Mô tả nghề

BẢO VỆ THỰC VẬT

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Bảo vệ thực vật bao gồm các nhiệm vụ từ việc tổ chức xây dựng, điều hành mạng lưới chuyên ngành bảo vệ thực vật các cấp, việc sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật cho đến việc thực hiện các thao tác bảo vệ cây trồng trên đồng ruộng.                                                                      

Các vị trí làm việc của nghề

 • Trang trại.
 • Hợp tác xã.
 • Công ty sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Nhận dạng và giám định dịch hại;
 • Điều tra dự tính, dự báo dịch hại;
 • Điều tra nhận dạng sinh vật có ích;
 • Quản lý dịch hại tổng hợp trên cây lương thực;
 • Quản lý dịch hại tổng hợp trên cây ăn quả;
 • Quản lý dịch hại tổng hợp trên cây công nghiệp;
 • Quản lý dịch hại tổng hợp trên rau màu;
 • Quản lý dịch hại tổng hợp trên hoa, cây cảnh và cỏ;
 • Sử dụng và bảo quản trang thiết bị dùng trong bảo vệ thực vật;
 • Sử dụng và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật;
 • Khảo nghiệm và kiểm định thuốc bảo vệ thực vật;
 • Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật;
 • Nghiên cứu, phát triển và chuyển giao;
 • Quản lý chuyên ngành bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật.

Để hành nghề, người lao động cần có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề trong lĩnh vực bảo vệ cây trồng.

Người hành nghề phải có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tuỳ theo tình hình cụ thể, có tư duy sáng tạo, có lương tâm nghề nghiệp có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe bảo đảm để làm việc trong các nông hộ, trang trại, hợp tác xã, công ty sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, trong các mạng lưới chuyên ngành bảo vệ thực vật các cấp...

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Thuốc bảo vệ thực vât.
 • Dụng cụ bảo hộ.
 • Dụng cụ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (bình phun...).

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt gồm: Xây dựng và bảo dưỡng đường sắt, bảo dưỡng cầu đường sắt, cống đường sắt, hầm đường sắt.

Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt làm việc tại các công trình đường sắt, cầu, cống, hầm đường sắt.  

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Lắp đặt đường sắt, đường ngang như lắp đặt ray, tà vẹt, phối kiện cấu thành kết cấu tầng trên đường sắt, nâng chèn đường, giật đường, lắp đặt ghi, lắp đặt kết cấu đường ngang ở mức độ cơ giới thấp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động;
 • Bảo dưỡng đường sắt, đường ngang bao gồm bảo dưỡng: cự ly, thủy bình, phương hướng, cao thấp, ray, tà vẹt, ba lát, phối kiện liên kết, ghi, mặt lát đường ngang, khe ray hộ bánh, đầu thoi, bảo dưỡng nền đường, hệ thống thoát nước, hệ thống gia cố nền đường, bảo dưỡng các biển mốc chỉ dẫn và báo hiệu trên đường sắt, điều chỉnh khe hở ray ở mức độ cơ giới thấp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động, an toàn chạy tàu trong thi công;
 • Bảo dưỡng cầu thép, cầu bê tông, cống trên đường sắt bao gồm bảo dưỡng: dầm cầu, mạ thượng, mạ hạ, thanh chéo, các mối liên kết, sân cống, lòng cống, cửa cống, hố tiêu năng, tường đầu, tường cánh, mố trụ cầu, gối cầu, khe co dãn, đường người đi, ván tuần đường, lan can, bảo dưỡng hộ mố, hộ đáy lòng sông ở mức độ cơ giới thấp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động, an toàn chạy tàu trong thi công;
 • Bảo dưỡng hầm bao gồm bảo dưỡng: vỏ hầm, hệ thống thoát nước, cửa hầm, hang tránh trong hầm, rãnh đỉnh, rãnh ngang của hầm, sân thượng, hệ thống thông gió, hệ thống gia cố ở mức độ cơ giới thấp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động, an toàn chạy tàu trong thi công;
 • Kiểm tra trạng thái kỹ thuật của công trình giao thông đường sắt như kiểm tra: cự ly, thủy bình, phương hướng, cao thấp, ray, tà vẹt, ba lát, phối kiện liên kết, ghi, mặt lát đường ngang, khe ray hộ bánh, đầu thoi, nền đường, hệ thống thoát nước, hệ thống gia cố nền đường, các biển mốc chỉ dẫn và báo hiệu trên đường sắt, khe hở ray, dầm cầu, mạ thượng, mạ hạ, thanh chéo, các mối liên kết, sân cống, lòng cống, cửa cống, tường đầu, tường cánh, mố trụ cầu, gối cầu, khe co dãn, đường người đi, ván tuần đường, lan can, hộ mố, hộ đáy lòng sông, hầm.

