Mô tả nghề

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện là nghề làm nhiệm vụ vận hành các thiết bị trong dây chuyền sản xuất điện của nhà máy nhiệt điện bao gồm: Các thiết bị hệ thống nhiên liệu, các thiết bị xử lý nước, lò hơi, tua bin, các thiết bị phụ lò hơi, các thiết bị phụ tua bin, các thiết bị điện, các thiết bị đo lường điều khiển .

Các vị trí làm việc của nghề

Toàn bộ các vị trí thực hiện vận hành trong nhà máy nhiệt điện.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Vận hành các thiết bị trong dây chuyền sản xuất điện của nhà máy nhiệt điện, bảo đảm các thiết bị vận hành an toàn, ổn định, kinh tế và đáp ứng các chỉ tiêu môi trường, bao gồm một số nhiệm vụ chủ yếu:

 • Vận hành hệ thống cung cấp nhiên liệu;
 • Vận hành hệ thống xử lý nước;
 • Vận hành lò hơi đốt than;
 • Vận hành tua bin ngưng hơi;
 • Vận hành thiết bị phụ lò hơi đốt than;
 • Vận hành phụ thiết bị phụ tua bin ngưng hơi;
 • Vận hành các thiết bị điện;
 • Vận hành các thiết bị đo lường điều khiển.

Điều kiện và môi trường làm việc: Làm việc trong môi trường công nghiệp mang tính dây chuyền với đặc thù sản xuất điện theo các công đoạn: Vận hành hệ thống cung cấp nhiên liệu; chuyển hoá năng thành nhiệt năng (lò hơi); sinh công (tua bin); chuyển hoá cơ năng thành điện năng (máy phát điện); truyền tải điện năng (máy biến áp và trạm); xử lý nước và xử lý nước thải. Chính vì vậy, người hành nghề phải được trang bị một cách đầy đủ và có hệ thống một trong các kiến thức về kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật điện, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật đo lường điều khiển, kiến thức về hoá học; phải thuộc các quy trình và sử dụng thành thạo các công cụ.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Công cụ để thực hiện nghề này chủ yếu dựa trên quy trình vận hành thiết bị, quy trình nhiệm vụ, quy trình kỹ thuật an toàn điện và các dụng cụ chuyên dùng như: đồng hồ vạn năng, mêgôm mét, ampe kìm, súng bắn nhiệt độ, máy điện thoại, máy bộ đàm, bộ dụng cụ chuyên dùng…

Giới thiệu chung về nghề

Vận hành các loại máy bơm, quạt và máy nén khí: Đảm bảo cho bơm, quạt, máy nén khí làm việc ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu của hệ thống; phòng ngừa và xử lý tốt các sự cố; thực hiện các công việc quản lý trong vận hành. Sửa chữa các loại máy bơm, quạt và máy nén khí bị hư hỏng sau một thời gian vận hành. Lắp mới các loại máy bơm, quạt và máy nén khí. Ba nhiệm vụ trên liên quan mật thiết với nhau, hỗ trợ nhau cho dù người lao động làm việc trong lĩnh vực nào trong số đó.                                                          

Các vị trí làm việc của nghề

Hoạt động trong nghề Vận hành bơm, quạt, máy nén khí thường có thể làm việc tại các vị trí:

 • Các trạm bơm, trạm quạt, trạm nén khí độc lập hoặc các máy bơm, quạt, máy nén khí nằm trong dây chuyền sản xuất của các nhà máy. Các công trường xây dựng các nhà máy mới.
 • Doanh nghiệp kinh doanh các thiết bị bơm, quạt, máy nén khí.
 • Các nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện.
 • Các nhà máy khác có sử dụng bơm, quạt, máy nén khí.
 • Các công ty khai thác công trình thuỷ nông.
 • Các công ty cấp, thoát nước.
 • Các trạm thông gió và nén khí lớn.
 • Các công ty lắp máy và sửa chữa thiết bị bơm, quạt, máy nén khí.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Vận hành bơm;
 • Vận hành quạt;
 • Vận hành máy nén khí;
 • Sửa chữa bơm;
 • Sửa chữa quạt;
 • Sửa chữa máy nén khí;
 • Lắp đặt bơm;
 • Lắp đặt quạt;
 • Lắp đặt máy nén khí;
 • Tính toán chọn bơm, quạt, máy nén khí;
 • Thực hiện các công việc nghề bổ trợ;
 • Thực hiện các biện pháp an toàn, vệ sinh môi trường lao động và nâng cao hiệu quả công việc.

