Mô tả nghề

KỸ THUẬT TUA BIN

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Kỹ thuật tua bin là một nghề chuyên vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng tua bin và các thiết bị bơm quạt, máy nén.

      Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề Kỹ thuật tua bin sẽ làm việc tại gian tua bin trong các nhà máy nhiệt điện và các nhà máy công nghiệp khác.                                      

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Chuẩn bị khởi động tua bin;
 • Vận hành tua bin;
 • Xử lý sự cố trong vận hành tua bin;
 • Ngừng tua bin;
 • Sửa chữa bản thể tua bin;
 • Sửa chữa thiết bị, hệ thống phụ tua bin;
 • Giám sát kỹ thuật, bảo vệ tua bin;
 • Bảo đảm an toàn lao động.

Môi trường làm việc của nghề Kỹ thuật tua bin thường có áp lực, nhiệt độ cao đòi hỏi người hành nghề phải có đủ sức khoẻ, phải được đào tạo cơ bản tại các trường cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp nghề.

Người hành nghề cần được trang bị kiến thức cơ bản về tua bin hơi, tua bin khí, bơm quạt máy nén...; kiến thức về kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật điện, kỹ thuật đo lường điều khiển, kiến thức về dung sai lắp ghép...; kiến thức về sửa chữa, bảo dưỡng tua bin; kiến thức về tin học, biết, hiểu được quy trình vận hành của thiết bị, các sơ đồ vận hành công nghệ, quy trình xử lý sự cố và biết sử dụng các trang thiết bị phục vụ công việc vận hành, công việc sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, biết sử dụng thành thạo các thiết bị đo, thiết bị nâng hạ.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Một số trang thiết bị, dụng cụ dùng trong nghề Kỹ thuật tua bin: tua bin và thiết bị phụ, máy tính, sách quy trình vận hành tua bin, bơm quạt, máy nén khí, hệ thống cung cấp khí, bơm tuần hoàn, hệ thống bơm dầu thuỷ lực, bơm nước cấp và hệ thống nước cấp...Dụng cụ đo: đồng hồ so, thước cặp, panme, thước lá, thước nhét..., dụng cụ tháo lắp: cờlê, mỏ nết, búa, chày đồng....và các bản vẽ cấu tạo, bản vẽ chi tiết thiết bị...

Giới thiệu chung về nghề

Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò là nghề phụ trợ cho công tác khai thác mỏ than theo phương pháp hầm lò.

Công việc chủ yếu của người lao động nghề này là lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị phục vụ cho công tác khai thác hầm lò, như: búa chèn, máy nén khí, các thiết bị điện và các thiết bị bốc xúc, vận tải ...                                                                       

Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò có thể làm việc trong xưởng hoặc trong hầm mỏ.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Lắp đặt, đấu nối hệ thống dây dẫn điện;
 • Lắp đặt, sửa chữa, vận hành các thiết bị;
 • Lắp đặt, sửa chữa, vận hành hệ thống chiếu sáng;
 • Sử dụng, vận hành hệ thống trạm - mạng;
 • Lắp đặt, sử dụng các loại khí cụ;

Người hành nghề Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò có thể làm việc trên xưởng hoặc trong hầm mỏ không có ánh sáng tự nhiên và điều kiện môi trường khắc nghiệt về nhiệt độ, không khí, tiếng ồn, bụi... công việc mang tính tập thể. Vì vậy, người hành nghề phải có đủ sức khỏe, yêu nghề và có đủ năng lực kỹ thuật, có tay nghề chuyên môn vững và khả năng tổ chức sản xuất khi thực hiện nhiệm vụ của nghề.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Thiết bị, dụng cụ dùng cho người hành nghề Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò chủ yếu là các dụng cụ đo kiểm điện và cơ khí, các dụng cụ dùng để tháo lắp máy móc.