Điều kiện và môi trường làm việc: Điều kiện làm việc của nghề tương đối đa dạng: Các công việc xây dựng mới và sửa chữa diễn ra tại hiện trường, tại công trình đường sắt, cầu đường sắt, hầm đường sắt. Ngoài ra, công tác bảo dưỡng và sửa chữa còn được tiến hành trong khi khai thác chạy tàu nên rất phức tạp, trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt (mưa to, bão, lũ lụt, nắng nóng….) công tác sửa chữa và bảo dưỡng càng được chú trọng và tăng cường canh gác các điểm xung yếu. Vì thế công tác an toàn cho người hành nghề và an toàn chạy tàu là rất quan trọng.

Bối cảnh thực hiện công việc: Ngoài những công việc của nhiệm vụ xây dựng mới, các công việc thuộc những nhiệm vụ còn lại của nghề được thực hiện trong bối cảnh vẫn khai thác chạy tàu trên các công trình giao thông đường sắt.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Máy xiết cóc.
 • Máy chèn loại nhỏ.
 • Máy khoan ray.
 • Máy nâng mối gục.
 • Máy đóng đinh.
 • Máy mài ray.
 • Máy cưa ray.
 • Máy khoan ray.
 • Máy phun cát tẩy rỉ.
 • Máy sàng đá loại nhỏ.
 • Các loại dụng cụ thiết bị như: thước cự ly thủy bình, thước thép, kích, cuốc chèn, ca pô, xà beng, xẻng, cờ lê, các tín hiệu phòng vệ thi công, búa, khoan.

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỶ

Giới thiệu chung về nghề

Với đặc điểm địa hình, vị trí địa lý, đất nước ta có hệ thống sông ngòi nội địa đa dạng tập trung ở Đồng bằng Bắc bộ và Đồng bằng sông Cửu Long rất thuận lợi cho phát triển giao thông thủy nội địa. Để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nghề Xây dựng công trình thuỷ ngày càng giữ vai trò quan trọng. Nhiệm vụ của nghề Xây dựng công trình thuỷ bao gồm việc xây dựng, sửa chữa, duy tu các công trình bến cảng, công trình chính trị, công trình bảo vệ bờ và một số công trình khác như: âu, đập, cống thoát nước... 

Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề có thể đảm nhiệm công tác thi công, quản lý khai thác các công trình thuỷ tại đơn vị thi công, đoạn quản lý đường thuỷ, bến cảng và một số đơn vị có liên quan đến nghề.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Chuẩn bị thi công;
 • Thi công đất đá;
 • Xử lý nền đất yếu;
 • Chế tạo cấu kiện bê tông cốt thép;
 • Thi công móng cọc đúc sẵn;
 • Thi công cọc bê tông đổ tại chỗ (cọc khoan nhồi);
 • Thi công mố trụ;
 • Thi công công trình bến;
 • Thi công nạo vét;
 • Thi công công trình bằng khối xếp;
 • Thi công công trình chính trị;
 • Thi công công trình triền tàu;
 • Thi công âu tàu;
 • Thi công đập khoá;
 • Thi công cống thoát nước;
 • Hoàn thiện công trình;
 • Thực hiện an toàn lao động.

Xây dựng công trình thuỷ là nghề lao động nặng nhọc, người hành nghề thường xuyên làm việc ngoài trời, tiếp xúc với môi trường nước, có lúc phải làm việc trên cao hoặc dưới hố móng sâu, luôn chịu nắng gió, bụi và tiếng ồn và thường phải di chuyển vị trí làm việc.