Nghề Vận hành bơm, quạt, máy nén khí là nghề đòi hỏi người lao động phải có đủ sức khoẻ để làm việc trong môi trường luôn tiềm ẩn các loại tai nạn lao động nguy hiểm, trong một số trường hợp môi trường còn có áp lực và nhiệt độ cao, hoá chất độc hại.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Công cụ, máy, thiết bị, dụng cụ chính để thực hiện công việc là: Các bơm (trạm bơm), quạt (trạm quạt), máy nén khí (trạm nén khí) đã lắp đặt (hoặc đã sửa chữa) hoàn chỉnh cùng các dụng cụ, phương tiện phục vụ công tác vận hành.

THÍ NGHIỆM ĐIỆN

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Thí nghiệm điện thuộc lĩnh vực phân phối, truyền tải điện là một trong những nghề chính trong hệ thống các nghề điện, là nghề có các đặc trưng sau:

 • Thực hiện các biện pháp an toàn lao động, an toàn điện trong công tác thí nghiệm điện.
 • Lập kế hoạch thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ, đột xuất thiết bị điện.
 • Lập phương án thí nghiệm, lập quy trình thí nghiệm thiết bị.
 • Sử dụng các công cụ, thiết bị thí nghiệm để đo các thông số kỹ thuật của các thiết bị điện, mạch điện, thử nghiệm đặc tính làm việc của các thiết bị điện theo thông số của nhà chế tạo và phù hợp với các tiêu chuẩn và quy phạm điện được ban hành.
 • Hiệu chỉnh đối với các thiết bị trong hệ thống điện dựa vào các tiêu chuẩn của nhà chế tạo, ngành điện, nhà nước và quốc tế đã được ban hành.  

Các vị trí làm việc của nghề

Tại các nhà máy điện, trạm biến áp, hệ thống cung cấp và phân phối điện trong dân dụng và nhà máy công nghiệp, phòng thí nghiệm tiêu chuẩn.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Thí nghiệm các thiết bị điện;
 • Thí nghiệm khí cụ điện, trang bị điện;
 • Thí nghiệm chống sét van, tiếp đất;
 • Thí nghiệm rơle bảo vệ và tự động điện;
 • Thí nghiệm thiết bị đo lường điện;
 • Thí nghiệm thiết bị đo lường nhiệt (áp kế, chân không kế);
 • Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, rơle bảo vệ, tự động và tín hiệu;
 • Thí nghiệm mẫu hoá.

Điều kiện môi trường: Thí nghiệm trong môi trường bảo đảm các yêu cầu về quy phạm an toàn điện được ban hành và môi trường tiêu chuẩn quy định cho mỗi thiết bị và phép thí nghiệm.

Bối cảnh thực hiện: Thí nghiệm trong khi lắp đặt, sau lắp đặt, thí nghiệm định kỳ và thí nghiệm sau khi đại tu, sửa chữa.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Công cụ, máy, thiết bị, dụng cụ chính để thực hiện công việc Thí nghiệm điện: Các khí cụ điện; trang bị điện; rơle bảo vệ và tự động điện; thiết bị đo lường; thiết bị đo lường nhiệt; mạch điều khiển, đo lường, rơle bảo vệ, tự động và tín hiệu; mẫu hoá với các thiết bị thử nghiệm chuyên dùng đã được kiểm định định kỳ đạt tiêu chuẩn về sai số, tính an toàn.

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Thí nghiệm các sản phẩm hóa dầu là nghề thí nghiệm để xác định thành phần, tính chất, chỉ tiêu kỹ thuật của các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ như: chất dẻo, keo dán, thuốc nhuộm, đạm urê, thuốc nổ, chất tẩy rửa tổng hợp...                                                           

Các vị trí làm việc của nghề

Người công nhân Thí nghiệm các sản phẩm hóa dầu làm việc tại các phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu, bộ phận KCS trong các công ty, cơ sở sản xuất và kinh doanh các sản phẩm hóa dầu.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Thí nghiệm các sản phẩm chất dẻo;
 • Thí nghiệm các sản phẩm keo dán;
 • Thí nghiệm các sản phẩm thuốc nhuộm;
 • Thí nghiệm sản phẩm đạm ur ê;
 • Thí nghiệm sản phẩm thuốc nổ;
 • Thí nghiệm sản phẩm chất tẩy rửa tổng hợ

Đặc điểm môi trường làm việc: Người lao động trong nghề Thí nghiệm các sản phẩm hóa dầu thường phải thực hiện ở những điều kiện phức tạp, độc hại, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, dễ gây mất an toàn cho người và trang thiết bị.