Giới thiệu chung về nghề

Kiểm tra và phân tích hóa chất là nghề dùng các phương pháp phân tích để kiểm tra đánh giá chất lượng của các loại nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm trong các lĩnh vực công nghiệp như: hóa chất cơ bản, phân bón, xi măng, chất tẩy rửa...                                                                

Các vị trí làm việc của nghề

Những người hoạt động trong nghề Kiểm tra và phân tích hóa chất có thể làm việc tại các phòng quản lý chất lượng của các doanh nghiệp sản xuất và các trung tâm phân tích hóa chất phòng thí nghiệm của các viện nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trong các trường đại học, cao đẳng, các phòng thí nghiệm của các nhà máy sản xuất thuộc các lĩnh vực sau: phân bón, xi măng, hóa chất cơ bản, chất tẩy rửa hay có thể làm việc trong các phòng thí nghiệm thuộc các trung tâm dịch vụ phân tích.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Kiểm tra và phân tích hóa chất công nghiệp cơ bản;
 • Kiểm tra và phân tích phân bón hóa học;
 • Kiểm tra và phân tích xi măng;
 • Kiểm tra và phân tích chất tẩy rửa;
 • Thực hiện an toàn trong phòng thí nghiệm.

            Môi trường làm việc của nghề Kiểm tra và phân tích hóa chất chủ yếu là trong phòng thí nghiệm, thường xuyên tiếp xúc với nhiều loại hóa chất khác nhau nên yêu cầu tính cẩn thận đặt lên hàng đầu.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Dụng cụ và thiết bị của nghề bao gồm các dụng cụ thủy tinh thông thường, các thiết bị phân tích như: lò nung, cân phân tích, máy so màu, máy sắc ký, máy chuẩn độ điện thế… và hóa chất dùng cho phân tích.

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Kiểm nghiệm bột giấy và giấy là nghề thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên liệu, nhiên vật liệu đầu vào; kiểm tra giám sát các chỉ tiêu, thông số công nghệ của quá trình sản xuất; kiểm tra, đánh giá chất lượng bán thành phẩm và sản phẩm bột giấy và giấy; đồng thời tham gia quản lý và đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công việc, sản phẩm và hoàn thiện quy trình sản xuất.                                                                        

Các vị trí làm việc của nghề

Kỹ thuật viên nghề Kiểm nghiệm bột giấy và giấy có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau về kiểm tra, giám sát, giám định nguyên liệu, hóa chất, vật tư và sản phẩm giấy tại: các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài về kinh doanh giấy và bột giấy, doanh nghiệp kinh doanh hóa chất, thiết bị ngành giấy và bột giấy, doanh nghiệp chế biến và in bao bì giấy.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Thực hiện chế độ an toàn lao động;
 • Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu và hoá chất đầu vào;
 • Kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng trong quá trình sản xuất bột giấy;
 • Kiểm tra chất lượng bột giấy;
 • Kiểm nghiệm các chất độn và phụ gia trong sản xuất giấy;
 • Kiểm tra trong quá trình sản xuất giấy;
 • Kiểm tra chất lượng giấy và cactông;
 • Kiểm nghiệm nước sản xuất;
 • Pha chế dung dịch chuẩn độ, dung dịch gần đúng, dung dịch chỉ thị màu;
 • Tham gia nghiên cứu phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm;
 • Nâng cao hiệu quả công việc.

Người hành nghề Kiểm nghiệm bột giấy và giấy phải được trang bị các kiến thức cơ bản về công nghệ sản xuất bột giấy và giấy, các kiến thức và kỹ năng sử dụng các thiết bị phục vụ cho công việc bao gồm các loại thiết bị thông thường sử dụng trong phòng thí nghiệm, các thiết bị chuyên ngành phục vụ cho công tác kiểm nghiệm như: thiết bị nấu bột, nghiền bột, đánh tơi bột, rửa bột, tẩy trắng bột, máy xeo giấy, các thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm giấy....

Đồng thời người hành nghề còn phải biết thực hiện các quy trình gắn với các thiết bị, dụng cụ kèm theo, biết ghi chép số liệu, tính toán, phân tích, xử lý số liệu và đưa ra nhận xét về các kết quả kiểm tra, đề xuất phương án hỗ trợ cho quá trình sản xuất đạt hiệu quả cao.

Nghề Kiểm nghiệm bột giấy và giấy làm việc chủ yếu trong phòng thí nghiệm, thường xuyên tiếp xúc với các hóa chất dễ cháy nổ, vì vậy yêu cầu người lao động phải có tính cẩn thận, tuân thủ chặt chẽ các nội quy quy định trong quá trình làm việc.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Một số trang thiết bị: tủ hút, máy nghiền mảnh gỗ, tủ sấy, bình hút ẩm, bộ trích ly kiểu Soxhlet, máy nghiền mẫu SK 100, máy khuấy từ, bình Kjeldahl, thiết bị chưng cất…

Một số dụng cụ, vật liệu: mặt nạ dưỡng khí, băng khẩu, găng tay, ủng. Hoá chất và nguyên liệu: các loại axit đặc, các dung môi hữu cơ dễ bay hơi, các khí độc. Các dụng cụ thí nghiệm thông thường: dụng cụ lấy mẫu, bình tam giác, buret, ống đong, bình cầu, quần áo bảo hộ lao động chuyên dụng….