Người hành nghề Xây dựng công trình thuỷ cần có kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành các công việc của nghề để xây dựng, duy tu, sửa chữa các dạng công trình thuỷ.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Các máy phục vụ thi công đất đá.
 • Máy thi công bê tông.
 • Máy khoan, đóng, ép cọc.
 • Thiết bị thi công nạo vét và các dụng cụ thi công.

XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG BỘ

Giới thiệu chung về nghề

Xây dựng cầu đường bộ là nghề thi công, duy tu, sửa chữa các công trình cầu đường bộ ở miền núi, đồng bằng, các khu công nghiệp, khu dân cư trong cả nước cũng như trong khu vực.

Các vị trí làm việc của nghề

Người lao động làm việc tại các công ty công trình cầu đường bộ.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Thi công nền đường;
 • Thi công mặt đường;
 • Thi công hệ thống thoát nước;
 • Thi công móng;
 • Thi công mố, trụ cầu;
 • Thi công kết cấu phần trên cầu;
 • Thi công các hạng mục phụ trợ khác.

Để thực hiện được các nhiệm vụ, người lao động cần phải có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề trong lĩnh vực xây dựng cầu đường bộ; có khả năng làm việc độc lập với đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp; có sức khoẻ đảm bảo để làm việc ở các công ty, xí nghiệp, các doanh nghiệp trong nước và khu vực.

Môi trường làm việc của nghề chủ yếu là ngoài trời và trong nhiều điều kiện khác nhau, môi trường khác nhau.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Máy đóng cọc.
 • Cần trục.
 • Thiết bị khoan cọc nhồi.
 • Các máy trắc địa.
 • Các thiết bị lao lắp dầm cầu.
 • Các máy thi công cơ giới.

VẬN HÀNH MÁY ỦI, XÚC, SAN

Giới thiệu chung về nghề

Vận hành máy ủi - xúc - san là nghề thực hiện các công việc: Vận hành và bảo dưỡng các loại máy ủi , máy xúc, máy san để thi công nền đường đúng tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, bảo đảm  năng suất lao động, an toàn kỹ thuật, vệ sinh môi trường và thời gian quy định.                                                                    

Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề làm việc trên công trường thi công đường thuộc đơn vị, công ty đảm nhận hoặc tại các công tr ình xây dựng có liên quan.

Công việc được tiến hành trên tuyến đường đang xây dựng hoặc tại công trường xây dựng có li ên quan.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Nhận nhiệm vụ hoặc kế hoạch sản xuất tại văn phòng hoặc hiện trường;
 • Nhận thiết bị thi công trong ca làm việc hoặc từ phương tiện vận tải;
 • Làm tốt công tác chuẩn bị để thực hiện nhiệm vụ thi công được giao;
 • Đọc và hiểu được bản vẽ thiết kế kỹ thuật và thiết kế thi công đường bộ;
 • Vận hành và thao tác đúng quy trình kỹ thuật;
 • Thực hiện các biện pháp thi công an toàn và hi ệu quả;
 • Xử lý nhanh, hiệu quả sự cố kỹ thuật tại công tr ường;
 • Sử dụng thành thạo dụng cụ, đồ nghề, trang thiết bị để xử lý được những hư hỏng, sự cố kỹ thuật thông thường nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị;
 • Thực hiện được nhiệm vụ kiểm tra, bảo d ưỡng kỹ thuật theo đúng quy trình;
 • Lựa chọn được các loại máy phù hợp với công việc và địa hình khác nhau;
 • Truyền đạt, đào tạo kinh nghiệm cho thợ trẻ.

Điều kiện và môi trường làm việc của nghề Vận hành máy ủi, xúc, san làm việc ngoài trời là chủ yếu với điều kiện thiên nhiên: nắng nóng, bụi bẩn. Một số công việc có thể làm việc ban đêm. Môi trường và địa điểm làm việc liên tục thay đổi như ở đồng bằng, trung du, vùng núi, các công trường xây dựng. Điều kiện làm việc yêu cầu có sức khỏe tốt và có thích nghi được những điều kiện làm việc đa dạng.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Máy và thiết bị thi côn
 • Dụng cụ, đồ nghề, phụ tùng thay thế đi theo máy.
 • Trang thiết bị bảo hộ lao động cá nhân.
 • Ga ra, xưởng bảo dưỡng sửa chữa.