Yêu cầu đối với người lao động: Có đức tính cẩn thận, cần cù, tỷ mỷ, chính xác, có sức khỏe, kiến thức, kỹ năng, thần kinh vững vàng, phản xạ nhanh, lòng say mê nghề nghiệp, ý thức kỷ luật lao động, tuân thủ an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

 

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Thiết bị, dụng cụ chủ yếu của nghề gồm: lò nung, tủ sấy, máy khuấy, máy sàng, máy biến áp, bể ngâm mẫu, bình điều nhiệt, sắc ký khối phổ, thiết bị gia nhiệt, cân thuỷ tĩnh, cân điện tử, máy so màu, nhiệt kế, đồng hồ bấm giây, đồng hồ đo áp lực, nhớt kế, tỷ trọng kế, dụng cụ xác định điểm đông đặc… và các dụng cụ thuỷ tinh như: ống nghiệm, ống đong, cốc thuỷ tinh, bình nón...

Giới thiệu chung về nghề

Là nghề chuyên kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa phần cơ các loại thiết bị cơ mỏ, máy mỏ hầm lò, như: các loại băng tải, máng cào, tàu điện, toa xe, tời, trục; các thiết bị bơm - nén khí - quạt gió, các loại máy khoan điện, khoan khí ép cầm tay; hệ thống cột chống, giàn chống thủy lực; máy khai thác, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất và an toàn.                                                          

Các vị trí làm việc của nghề

Công việc sửa chữa thiết bị mỏ hầm lò thường được thực hiện trên phạm vi mặt bằng công trường, nhà xưởng, trong hầm lò.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Chuẩn bị sản xuất và an toàn lao động;
 • Sửa chữa thiết bị cầm tay;
 • Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống cột, giàn chống thuỷ lực;
 • Bảo dưỡng sửa chữa, băng tải, máng cào;
 • Bảo dưỡng, sửa chữa tầu điện, toa xe;
 • Sửa chữa, bảo dưỡng tời, trục tải;
 • Kiểm tra, sửa chữa máy bơm ly tâm;
 • Kiểm tra, sửa chữa quạt gió cục bộ;
 • Bảo dưỡng, sửa chữa máy nén khí;
 • Thực hiện các công việc nghề bổ trợ.

Công việc Sửa chữa thiết bị mỏ hầm lò thường được thực hiện trên phạm vi mặt bằng công trường, nhà xưởng, trong hầm lò có môi trường độc hại, nguy hiểm nên cần có đủ sức khỏe tốt và ý thức nghề nghiệp cao.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Để thực hiện nghề Sửa chữa thiết bị hầm lò cần những trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu như: máy hàn, máy mài, clê, mỏ lết, clê tròng, panme, thước cặp, búa, xà beng, palăng búa, ống lót, giẻ lau, vật tư vòng bi trong động cơ, vật tư bánh xe, ổ đỡ, vật tư bộ phận dỡ tải và móc goòng, vật tư bộ giảm chấn.... 

SỬA CHỮA THIẾT BỊ MAY

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Sửa chữa thiết bị may là nghề bảo dưỡng, hiệu chỉnh     và sửa chữa các máy móc, thiết bị trong dây chuyền may, đáp ứng  các nhu cầu cho sản xuất trong ngành may.                                                           

Các vị trí làm việc của nghề

Người làm nghề Sửa chữa thiết bị may có thể trực tiếp làm việc tại các vị trí của dây chuyền may, trong các phân xưởng sản xuất may hoặc làm nhiệm vụ quản lý, tổ chức sửa chữa, triển khai và thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chỉnh các thiết bị sử dụng trong ngành may.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Chuẩn bị tổ chức sửa chữa thiết bị may;
 • Bảo dưỡng, sửa chữa máy may đạp chân;
 • Bảo dưỡng, sửa chữa máy may công nghiệp 1 kim;
 • Bảo dưỡng, sửa chữa máy may công nghiệp 2 kim;
 • Bảo dưỡng, sửa chữa máy đính bọ điện tử;
 • Bảo dưỡng, sửa chữa máy đính cúc;
 • Bảo dưỡng, sửa chữa máy thùa khuy;
 • Bảo dưỡng, sửa chữa máy vắt sổ;
 • Bảo dưỡng, sửa chữa máy cắt vải đẩy tay;
 • Bảo dưỡng, sửa chữa máy cắt vải vòng;
 • Bảo dưỡng, sửa chữa bàn là hơi;
 • Bồi dưỡng nâng cao trình độ;
 • Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường.