KHOAN THĂM DÒ ĐỊA CHẤT

Giới thiệu chung về nghề

Khoan thăm dò địa chất là một trong các phương pháp được áp dụng để thi công thăm dò các mỏ khoáng sản nằm sâu dưới bề mặt trái đất trong công tác thăm dò địa chất.

 Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề Khoan thăm dò địa chất có thể làm việc tại các tổ máy khoan thăm dò địa chất với vai trò là một người thợ phụ, thợ cả, kíp trưởng khoan tại các tổ máy của các Liên đoàn Địa chất, các công ty thuộc tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam VINACOMIN, khai thác nước ngầm, khí, khoan trong lò, các lỗ khoan nổ mìn phá đá, các xí nghiệp khảo sát của các công ty khảo sát thiết kế xây dựng.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Nhận nhiệm vụ thi công khoan;
 • Chuẩn bị vật tư thiết bị khoan;
 • Lắp đặt thiết bị;
 • Sản xuất dung dịch khoan;
 • Khoan mở lỗ;
 • Khoan lấy mẫu;
 • Khoan phá toàn đáy;
 • Xử lý các tình huống phức tạp và sự cố;
 • Phục vụ thí nghiệm hiện trường;
 • Kết thúc lỗ khoan và tháo dỡ thiết bị;
 • Tổ chức sản xuất và phát triển nghề nghiệp;
 • Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

Khoan thăm dò địa chất là nghề hoạt động ngoài trời. Người hành nghề phải biết về kiến thức địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy khoan, máy bơm nước, động cơ điezen, động cơ điện và các máy móc khác.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Một số trang thiết bị: máy ủi, máy xúc, thiết bị nâng hạ vẫn chuyển, máy bơm, thiết bị khoan, máy trộn dung dịch…

Một số dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề: cuốc, xẻng, xà beng, cuốc chim, vật liệu, xăng dầu cần thiết, con lăn, đà kê, đòn bắn, thước dây, cọc tiêu, cáp chằng, cọc ghìm, dụng cụ căn chỉnh, kim thu lôi, dây dẫn, dàn tản điện và dụng cụ lắp đặt, thước dây, các cọc tiêu đánh dấu đường dẫn, các dụng cụ tháo lắp ống…

HỆ THỐNG ĐIỆN

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Hệ thống điện là nghề lắp đặt, quản lý, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lưới điện từ hạ áp đến 220kV. Người hành nghề hệ thống điện có thể làm việc tại các công ty điện lực, công ty truyền tải điện, nhà máy điện; các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, quản lý vận hành trạm biến áp và hệ thống cung cấp điện tại các khu công nghiệp                          

Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề Hệ thống điện có thể làm việc tại các công ty điện lực, công ty truyền tải điện, nhà máy điện; các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, quản lý vận hành trạm biến áp và hệ thống cung cấp điện tại các khu công nghiệp.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Lắp đặt hệ thống lưới điện và trạm biến áp phân phối có U ≤ 35kV;
 • Lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa khí cụ điện, tủ phân phối điện, hệ thống thanh góp, tụ điện cao áp và lưới điện phân phối;
 • Quản lý vận hành lưới điện phân phối đến 110kV, lưới điện truyền tải 220kV;
 • Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống đo lường, điều khiển tín hiệu, bảo vệ rơ le và tự động hóa và thống điện một chiều, máy phát điện, máy biến áp có U ≥ 110kV;
 • Bảo dưỡng, sửa chữa đường dây tải điện.

Người hành nghề Hệ thống điện phải có đủ sức khỏe để làm việc trong môi trường có điện, làm việc trong nhà, ngoài trời, trên cao; phải sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, dụng cụ đo kiểm các đại lượng điện và không điện, các thiết bị, phương tiện xây lắp đường dây như: tời, tó, palăng, tipho, máy trắc địa, máy hàn điện, máy lấy độ võng, dụng cụ ép đầu cốt... máy vi tính, các trang bị bảo hộ lao động và phòng cháy chữa cháy...

