mía, hoặc tại các phòng thử nghiệm của các trung tâm kiểm định chất lượng.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Phân tích các chỉ tiêu chất lượng của: nguyện liệu, bán thành phẩm, thành phẩm;
 • Phân tích nước sử dụng trong sản xuất;
 • Kiểm tra đánh giá chất lượng vật tư, hóa chất chuyên dụng;
 • Tổng hợp kết quả phân tích;
 • Lập báo cáo đánh giá.

Người làm nghề này thường xuyên làm việc trong điều kiện tiếp xúc với các loại hóa chất phân tích, các dụng cụ thủy tinh dễ vỡ, máy và thiết bị phân tích đòi hỏi độ chính xác cao, cần thao tác cẩn thận, tỉ mỉ; đồng thời cũng thường tiếp xúc với các máy móc, thiết bị sản xuất, môi trường có tiếng ồn và nóng bức của các nhà máy đường mía.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Các dụng cụ lấy mẫu: xiên, muỗng xúc; dụng cụ mở bao hàng; khay trộn mẫu; túi đựng mẫu, cốc đựng mẫu; Cân phân tích, bếp điện, cốc thủy tinh, pipet, kim thủy tinh, đũa thủy tinh, bình định mức, phễu, ống nhỏ giọt, buret, bình nón, chai, lọ thủy tinh…
 • Các thiết bị kiểm tra: ẩm kế, nhiệt ẩm kế, máy đo Pol, cân phân tích, máy đo Bx, máy đo pH, điện cực sensor, máy so màu có bước sóng phù hợp, kính hiển vi; lam kính;…
 • Hóa chất phân tích: Dung dịch K2Cr2O7, dung dịch H2SO4, Na2CO3, phenolphtalein 1%; đường RE; NaOH 0,1 N; phenolphtalein 1%; metyl da cam 0,2%; Diformin, Antifpumin, nước cất, dung dịch Vitamin B12

Giới thiệu chung về nghề

Kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm là nghề chuyên thực hiện việc lấy mẫu; phân tích các chỉ tiêu chất lượng cơ bản, phổ biến của nguyên liệu, bán sản phẩm, sản phẩm; phân tích chỉ tiêu đặc trưng của một số nhóm lương thực thực phẩm theo các phương pháp: vật lý, khối lượng, thể tích, trắc quang, quang phổ, sắc ký, sinh học,... bằng các dụng cụ, thiết bị, máy móc và hóa chất chuyên dụng theo đúng tiêu chuẩn, quy trình, đảm bảo chính xác an toàn và hiệu quả; tổng hợp đánh giá kết quả phân tích và quản lý hoạt động thử nghiệm tại các phòng kiển tra chất lượng sản phẩm, phòng thử nghiệm.                                                                      

Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề Kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm sẽ thực hiện nhiệm vụ của người kiểm nghiệm viên, người quản lý công tác kiểm nghiệm tại các Trung tâm kiểm định chất lượng, trung tâm y học dự phòng, phòng KCS của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, bảo quản lương thực thực phẩm, phòng kiểm nghiệm lương thực thực phẩm của các cơ sở đào tạo, các đơn vị nghiên cứu.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Lấy và quản lý mẫu thử nghiệm;
 • Kiểm soát điều kiện thử nghiệm;
 • Pha hóa chất thử nghiệm;
 • Đánh giá chất lượng lương thực thực phẩm bằng phương pháp cảm quan;
 • Xác định chỉ tiêu chất lượng lương thực thực phẩm bằng phương pháp khối lượng;
 • Xác định chỉ tiêu chất lượng lương thực thực phẩm bằng phương pháp thể tích;
 • Xác định chỉ tiêu chất lượng lương thực thực phẩm bằng phương pháp vật lý;
 • Xác định chỉ tiêu chất lượng lương thực thực phẩm bằng phương pháp trắc quang;
 • Xác định chỉ tiêu chất lượng lương thực thực phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử;
 • Xác định chỉ tiêu chất lượng lương thực thực phẩm bằng phương pháp sắc ký giấy và sắc ký bản mỏng;
 • Xác định chỉ tiêu chất lượng lương thực thực phẩm bằng phương pháp HPLC, GC, GC/MS, LC/MS/MS;
 • Xác định chỉ tiêu vi sinh của lương thực thực phẩm;
 • Xác định chỉ tiêu chất lượng đặc trưng của lương thực;
 • Xác định chỉ tiêu chất lượng đặc trưng của rau quả và sản phẩm chế biến;
 • Xác định chỉ tiêu chất lượng đặc trưng của bia, rượu, nước giải khát;
 • Xác định chỉ tiêu chất lượng đặc trưng của dầu, mỡ;
 • Xác định chỉ tiêu chất lượng đặc trưng của thủy sản, súc sản và sản phẩm chế biến;
 • Xác định chỉ tiêu chất lượng đặc trưng của đường, nha, sữa, bánh kẹo;
 • Xác định chỉ tiêu chất lượng đặc trưng của nước dùng trong thực phẩm;
 • Quản lý hoạt động thử nghiệm;
 • Tham gia quản lý quá trình sản xuất;
 • Thực hiện an toàn và bảo hộ lao động.