Để thực hiện được các công việc trong nghề, người hành nghề Sửa chữa thiết bị may cần hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các cơ cấu cơ khí thường sử dụng trong các thiết bị may; hiểu được tính năng, tác dụng của các bộ phận trong các thiết bị may; sử dụng thành thạo các dụng cụ sửa chữa cơ khí cầm tay; biết chọn phương án sửa chữa và lập định mức vật tư cho công tác sửa chữa phục hồi thiết bị may; biết gia công phục hồi các chi tiết cơ khí trong các thiết bị may bằng dụng cụ cầm tay và có sự hỗ trợ của máy.

Bên cạnh đó, yếu tố sức khoẻ cũng rất quan trọng đối với người lao động để giúp họ có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm hoặc theo dây chuyền trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Thiết bị, dụng cụ chủ yếu của nghề: Gồm các loại clê, mỏ lết, tuốc nơ vít, đồng hồ so, dụng cụ gia công cơ khí.

SẢN XUẤT SỨ VỆ SINH

Giới thiệu chung về nghề

Sứ vệ sinh được sản xuất từ các loại nguyên liệu dẻo (đất sét, cao lanh...), nguyên liệu gầy (Quarzit, trường thạch, bột xương sứ...) và các phụ gia. Các loại nguyên liệu này được trộn với nhau và trộn với nước theo một tỷ lệ nhất định rồi nghiền thành hồ trong máy nghiền bi.                                                 

Hồ được đổ rót vào các khuôn để tạo hình sản phẩm mộc. Mộc sau tạo hình sẽ được sấy khô và kiểm tra hoàn thiện rồi được phun men, dán tem nhãn, sau đó được nung trong lò với các giai đoạn gia nhiệt khác nhau theo chế độ nung phù hợp. Sản phẩm ra lò được phân loại, những sản phẩm khuyết tật sẽ được sửa chữa rồi nung lại và tiếp tục được phân loại. Thành phẩm được đóng gói và xếp kho.          

Các vị trí làm việc của nghề

- Làm việc tại tất cả các vị trí trên dây chuyền của các nhà máy sản xuất sứ vệ sinh.

- Làm việc tại các cơ sở kinh doanh sứ vệ sinh.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Chế tạo khuôn mẫu;
 • Chế tạo khuôn mẹ;
 • Chế tạo khuôn con (khuôn s ản xuất);
 • Chế tạo khuôn áp lực;
 • Gia công chế tạo hồ đổ rót;
 • Tạo hình sản phẩm;
 • Sấy môi trường (Hong sấy);
 • Sấy mộc cưỡng bức;
 • Hoàn thiện mộc sau sấy;
 • Chế tạo men;
 • Phun men sản phẩm;
 • Dán chữ in mác;
 • Nung sản phẩm;
 • Phân loại sản phẩm sau nung;
 • Đóng gói sản phẩm;
 • Kiểm soát chất lượng quá trình sản xuất.

Người lao động trong nghề Sản xuất sứ vệ sinh làm việc trong điều kiện môi trường bụi và yêu cầu nhiều hoạt động thủ công. Người lao động có nhiều cơ hội lựa chọn cho mình vị trí để làm việc trong nghề.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Để thực hiện được các công việc trong nghề Sản xuất sứ vệ sinh cần có những trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu sau: súng thổi khí nén, máy khuấy, máy hút chân không, sung thổi khí nén, máy r ụng, bàn rung, lò sấy khuôn, dao cạo, thạch cao, khuôn mẫu chi tiết, thước đo các loại, ván, gầy xi măng, đinh, sắt thép, khoá van, máy cắt kim loại, máy hàn… cốt pha, cốt thép, hồ thạch cao, phễu rót, ca múc, xô nhựa, kìm, búa đinh, dao cạo, lưỡi cưa, gôm mút, lưỡi cưa, dưỡng, thước đo, đục, xơ đánh bóng, tời nâng….

 

SẢN XUẤT RƯỢU - BIA

Giới thiệu chung về nghề

Sản xuất rượu, bia là một nghề thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trong dây chuyền sản xuất rượu, bia: từ tiếp nhận nguyên liệu, vận hành, kiểm tra thiết bị sản xuất rượu bia… đến sản phẩm cuối cùng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất, chất lượng và an toàn, hiệu quả trong các phòng thí nghiệm, các xưởng sản xuất của các xí nghiệp, doanh nghiệp, nhà máy sản xuất rượu, bia.                        

Các vị trí làm việc của nghề

Trực tiếp tham gia sản xuất trên dây chuyền sản xuất rượu, bia của các cơ sở và chế biến thực phẩm trong nước hoặc xuất khẩu lao động.