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Một số trang thiết bị, dụng cụ của nghề: tời, tó, palăng, tipho, máy trắc địa, máy hàn điện, máy lấy độ võng, dụng cụ ép đầu cốt.... máy vi tính, các trang bị bảo hộ lao động và phòng cháy chữa cháy...

NGHỀ HÀN

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Hàn là nghề thực hiện các công việc nối hai đầu của một hay nhiều chi tiết kim loại thành một liên kết liền khối, không thể tháo rời, bằng cách sử dụng nguồn nhiệt, áp lực hoặc cả nguồn nhiệt và áp lực, có sử dụng hoặc không sử dụng kim loại phụ.                                                          (Nguồn: http://viza.vn)

Trong trường hợp tạo ra liên kết liền khối chỉ sử dụng nguồn nhiệt, kim loại tại chỗ hàn cần được nung tới trạng thái chảy để tạo ra bể hàn, bể hàn sau khi kết tinh sẽ tạo nên mối hàn.

Trường hợp tạo ra liên kết liền khối chỉ sử dụng áp lực, kim loại tại chỗ hàn cần được tác động một lực ép đủ lớn để các nguyên tử kim loại tại bề mặt tiếp xúc tiến sát lại gần nhau tạo nên liên kết phân tử.

Trường hợp sử dụng cả nguồn nhiệt và lực ép, kim loại chỗ hàn cần được nung tới trạng thái dẻo, sau đó nhờ lực ép mà mối hàn được hình thành.

Quá trình hàn thường sử dụng sự nung nóng cục bộ nên xuất hiện ứng suất và biến dạng.                                                                   

Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề Hàn làm việc trong các lĩnh vực như: cơ khí, xây dựng, giao thông, đóng tàu, dầu khí... Mối hàn được thực hiện ở tất cả các tư thế trong không gian, công việc hàn có thể thực hiện tại xưởng tập trung, tại hiện trường hoặc trực tiếp trên kết cấu đang lắp ghép. Giá thành chế tạo của liên kết hàn thấp hơn một số phương pháp khác vì vậy đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện hàn;
 • Hàn kim loại bằng hồ quang;
 • Hàn kim loại bằng khí cháy;
 • Hàn kim loại bằng các phương pháp khác;
 • Kiểm tra các quá trình và sản phẩm hàn;
 • Giám sát hoạt động hàn;
 • Bảo đảm chất lượng;
 • Quản lý;
 • Bảo đảm an toàn;
 • Phát triển công nghệ mới.

Để hoạt động trong nghề Hàn người lao động cần trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng để thực hiện được các công việc của nghề: sử dụng thành thạo các trang thiết bị của nghề; tính toán, thiết kế được kết cấu hàn; chọn được vật liệu phù hợp với điều kiện làm việc của kết cấu; phân tích, đánh giá, phán đoán được sự biến dạng của kết cấu và sự thay đổi về tổ chức kim loại tại khu vực chịu ảnh hưởng của nhiệt do hàn; lập được quy trình hàn cho các kết cấu khác nhau; có kỹ năng, kỹ xảo để thực hiện mối hàn ở tất cả các tư thế; kiểm tra, đánh giá được chất lượng của mối hàn và kết cấu hàn; lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các công việc thuộc lĩnh vực; bồi dưỡng người có kỹ năng nghề bậc thấp hơn...

Điều kiện và môi trường làm việc của nghề Hàn khắc nghiệt, độc hại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra tai nạn và bệnh nghề nghiệp như các bệnh về mắt, phổi, chấn thương, điện giật, hít phải khí độc và xảy ra cháy nổ. Vì vậy người hành nghề Hàn cần có đủ sức khỏe, phản ứng nhanh để xử lý các tình huống xảy ra.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Thiết bị hàn là thiết bị làm biến đổi các dạng năng lượng như: điện năng, quang năng, hoá năng, nhiên liệu, cơ năng, động năng, dao động siêu âm... để sử dụng cho quá trình hàn; được thực hiện bằng tay, bán tự động hoặc tự động.

Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn và các thiết bị phụ trợ.

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Giám định khối lượng và chất lượng than là nghề: Thực hiện lấy mẫu, gia công, phân tích, xác định các chỉ tiêu công nghiệp và hàm lượng nguyên tố trong than. Xác định khối lượng than trên kho bãi và các phương tiện vận chuyển.         