Giới thiệu chung về nghề

Vận hành máy thi công mặt đường là nghề thực hiện các công việc: Vận hành khai thác sử dụng các loại máy thi công lớp mặt đường bộ theo đúng tính năng kỹ thuật của từng loại máy. Thực hiện đúng quy trình trong kỹ thuật thi công, bảo đảm an toàn và năng suất lao động. Đồng thời thực hiện tốt công tác chăm sóc bảo dưỡng kỹ thuật nhằm duy tr ì độ tin cậy và khả năng làm việc ổn định của các loại máy trong quá trình thi công.                                                                    

Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề làm việc trên công trường thi công đường thuộc đơn vị, công ty đảm nhận hoặc tại các công trình xây dựng có liên quan.

Công việc được tiến hành trên tuyến đường đang xây dựng hoặc tại công trường xây dựng có li ên quan.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Vận hành thành thạo các loại máy san, máy lu, máy rải thảm và một số loại máy liên quan khác để thi công mặt đường;
 • Thực hiện các công việc san, lu, rải vật liệu, làm mặt đường đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả như: Vận hành máy san thi công mặt đường; Vận hành máy lu thi công mặt đường; Vận hành máy rải thi công mặt đường; Xử lý tình huống khi thi công;
 • Thường xuyên cập nhật để hiểu rõ quy trình thi công, bảo dưỡng chăm sóc kỹ thuật một số loại máy thi công mặt đường;
 • Thực hiện an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường;
 • Biết tổ chức, điều hành tổ, nhóm thi công mặt đường và kèm cặp người có tay nghề thấp.

Điều kiện và môi trường làm việc: Người lao động làm việc ngoài trời là chủ yếu với điều kiện thiên nhiên: nắng nóng, bụi bẩn. Một số công việc có thể làm việc ban đêm. Môi trường và địa điểm làm việc liên tục thay đổi như ở đồng bằng, trung du, vùng núi, các công trường xây dựng. Điều kiện làm việc yêu cầu có sức khỏe tốt và có thể thích nghi được những điều kiện làm việc đa dạng.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Các loại máy chủ yếu trong thi công mặt đường: Máy san, máy lu, máy rải thảm, một số loại máy li ên quan khác và dụng cụ bảo dưỡng máy.

Mặt bằng thi công đủ điều kiện để thi công phần mặt.

Gara để xe máy, kho để nhiên liệu phục vụ thi công.

VẬN HÀNH CẦN TRỤC

Giới thiệu chung về nghề

Vận hành cần trục là nghề sử dụng cần trục để xếp dỡ hàng hóa, xây dựng các công trình ở miền núi, đồng bằng, các khu công nghiệp, khu dân cư trong cả nước cũng như trong khu vực.                              

Các vị trí làm việc của nghề

Các công ty, xí nghiệp, các cảng nội địa, cảng biển...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Lập phương án cẩu;
 • Đưa phương tiện đến nơi làm việc;
 • Xếp dỡ hàng hoá;
 • Hướng dẫn thợ phụ;
 • Xử lý sự cố xảy ra khi l àm việc;
 • Bảo dưỡng thiết bị.

Để thực hiện được các nhiệm vụ người lao động cần phải có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề trong lĩnh vực vận hành cần trục. Có khả năng làm việc độc lập với đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật , tác phong công nghiệp, có sức khoẻ đảm bảo để làm việc ở các công ty, xí nghiệp, các doanh nghiệp trong nước và khu vực.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Cần trục, dầu mỡ bôi trơn, dụng cụ sửa chữa bảo dưỡng, dụng cụ kê chèn, các dây cáp, xích, các dụng cụ xếp dỡ hàng hoá, trang bị bảo hộ lao động.

TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH

Giới thiệu chung về nghề

Trắc địa công trình là nghề khảo sát thiết kế công trình, thi công và giám sát thi công xây dựng, quan trắc chuyển vị và biến dạng của các công trình và nền móng công trình trong toàn bộ tuổi đời của công trình.                                                                      

 

(Nguồn: http://www.bk-ecc.com.vn)

Các vị trí làm việc của nghề

Vị trí làm việc: Kỹ thuật viên hoặc tổ trưởng phụ trách công tác trắc địa tại phòng kỹ thuật, tổ kỹ thuật hiện trường các đơn vị xây dựng như xây dựng dân dụng (thành phố, khu công nghiệp, khu dân cư,...), các công trình giao thông (cầu, đường, đường hầm,....), các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện (đê, đập, kênh mương, hồ chứa nước,...),… hoặc tại các đội khảo sát địa hình của các công ty khảo sát thiết kế hay tại các xí nghiệp địa hình, địa chính.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Đo đạc, lập lưới khống chế cơ sở (lưới mặt bằng, lưới độ cao và lưới GPS);
 • Đo vẽ bình đồ khu vực bằng phương pháp toàn đạc;
 • Đo vẽ mặt cắt địa hình (mặt cắt dọc và mặt cắt ngang);
 • Sử dụng bản đồ địa hình;
 • Lập lưới khống chế thi công;
 • Bố trí công trình; cắm biên giải phóng mặt bằng thi công, cắm mốc lộ giới; cắm biên các công trình đào, đắp; bố trí đường cong tròn và đường cong tổng hợp;
 • Đo đạc kiểm tra, giám sát quá trình thi công công trình;
 • Đo vẽ hoàn công công trình;
 • Quan trắc độ lún công trình bằng đo cao hình học;
 • Quan trắc chuyển dịch ngang của công trình bằng phương pháp hướng chuẩn toàn phần và bằng phương pháp giao hội;
 • Quan trắc độ nghiêng của công trình cao tầng bằng máy kinh vĩ.

Điều kiện và môi trường làm việc: Người lao đông làm việc ngoài trời là chủ yếu với điều kiện là trời nắng vừa hoặc râm, không có mưa. Một số công việc có thể làm việc ban đêm. Môi trường và địa điểm làm việc liên tục thay đổi như ở đồng bằng, trung du, vùng núi, các công trường xây dựng.

Bối cảnh thực hiện công việc: Thường làm việc theo từng nhóm trực thuộc các đơn vị xây dựng; làm các công tác phục vụ cho mục đích xây dựng công trình trong quá trình khảo sát, xây dựng và cả trong giai đoạn vận hành, khai thác sử dụng công trình.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Máy kinh vĩ.
 • Máy thuỷ bình kỹ thuật hoặc có độ chính xác trung bình.
 • Thước thép các loại.
 • Sào tiêu.
 • Mia thủy chuẩn các loại.
 • Máy toàn đạc điện tử.
 • Máy thu GPS.

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Thông tin tín hiệu đường sắt bao gồm hai nhóm chính: Thông tin đường sắt và Tín hiệu đường sắt.

 • Thông tin bao gồm tổng đài, trạm đo thử, máy và đường truyền dẫn.
 • Tín hiệu bao gồm tín hiệu trong ga và tín hiệu ở khu dân cư.    

Trừ tổng đài và trạm đo thử, các thiết bị còn lại đều được phân bố dọc theo tuyến đường sắt để tiện cho việc chỉ huy chạy tàu và kết nối liên lạc giữa các bộ phận.                                                                       

Các vị trí làm việc của nghề

Nhà ga, các trạm gác.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Xử lý sự cố;
 • Kiểm tra thiết bị;
 • Bảo trì thiết bị;
 • Sửa chữa thiết bị;
 • Lắp đặt công trình;
 • Quản lý tổ sản xuất;
 • Thực hiện bảo hộ lao động, an toàn lao động và vệ sinh môi trường;
 • Phát triển nghề nghiệp;
 • Thiết kế các công trì

Điều kiện làm việc của nghề rất đa dạng. Các tổng đài, trạm đo thử và một số thiết bị tín hiệu đòi hỏi môi trường làm việc ổn định nên được đặt trong các phòng có điều hòa không khí, các thiết bị còn lại chủ yếu đặt ngoài trời nên thực hiện những nhiệm vụ trên bị ảnh hưởng nhiều của thời tiết, khí hậu.