Làm tổ trưởng sản xuất, cán bộ kỹ thuật phân xưởng, nhân viên kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm và trưởng ca các dây chuyền sản xuất rượu, bia.

Tổ chức và quản lý doanh nghiệp sản xuất ngành chế biến thực phẩm với quy mô vừa và nhỏ.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Tiếp nhận nguyên liệu sản xuất rượu, bia;
 • Chuẩn bị dịch lên men rượu etylic;
 • Lên men rượu etylic;
 • Chưng luyện, hoàn thiện rượu etylic;
 • Sản xuất malt đại mạch;
 • Chuẩn bị nguyên liệu thay thế trong sản xuất bia;
 • Chuẩn bị dịch đường lên men bia;
 • Lên men bia;
 • Hoàn tất sản phẩm bia;
 • Sản xuất rượu vang quả;
 • Kiểm tra máy và thiết bị sản xuất;
 • Kiểm tra sản xuất;
 • Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;
 • Thực hiện an toàn lao động và môi trường;
 • Quản lý sản xuất;
 • Sản xuất rượu khai vị;
 • Sản xuất rượu mùi.

Người làm nghề sản xuất rượu, bia trước tiên cần trang bị cho mình những kiến thức của nghề như:

 • Biết được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị trong dây chuyền sản xuất rượu bia.
 • Nắm vững đặc điểm nguyên liệu, sự biến đổi, quá trình sơ chế bảo quản nguyên liệu trong quy trình sản xuất rượu bia.
 • Thực hiện quy trình công nghệ sản xuất rượu cồn, rượu vang, rượu khai vị, quy trình sản xuất bia đưa ra thị trường các sản phẩm rượu, bia theo yêu cầu của khách hàng.
 • Thiết kế dây chuyền sản xuất hợp lý trên điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị của doanh nghiệp.
 • Vận hành an toàn, đúng quy trình kỹ thuật thiết bị trên dây chuyền sản xuất rượu, bia đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm.
 • Giám sát và xử lý được sự cố trong quy trình sản xuất trên dây chuyền sản xuất rượu, bia.
 • Đọc, hiểu được các chỉ tiêu kỹ thuật

Đồng thời có đủ sức khỏe phù hợp với môi trường công việc., có khả năng giao tiếp và tác phong công nghiệp cũng như có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng được công việc.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

   Một số trang thiết bị chủ yếu trong nghề: thiết bị nghiền búa, nghiền trục, thiết bị hồ hóa, bơm, thiết bị lên men, thiết bị kiểm tra độ sạch, thiết bị làm lạnh. Các thiết bị đo, phân tích: thiết bị xác định độ cồn, xác định độ axit, đường, aldehyt. Thiết bị cấy men giống, hệ thống chưng cất, tinh chế, hệ thống thiết bị bão hòa CO2, thiết bị dãn nhãn, xếp hộp, vận chuyển....

   Một số dụng cụ phân tích, vật liệu dùng trong nghề: đường kế, khúc xạ kế, kính hiển vi, bộ cất rượu, bình tỷ trọng, dụng cụ đong, cân, lấy mẫu, cân, đồng hồ đo nước, nhiệt kế, nhớt kế, áp kế, thiết bị đo pH, các loại hoá chất, ống nghiệm, đĩa petri, tủ vô trùng, tủ ấm....

SẢN XUẤT PIN, ẮC QUY

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Sản xuất pin, ắc quy là nghề sản xuất các nguồn điện hoá học như: Pin khô mangan-kẽm, pin kiềm mangan - kẽm, pin litiion, pin litiion polyme, pin kẽm - bạc, pin niken - cadimi, ắc quy chì, ắc quy niken - cadimi..., để cung cấp năng lượng điện cho một số thiết bị điện trong sinh hoạt và trong công nghi ệp.                  

Các vị trí làm việc của nghề

- Làm việc ở tất cả các vị trí trong quy trình sản xuất pin và ắc quy.

- Làm việc ở các cơ sở kinh doanh pin và ắc quy.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Thực hiện tất cả các bước trong quá trình sản xuất pin-ắc quy đạt chất lượng, hiệu quả;
 • Vận hành các thiết bị trong sản xuất pin, ắc quy;
 • Điều chỉnh các thông số kỹ thuật trong quá tr ình sản xuất;
 • Theo dõi các hoạt động trong quy trình sản xuất, phát hiện đ ược các nguyên nhân và xử lý được một số sự cố phức tạp đúng quy trình, đảm bảo an toàn;
 • Kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng của nguyên liệu và sản phẩm trong công nghệ sản xuất pin, ắc quy;
 • Thực hiện việc bảo quản, bảo d ưỡng các máy móc v à thiết bị đúng quy định.