Các vị trí làm việc của nghề

Nghề Giám định khối lượng, chất lượng than được thực hiện trong phạm vi nơi sản xuất, chế biến, tiêu thụ than.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Lấy mẫu than tại vỉa, kho bãi, trên băng tải và các phương tiện vận tải;
 • Gia công mẫu bao gồm: Đập mẫu vỉa, sấy mẫu, nghiền mẫu, trộn đều, giản lược, lưu mẫu;
 • Phân tích xác định các chỉ tiêu: Công nghiệp, cơ lý, hóa lý nhằm đánh giá chất lượng của than;
 • Giám định khối lượng của than trên kho bãi và các phương tiện vận chuyển;
 • Quản lý công tác giám định, lập hồ sơ giám định và phát triển nghề nghiệp.

Người lao động làm việc trong nghề Giám định khối lượng và chất lượng than phải lao động trong điều kiện môi trường độc hại và nguy hiểm: bụi, ồn, không gian chật hẹp, có nhiều yếu tố nguy hiểm, khí độc, dễ cháy nổ…

Bối cảnh thực hiện các công việc của nghề Giám định khối lượng và chất lượng than thay đổi theo thời gian trong các ca sản xuất nhằm duy trì sự hoạt động của các cơ sở khai thác, chế biến và tiêu thụ than.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Các thiết bị, dụng cụ chính được sử dụng để thực hiện các công việc của nghề Giám định khối lượng và chất lượng than bao gồm:

- Thiết bị, dụng cụ lấy mẫu: xẻng, ống, hộp,…

- Thiết bị dụng cụ gia công mẫu: máy đập, nghiền, hộp chia mẫu, bàn trộn mẫu.

- Thiết bị phân tích mẫu: lò nung, tủ sấy, cân, bom nhiệt lượng…

- Thiết bị, dụng cụ đo xác định khối lượng mẫu.

ĐO LƯỜNG ĐIỆN

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Đo lường điện là nghề vận hành, thí nghiệm hiệu chỉnh và quản lý hệ thống đo lường trong các trạm biến áp của lưới truyền tải điện (có cấp điện áp từ 220V đến 500kV).                                                                      

Các vị trí làm việc của nghề

Người lao động nghề Đo lường điện làm việc tại phòng thí nghiệm của phân xưởng thí nghiệm và các trạm biến áp đang xây dựng và các trạm điện đã vận hành có điện áp làm việc từ 220V đến 500kV.                                     

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Đo cường độ dòng điện;
 • Đo lường điện áp;
 • Đo lường công suất;
 • Đo điện năng;
 • Đo tần số, hệ số công suất lưới điện, đo nhiệt độ dầu và nhiệt độ cuộn dây máy biến áp, đo chỉ thị nấc máy biến áp;
 • Lắp đặt mạch đo lường trong lưới điện hạ áp, trung áp và cao áp;
 • Thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ đo điện áp, dòng điện, đo nhiệt độ dầu, đo nhiệt độ cuộn dây, chỉ nấc máy biến áp;
 • Thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ đo công suất hữu công và đo công suất vô công;
 • Thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ đo tần số, đo hệ số công suất, đồng hồ đa năng;
 • Kiểm định máy biến áp đo lường, biến dòng đo lường, công tơ điện tử; công tơ cảm ứng 3 pha đo công suất hữu công, đo công suất vô công.

Đo lường điện là nghề có tính chính xác cao nên người lao động phải qua các trường lớp đào tạo chuyên ngành về đo lường điện. Do tính phức tạp của nghề cũng như môi trường làm việc nên người lao động phải đủ sức khoẻ, bình tĩnh, phản ứng nhanh nhạy, sáng tạo và có ý thức kỷ luật cao trong làm việc.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Các thiết bị đo lường chuẩn để kiểm tra như: Dòng điện, điện áp, tần số, góc pha, công suất một chiều, xoay chiều có cấp chính xác cao, các loại điện trở chuẩn từ µΩ đến GΩ, các loại công tơ chuẩn có cấp chính xác từ 0,01 đến 0,2.

Các thiết bị phát chuẩn các đại lượng đo lường như: Dòng điện, điện áp, tần số, góc pha, công suất một chiều, xoay chiều có cấp chính xác cao, máy phát điện trở dải rộng…

Các dụng cụ chuyên dụng khác như: Máy tính, mỏ hàn, máy khoan và các dụng cụ chuyên dụng khác.