Do đòi hỏi bảo đảm chỉ huy chạy tàu liên tục chính xác nên người làm nghề Thông tin tín hiệu đường sắt không có quyền lựa chọn thời gian làm việc, chỉ được phép tạm ngừng công việc khi có mưa bão hoặc lũ lụt. Nhiều khi phải thực hiện công việc khi có tàu chạy ở bên cạnh, làm việc trên cao, làm việc với hóa chất... nên cần hết sức tỉnh táo và thực hiện hết sức nghiêm ngặt quy định về an toàn lao động.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Dụng cụ cơ khí cầm tay như búa, kìm, cờ lê các loại.
 • Dụng cụ đo điện như đồng hồ vạn năng, đồng hồ đo điện trở đất, đo điện trở cách điện.
 • Các máy đo cáp, máy phản xạ hiện sóng, nhiều nơi cần có máy đo và hàn cáp quang.

Giới thiệu chung về nghề

Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ là nghề thực hiện các công việc: Lấy mẫu vật liệu; đo đạc, thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, hỗn hợp vật liệu xây dựng; thử nghiệm kết cấu công trình; kiểm tra chất lượng cầu trên đường bộ và đường bộ theo đúng yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành, bảo đảm kết quả chính xác, làm việc an toàn và đúng thời gian yêu cầu.                                   

Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề làm việc như một nhân viên kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật trong phòng thí nghiệm, phòng kỹ thuật của công ty, xí nghiệp hoặc tại công trường xây dựng cầu đường bộ.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Thí nghiệm đất trong phòng thí nghiệm;
 • Thí nghiệm đá;
 • Thí nghiệm cát;
 • Thí nghiệm xi măng;
 • Thí nghiệm kim loại và mối hàn;
 • Thí nghiệm vải địa kỹ thuật;
 • Thí nghiệm gạch xây và gạch xi măng;
 • Thí nghiệm bi tum;
 • Thí nghiệm nhũ tương;
 • Thí nghiệm sơn;
 • Thí nghiệm bê tông xi măng;
 • Thí nghiệm bê tông nhựa;
 • Thí nghiệm vữa xi măng;
 • Thí nghiệm bột khoáng;
 • Thí nghiệm hỗn hợp vật liệu gia cố chất kết dính vô c ơ;
 • Thí nghiệm và kiểm tra hiện trường xây dựng đường bộ;
 • Kiểm tra kết cấu công trình cầu;
 • Thử nghiệm cầu;
 • Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;
 • Nâng cao trình độ nghề nghiệ

Muốn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, người hành nghề phải có những hiểu biết nhất định về các công việc chủ yếu, vị trí và nơi làm việc, các trang thiết bị sẽ sử dụng trong khi thực hiện công việc.

Công việc được tiến hành trong phòng thí nghiệm, ngoài hiện trường xây dựng cầu đường bộ, tại nơi sản xuất, khai thác vật liệu. Người hành nghề làm việc trong môi trường có nhiều khói, bụi và các chất khí độc hại, luôn tiềm ẩn các diễn biến phát sinh sự cố mất an toàn lao động và bệnh nghề nghiệp. Người hành nghề cần có đủ sức khỏe, phản ứng nhanh để kịp thời xử lý các t ình huống xảy ra.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Các loại máy, thiết bị và dụng cụ để thí nghiệm vật liệu xây dựng và thử nghiệm chất lượng cầu đường bộ.

Phòng thí nghiệm đúng tiêu chuẩn, có đủ thiết bị chiếu sáng, thiết bị phòng chống cháy nổ.

Bãi xử lý vật liệu sau khi thí nghiệm.

Nhà xưởng, nhà kho, ga ra để xe thí nghiệm.

Giới thiệu chung về nghề

Phóng dạng và gia công khuôn dưỡng tàu thủy là nghề sử dụng trong công nghệ đóng tàu thuỷ.

Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề thực hiện công việc trong nhà xưởng và tại các cơ sở đóng tàu.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Phóng dạng tuyến hình thân tàu;
 • Khai triển kết cấu bệ cong;
 • Chế tạo dưỡng lấy dấu chi tiết tấm phẳng;
 • Chế tạo dưỡng phẳng kiểm tra chi tiết;
 • Chế tạo khuôn ép tấm phẳng thành chi tiết định hình;
 • Chế tạo khuôn uốn ép thanh thép hình thành chi tiết cong một chiều;
 • Chế tạo khuôn uốn ép thanh thép hình thành chi tiết cong hai chiều;
 • Chế tạo dưỡng khối kiểm tra tấm tôn cong hai chiều;
 • Chế tạo dưỡng khối kiểm tra tấm tôn có dạng cong phức tạp;
 • Chế tạo bệ bằng lắp ráp chi tiết;
 • Chế tạo bệ khuôn lắp ráp phân đoạn phẳng;
 • Chế tạo bệ khuôn lắp ráp phân đoạn cong;
 • Chế tạo bệ khuôn lắp ráp tổng đoạn;
 • Chế tạo bệ khuôn lắp ráp thân tàu theo phương pháp liên khớp.

Người hành nghề được làm việc trong điều kiện thuận lợi đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động có sự hỗ trợ của các thiết bị, công cụ phù hợp với công việc trên các vật liệu chủ yếu.

Điều kiện làm việc luôn được cải thiện cùng với sự tiến bộ của khoa học công nghệ của ngành đóng tàu đã được tiếp cận với các phần mềm phóng dạng tàu thuỷ trên máy tính điện tử.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Các loại thiết bị và dụng cụ chính được sử dụng trong nghề là: Máy cắt tôn, máy uốn, máy ép, máy cưa, máy bào, máy hàn, thiết bị cắt kim loại bằng hỗn hợp khí cháy, các dụng cụ lấy dấu, gia công, kiểm tra, lắp ráp và các loại thiết bị dụng cụ đảm bảo an toàn lao động.
 • Vật liệu chủ yếu gồm: thép tấm, thép hình, gỗ thanh, gỗ tấm, que hàn… với yêu cầu kỹ thuật cao và trong môi trường không độc hại, có thể có tiếng ồn.

Giới thiệu chung về nghề

Lắp ráp hệ thống động lực tàu thủy là nghề lắp đặt các thiết bị động lực chính, thiết bị động lực phụ và các thiết bị của các hệ thống phục vụ xuống tàu thủy khi đóng mới, sửa chữa lớn theo yêu cầu kỹ thuật của thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật ngành đóng tàu.                                     

Các vị trí làm việc của nghề

Các nhiệm vụ của nghề được thực hiện tại các xưởng đóng tàu.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Chuẩn bị công việc lắp ráp hệ động lực tàu thủy;
 • Lắp ráp hệ trục chân vịt;
 • Lắp ráp hệ trục đẩy đặc biệt (chân vịt biến bước);
 • Lắp ráp hệ trục trung gian;
 • Lắp đặt máy chính;
 • Lắp hệ trục và máy chính theo phương pháp tải trọng sau khi đã lắp đặt máy chính, hệ trục;
 • Lắp ráp hệ thống lái;
 • Lắp ráp tổ hợp máy phát điện;
 • Lắp ráp hệ thống phục vụ;
 • Lắp ráp các thiết bị trên boong;
 • Lắp đặt chân vịt mũi.

Để đáp ứng được các yêu cầu nghề nghiệp, người lao động cần:

 • Vận dụng được kiến thức cơ bản vào quá trình lắp ráp thiết bị động lực tàu thủy;
 • Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ phục vụ nghề nghiệp;
 • Sử dụng thành thạo các thiết bị an toàn, biện pháp an toàn cho người và thiết bị;
 • Nêu cao ý thức vì cộng đồng (sinh mạng, tài sản và môi trường);

Nghề Lắp ráp hệ thống động lực tàu thủy yêu cầu người lao động có tính sáng tạo, cẩn thận kiên trì, tỉ mỉ, có sức khỏe làm việc trong môi trường trong nhà và ngoài trời, các thiết bị nặng, có kích thước lớn.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Các dụng cụ chuyên dùng phục vụ nghề nghiệp như: cẩu, palăng, cờlê, mỏ lết, dụng cụ tháo, lắp…
 • Các thiết bị an toàn, các biện pháp an toàn cho người và thiết bị được sử dụng và áp dụng trong quá trình hành nghề.
Page 3 of 9

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

 • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020