Quá trình sản xuất pin, ắc quy thường phải thực hiện trong môi trường dễ xảy ra cháy nổ, có nhiều tiếng ồn, bụi, axit, kiềm, các dung môi hữu cơ và các hoá chất độc hại khác. Một số yêu cầu người lao động khi hoạt động trong nghề cần thực hiện:

 • Có khả năng làm việc độc lập, ứng dụng được các kỹ thuật, công nghệ mới và có khả năng sáng tạo cải tiến kỹ thuật trong sản xuất;
 • Kèm cặp và hướng dẫn công nhân bậc trình độ nghề thấp hơn;
 • Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ nghề thấp hơn;
 • Lập kế hoạch và điều chỉnh sản xuất;
 • Có khả năng chủ động tổ chức làm việc theo nhóm và điều hành phân xưởng sản xuất, ca sản xuất, tổ sản xuất được phân công;
 • Có trách nhiệm và có kỷ luật lao động, thực hiện đúng các quy định trong quy trình sản xuất;
 • Có đủ sức khoẻ, thần kinh vững vàng, phản ứng nhanh, đảm bảo an toàn khi lao động và vệ sinh môi trường.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Trong quá trình sản xuất pin, ắc quy có sử dụng các máy và thiết bị như: Thiết bị dập, thiết bị gia công nhựa, máy dập, thiết bị tẩy dầu mỡ, thiết bị tẩy gỉ, thiết bị mạ điện, cân định lượng, thiết bị trộn, thiết bị pha chế dung dịch, máy nén ép, thiết bị xẻ rãnh, thiết bị hóa thành, thiết bị sấy, thiết bị gia nhiệt, các thiết bị lắp ráp pin, vôn kế, ampe kế, điện trở kế và thiết bị bao gói… Các máy móc và thiết bị được sử dụng phù hợp cho từng quy trình sản xuất các sản phẩm pin, ắc quy khác nhau.

SẢN XUẤT PHÂN BÓN

Giới thiệu chung về nghề

Phân bón là các hợp chất vô cơ hoặc hữu cơ mà trong đó có chứa các chất dinh dưỡng cung cấp cho cây trồng. Nghề Sản xuất phân bón là nghề sản xuất các sản phẩm phân bón hoá học như: Phân lân, phân đạm, phân hỗn hợp N-P-K, phân phức hợp DAP.                                                         

Các vị trí làm việc của nghề

- Làm việc ở các vị trí trong quy trình sản xuất phân bón.

- Làm việc ở các cơ sở kinh doanh phân bón.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Thực hiện tất cả các bước trong quá trình sản xuất phân bón đạt chất lượng, hiệu quả;
 • Vận hành các thiết bị trong sản xuất phân bón;
 • Điều chỉnh các thông số kỹ thuật trong quá tr ình sản xuất;
 • Theo dõi các hoạt động trong quy tr ình sản xuất, phát hiện đ ược các nguyên nhân và xử lý được một số sự cố phức tạp đúng quy trình, đảm bảo an toàn;
 • Kiểm tra các chỉ ti êu chất lượng của nguyên liệu và sản phẩm trong công nghệ sản xuất phân bón;
 • Thực hiện việc bảo quản, bảo d ưỡng các máy móc v à thiết bị đúng quy định;
 • Có khả năng làm việc độc lập, ứng dụng được các kỹ thuật, công nghệ mới và có khả năng sáng tạo cải tiến kỹ thuật tro ng sản xuất;
 • Kèm cặp và hướng dẫn công nhân bậc trình độ nghề thấp hơn;
 • Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ nghề thấp hơn;
 • Lập kế hoạch và điều chỉnh được sản xuất;
 • Có khả năng chủ động tổ chức làm việc theo nhóm và điều hành được phân xưởng sản xuất, ca sản x uất, tổ sản xuất được phân công;
 • Có trách nhiệm và có kỷ luật lao động, thực hiện đúng các quy định trong quy trình sản xuất;
 • Có đủ sức khoẻ, thần kinh vững vàng, phản ứng nhanh, bảo đảm an toàn khi lao động và vệ sinh môi trường.