Các thiết bị an toàn như: Kính đeo mắt, dây da an toàn…

ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

Giới thiệu chung về nghề

Trắc địa - bản đồ là một lĩnh vực kỹ thuật chuyên ngành, thực hiện việc đo đạc, khảo sát để thu nhận thông tin về bề mặt đất, bề mặt nước, đáy nước và thể hiện các thông tin đó lên bản đồ. Nghề Đo đạc bản đồ là nghề cơ bản và chủ đạo trong lĩnh vực này.                                                               

Các vị trí làm việc của nghề

Đặc thù của nghề Đo đạc bản đồ thường làm việc theo nhóm từ ba người trở lên ở ngoài thực địa gọi là công tác ngoại nghiệp. Sau đó xử lý số liệu và thành lập bản đồ trong phòng gọi là công tác nội nghiệp.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Xây dựng lưới khống chế mặt bằng;
 • Xây dựng lưới khống chế độ cao;
 • Chôn mốc lưới khống chế mặt bằng;
 • Chôn mốc lưới khống chế độ cao;
 • Kiểm nghiệm thiết bị đo;
 • Đo lưới khống chế mặt bằng;
 • Đo lưới khống chế độ cao;
 • Bình sai lưới khống chế mặt bằng;
 • Bình sai lưới khống chế độ cao;
 • Thành lập bản đồ gốc;
 • Biên vẽ bản đồ gốc;
 • Nghiệm thu sản phẩm.

Người làm nghề Đo đạc bản đồ cần phải có tính kiên trì, tỉ mỉ, chính xác và có đủ sức khoẻ làm việc trong môi trường, địa hình khác nhau, có thể đặc thù như: đầm lầy, đồi núi hiểm trở....

Sản phẩm của nghề Đo đạc bản đồ là các tờ bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, bản đồ địa hình đáy biển và các bản đồ chuyên đề,… phục vụ cho các ngành kinh tế quốc dân như: giao thông; xây dựng; thuỷ điện; thuỷ lợi; địa chính;... đúng với các yêu cầu kỹ thuật quy định trong quy phạm.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Nghề Đo đạc bản đồ chuyên sử dụng các thiết bị trắc địa như: Máy kinh vĩ, máy thủy bình, máy toàn đạc điện tử và nhiều thiết bị khác để đo các yếu tố cơ bản là đo góc, đo cạnh, đo độ chênh cao. Người đo ghi lại giá trị đo và những thông tin thuộc tính của điểm đo vào sổ đo. Dựa trên sổ đo, người lập bản đồ dùng ngôn ngữ bản đồ để biểu thị bề mặt đo lên giấy.

ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Điện tử công nghiệp là nghề lắp đặt, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa các thiết bị hệ thống điện tử trong sản xuất công nghiệp.    

 

 

 

(Nguồn: http://vef.vn)                                                                  

Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề có khả năng tự thiết kế được một số mạch điện tử thay thế, mạch điện tử ứng dụng, đáp ứng yêu cầu công việc sửa chữa hay cải tiến chế độ làm việc của thiết bị điện tử công nghiệp. Vận hành được các thiết bị điện, điện tử trong các dây chuyền công nghiệp. Lắp đặt, kết nối các thiết bị điện tử trong dây chuyền công nghiệp. Bảo trì, sửa chữa được các thiết bị điện tử theo yêu cầu công việc. Tổ chức, quản lý trong hoạt động tổ nhóm.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Phân tích, lắp ráp các mạch điện tử cơ bản;
 • Phân tích, lắp ráp các bộ biến đổi công suất;
 • Lắp đặt các hệ thống đo lường điện tử;
 • Lắp đặt các hệ thống điều khiển dùng PLC;
 • Lắp đặt các hệ thống điều khiển dùng vi xử lý;
 • Lắp đặt các tủ điều khiển thiết bị công nghiệp;
 • Lắp đặt các thiết bị và hệ thống bảo vệ;
 • Sửa chữa các bảng mạch điện tử công nghiệp;
 • Kiểm tra, sửa chữa các hệ thống đo lường điện tử;
 • Kiểm tra, sửa chữa các thiết bị và hệ thống bảo vệ;
 • Bồi dưỡng nâng cao trình độ;
 • Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường lao động.