Người làm nghề này thường xuyên làm việc trong điều kiện tiếp xúc với các loại hóa chất phân tích, các dụng cụ thủy tinh dễ vỡ, máy và thiết bị phân tích đòi hỏi độ chính xác cao, cần thao tác cẩn thận, tỉ mỉ; đồng thời cũng thường tiếp xúc với các máy móc, trang thiết bị, điều kiện làm việc trong các môi trường sản xuất kinh doanh thực phẩm khác nhau.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Hóa chất phân tích: Một số loại hóa chất thường sử dụng như: HCl đậm đặc, dung dịch KOH 10%, dung dịch I2 1%, dung dịch acetic acid 2%, ethanol nguyên chất, H2SO4 đậm đặc, H2SO4 0,1N; NaOH 30%, 0,1N; chỉ thị Phenolphthalein 1%, chất xúc tác (K2SO4, CuSO4), quỳ tím, nước cất, dung dịch Fehling A, dung dịch Fehling B, dung dịch Fe2(SO4)3, dung dịch KMnO4 0,1N, (CH3COO)2Pb …
 • Thiết bị phân tích: Máy hút ẩm, ẩm kế, nhiệt ẩm kế, tủ, giá, kệ đựng mẫu, tủ lạnh, tủ cấp đông loại nhỏ (nếu cần), dây buộc, giấy niêm phong theo quy định… Cân phân tích, bếp điện, cốc thủy tinh, pipet, kim thủy tinh, đũa thủy tinh, bình định mức, phễu, ống nhỏ giọt, buret, bình nón, chai, lọ thủy tinh, lò nung, tủ sấy, máy nghiền, bếp cách thủy, tủ hút…
 • Các dụng cụ lấy mẫu: Xiên, xẻng, muỗng xúc, móc sắt, găng tay, đũa thủy tinh, máy trộn mẫu, bình trộn mẫu, cốc đựng mẫu, túi đựng mẫu, máy trộn mẫu, gáo có cán dài, đũa thủy tinh, khay tráng men trắng, đĩa sứ trắng, ly, chai thủy tinh trong suốt, không màu, kẹp gắp, khăn lau, kéo, dụng cụ mở bao bì, hộp petri hoặc túi PE 10 x 20cm, Chén sấy có nắp, kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Chế biến và bảo quản thuỷ sản bao gồm những nhiệm vụ: Thu mua, bảo quản, vận chuyển nguyên liệu thuỷ sản; Chế biến lạnh đông thuỷ sản; Chế biến Surimi; Chế biến chả cá; Chế biến đồ hộp thuỷ sản; Chế biến khô thuỷ sản; Chế biến bột cá; Chế biến dầu cá; Sản xuất chitozan; Chế biến Agar - Agar; Chế biến nước mắm; Chế biến mắm các loại; Quản lý chất lượng thuỷ sản theo HACCP và kiểm tra chất lượng thuỷ sản.

Các vị trí làm việc của nghề: Các doanh nghiệp, cơ sở chế biến và bảo quản thuỷ sản, các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, các doanh nghiệp nhà nước, liên doanh ở trong và người nước.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Thu mua, bảo quản, vận chuyển nguyên liệu thuỷ sản;
 • Chế biến lạnh đông thủy sản;
 • Chế biến Surimi;
 • Chế biến chả cá;
 • Chế biến đồ hộp thủy sản;
 • Chế biến khô thuỷ sản;
 • Chế biến bột cá;
 • Chế biến agar - agar;
 • Sản xuất chitozan;
 • Chế biến dầu cá;
 • Chế biến nước mắm;
 • Chế biến mắm các loại;
 • Quản lý chất lượng thủy sản theo HACCP;
 • Kiểm tra chất lượng thuỷ sản.

Người lao động cần có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề Chế biến và bảo quản thuỷ sản.

Ngoài ra người lao động phải biết sử dụng, bảo dưỡng các máy móc và thiết bị cơ bản trong dây chuyền. Người lao động phải có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp; có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp; có đủ sức khoẻ, có tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành các công việc được giao.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Thiết bị vận chuyển: xe vận chuyển, thùng cactông.
 • Các máy chế biến cơ học: cân, bàn phân cỡ, phân loại, máy đo độ tươi, dao, thớt, thùng rửa, rổ nhựa, bàn tách khuôn, bàn mạ băng, máy đánh vảy, máy cắt đầu cá, máy rửa, máy tách thịt cá, máy ép tách nước, máy xay thịt, máy nghiền, máy trộn.
 • Các thiết bị nhiệt: nhiết kế, máy hàn nhiệt, thiết bị hấp, rán, thùng làm nguội,...
Page 10 of 22

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

 • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020