Quá trình sản xuất phân bón hoá học thường phải thực hiện ở nhiệt độ cao, áp suất cao, dễ xảy ra cháy nổ, trong môi trường có nhiều tiếng ồn, bụi, axit và có nhiều khí độc hại.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Trong quá trình sản xuất các loại phân bón có sử dụng các máy và thiết bị như: máy sấy thùng quay, máy nén khí, quạt ly tâm, bơm ly tâm, bơm cao áp, máy nén khí, lò đốt than, máy đập búa, máy nghiền bi, thùng hóa thành, thiết bị khuấy trộn, thiết bị hấp thụ, thiết bị tổng hợp N H3, thiết bị tổng hợp NH4NO3, thiết bị tổng hợp (NH 4)2SO4, thiết bị chưng luyện, thiết bị cô đặc, thiết bị khí hóa than, tháp phun, thiết bị xyclon, lò cao, băng tải và các dụng cụ đo nồng độ, áp suất và nhiệt độ…. Các máy móc v à thiết bị được sử dụng phù hợp cho từng quy trình sản xuất các sản phẩm phân bón hoá học khác nhau.

SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT

Giới thiệu chung về nghề

Sản xuất nước giải khát là một nghề sản xuất ra các loại nước giải khát khác nhau: nước rau quả, nước trà xanh, nước trà thảo dược, các loại nước ngọt có gas, không gas, nước khoáng, nước uống tinh khiết... phục vụ đời sống.

Các sản phẩm nước giải khát được sản xuất từ các   nguyên liệu: nước, nước khoáng, đường kính, các loại rau quả, thảo dược và các loại nguyên liệu phụ khác theo quy trình công nghệ trên các thiết bị chuyên dùng... theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất, chất lượng và an toàn, hiệu quả trong các phòng thí nghiệm, các xưởng sản xuất của các xí nghiệp, doanh nghiệp, nhà máy sản xuất nước giải khát.                                                        

Các vị trí làm việc của nghề

- Trực tiếp tham gia làm việc trên dây chuyền sản xuất nước giải khát của các cơ sở và chế biến thực phẩm trong nước hoặc nước ngoài.

- Làm tổ trưởng sản xuất, cán bộ kỹ thuật phân xưởng, nhân viên kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm và trưởng ca các dây chuyền sản xuất nước giải khát.

- Tổ chức và quản lý doanh nghiệp sản xuất nước giải khát và một số sản phẩm trong ngành chế biến thực phẩm.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Tiếp nhận nguyên liệu;
 • Xử lý nguyên liệu;
 • Chế biến;
 • Hoàn thiện sản phẩm;
 • Bảo quản;
 • Kiểm tra sản xuất;
 • Giao nhận;
 • Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;
 • Tạo môi trường làm việc;
 • Quản lý sản xuất.

          Để hoạt động trong nghề Sản xuất nước giải khát người lao động cần chú ý:  nắm vững cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng tác dụng của các thiết bị trong dây chuyền sản xuất nước giải khát; Hiểu biết về thành phần, tính chất, sự biến đổi của các nguyên liệu chính, nguyên liệu phụ, phụ gia sản xuất nước giải khát trong quá trình chế biến, vận chuyển, bảo quản, các kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm.

          Đồng thời cần thực hiện các công việc trong nghề theo đúng quy trình công nghệ sản xuất các loại nước giải khát đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Thiết kế dây chuyền sản xuất hợp lý trên điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị của doanh nghiệp. Vận hành an toàn, đúng quy trình kỹ thuật thiết bị trên dây chuyền sản xuất nước giải khát đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm. Giám sát và xử lý được sự cố trong quy trình sản xuất trên dây chuyền sản xuất nước giải khát.

          Sản xuất nước giải khát là nghề thuộc lĩnh vực sản xuất thực phẩm yêu cầu vệ sinh an toàn cao, người lao động tham gia hoạt động trong nghề cần tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm và phải được khám sức khỏe thường xuyên theo quy định.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Một số trang thiết bị dùng trong nghề như: hệ thống thiết bị phân loại gọt, cắt, thái, nghiền, chà, ép, định hình, phối trộn, thiết bị định lượng, vận chuyển, dụng cụ chứa đựng, thiết bị xử lý, khử trùng; thiết bị làm lạnh, thiết bị nạp CO2; thiết bị chiết; thiết bị ghép nắp; thiết bị thanh trùng; thiết bị dán nhãn.

Một số dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề: Các dụng cụ đo thể tích, khối lượng, tank chứa dung dịch, dụng cụ kiểm tra: đường kế, thước đo độ Bx... Các thiết bị đo lường, điều khiển: nhiệt kế, áp kế, đồng hồ...