Người hành nghề Điện tử công nghiệp ngoài việc cần hiểu rõ về mạch điện, điện tử, đo lường, điều khiển PLC, vi xử lý và hệ thống thông tin công nghiệp; hiểu rõ các thiết bị điện, điện tử trong sản xuất công nghiệp; biết sử dụng thành thạo các thiết bị đo, kiểm tra, sửa chữa và lắp ráp mạch điện tử; biết chọn phương án sửa chữa, lắp ráp và lập định mức vật tư cho công tác sửa chữa, lắp ráp mạch điện tử; biết vận hành thử, kiểm tra, sửa chữa và lắp ráp các mạch điện tử đáp ứng yêu cầu công nghệ trong sản xuất công nghiệp; biết thực hiện các biện pháp an toàn nghề nghiệp.

Bên cạnh đó cần có đủ sức khỏe và khả năng thích nghi với môi trường làm việc; có khả năng giao tiếp, đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh; có khả năng làm việc độc lập hoặc khả năng làm việc theo nhóm; có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu của công việc.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Một số trang thiết bị: Bộ dụng cụ cầm tay sửa chữa điện tử (đồng hồ đo vạn năng), máy hiện sóng, máy đo điện trở cách điện.

Một số dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề: rơle, công tắc tơ, nút ấn, cảm biến, kìm nhọn, kìm cắt, kềm vạn năng, phanh, dao con, dụng cụ tháo ráp, mỏ hàn, thiếc hàn, thuốc tẩy trợ hàn, hoặc nhựa thông, dây cáp, đầu nối, đầu code...

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giới thiệu chung về nghề

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) là nghề thực hiện các công việc ứng dụng phần mềm tin học để xử lý, vận hành, trên một hệ thống công nghệ thông tin (hệ thống máy tính, thiết bị xử lý thông tin) để tạo nên thành phẩm là một sản phẩm kỹ  thuật số, multimedia (voice/video), một bộ cơ sở dữ liệu hoặc một bộ các thông tin dưới dạng văn bản và số hóa đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế, đạt năng suất chất lượng và bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn.                                                                      

Các vị trí làm việc của nghề

- Trực tiếp tham gia sản xuất sản phẩm dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở sản xuất trong nước hoặc ở nước ngoài.

- Làm tổ trưởng tổ tin học, cán bộ kỹ thuật tin học, kỹ thuật viên tin học, bác sỹ máy tính, nhân viên kỹ thuật, nhân viên làm việc với máy tính để thiết kế và sửa chữa các sản phẩm, các mặt hàng trên máy tính.

- Tổ chức và quản lý doanh nghiệp sản xuất sản phẩm trên máy tính với quy mô vừa và nhỏ.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Xác định phần mềm;
 • Cài đặt công nghệ;
 • Tạo môi trường làm việc;
 • Kiểm tra;
 • Tạo phiên làm việc;
 • Xử lý dữ liệu;
 • Sao lưu dữ liệu;
 • Đảm bảo an toàn;
 • Xử lý lỗi;
 • Bảo trì hệ thốn

Để có thể hành nghề Công nghệ thông tin, người lao động cần hiểu được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của máy tính. Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật về máy tính, thiết bị tin học và phần mềm ứng dụng. Vận hành an toàn, đúng quy trình kỹ thuật các thiết bị tin học, sử dụng phần mềm máy tính bảo đảm năng suất, chất lượng sản phẩm. Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật chất l ượng sản phẩm ứng dụng. Thiết kế sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng dựa vào các đặc tính của phần mềm ứng dụng. Thiết kế được phòng máy tính, trang thiết bị tin học hợp lý dựa trên cơ sở vật chất và nhu cầu của đơn vị. Phát hiện sự cố về lỗi phần mềm v à báo chỉnh sửa chữa lỗi kịp thời. Xây dựng định mức và từng nội dung công việc và từng quy trình sản xuất.

Người hành nghề cũng cần có khả năng giao tiếp và tác phong công nghiệp, có ý thức học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ đáp ứng các yêu cầu công việc. Có đủ sức khỏe để làm việc trong môi trường đòi hỏi tính chính xác, kỷ luật cao, đồng thời giám sát và xử lý được các sự cố khi vận hành chương trình phần mềm máy tính.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Một số thiết bị: Máy tính; các thiết bị tin học khác…

Dụng cụ và vật liệu chủ yếu: Phần mềm; tài liệu hướng dẫn;....

Page 8 of 9

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

 • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020