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Sản xuất hàng may công nghiệp là nghề thực hiện tất cả các công việc để có thể tạo sản phẩm quần áo theo một dây chuyền sản xuất.                                                         

Các vị trí làm việc của nghề

Người làm nghề Sản xuất hàng may công nghiệp có thể làm việc tại các phòng kỹ thuật, các dây chuyền sản xuất của các công ty may mặc, nhà máy hoặc tại các xưởng sản xuất may công nghiệp.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Xác định mẫu sản xuất;
 • Chuẩn bị sản xuất;
 • Cắt bán thành phẩm;
 • May công đoạn;
 • Hoàn thiện sản phẩm;
 • Thực hiện các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Các công việc cụ thể của người lao động cần thực hiện trong nghề Sản xuất hàng may công nghiệp như sau:

 • Thực hiện tìm hiểu thị hiếu, khuynh hướng trị trường trên các tạp chí mẫu mốt hoặc các phương tiện thông tin, tiến hành vẽ phác hoạ mẫu theo ý tưởng hoặc nhiệm vụ được giao trên máy tính hoặc trên giấy tại phòng mẫu của công ty.
 • Phòng kỹ thuật tiến hành vẽ thiết kế, cắt các chi tiết mẫu của sản phẩm bằng tay (Sử dụng thước, bút chì, giấy bìa, kéo…) hoặc bằng các phần mềm thiết kế chuyên ngành đã được cài đặt sẵn trên máy vi tính (nếu công ty có phần mềm) trong điều kiện phòng làm việc có điều hòa không khí.
 • Phòng may mẫu tiến hành may chế thử sản phẩm tại phòng mẫu trên máy may công nghiệp và các thiết bị chuyên dùng khác, sau đó ước tính giá thành của một sản phẩm. Thống nhất trước hội đồng, khách hàng về kiểu dáng, chất liệu của sản phẩm đã may mẫu. Sau khi thống nhất được về kiểu dáng chất liệu sản phẩm phòng kỹ thuật tiến hành gia mẫu cho các cỡ khác nhau, giác sơ đồ và lập bản tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm trên máy vi tính… bằng các trang thiết bị tại phòng may mẫu.
 • Lập kế hoạch sản xuất cho các bộ phận, tổ sản xuất trong công ty, chuẩn bị đầy đủ nguyên phụ liệu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tính toán bố trí sắp xếp dây chuyền sản xuất, cấp nguyên phụ liệu cho bộ phận cắt tiến hành xử lý vải. Thực hiện các công việc như: Hạch toán bàn cắt, trải vải, đánh số thứ tự, in thêu chi tiết…. tại phân xưởng cắt bằng các thiết bị như: máy cắt đẩy tay, máy cắt vòng, máy thêu, in…
 • Thực hiện gia công các sản phẩm trong dây chuyền may công nghiệp: May gia công các bộ phận cơ bản của quần áo sơ mi và áo jacket… như: May túi áo, túi quần, cổ áo, tay áo, may tra khoá, tra cạp….. theo một quy trình công nghệ gia công sản phẩm nhất định tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh tại các tổ sản xuất bằng các trang thiết bị may tại xưởng sản xuất của công ty.
 • Sau khi may hoàn chỉnh sản phẩm tại các tổ sản xuất tiến hành hoàn thiện và kiểm tra chất lượng sản phẩm.

- Kiểm tra chất lượng nguyên liệu trước khi đưa và sản xuất, kiểm tra trong quá trình sản xuất và sau khi hoàn thiện sản phẩm.

-             Sử dụng bàn là, máy là ép… để là sản phẩm, gấp, dán nhãn mác, phân cỡ, phân mầu, đóng thùng sản phẩm… sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ như: súng bắn nhãn mác, bàn gấp gói, thùng caston, túi nilon, giấy chống ẩm… ở công đoạn đóng gói, kiểm tra chất lượng sản phẩm tại xưởng sản xuất.

 • Phòng kế hoạch, lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm hoặc bàn giao sản phẩm cho khách hàng theo hợp đồng đã ký, tiến hành thu thập các thông tin phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm của công ty, tinh thần, thái độ phục vụ… thông qua các phương tiện thông tin, hoặc thu thập các ý kiến đóng góp của khách hàng.
 • Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các biện pháp an toàn lao động cho công nhân, tổ chức thi nâng bậc, thi thợ giỏi cho công nhân theo định kỳ hàng năm chào mừng các ngày lễ, ngày thành lập công ty….

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Máy may công nghiệp, máy cắt đẩy tay, máy cắt vòng, máy thêu, in… Bàn là, máy là ép, súng bắn nhãn mác, bàn gấp gói.

Page 6 of 9

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

 • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020