Đã có nhiều nghiên cứu về ĐTTT ở trong và ngoài nước, và cũng có nhiều cơ sở tổ chức đào tạo trực tuyến. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu, các cơ sở đào tạo chỉ tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đào tạo phổ thông và đại học, ít nghiên cứu về  ĐTTT trong GDNN đặc biệt là đào tạo nghề cụ thể. Nội dung ĐTTT chủ yếu là kiến thức lý thuyết, chưa quan tâm tới việc hình thành và rèn luyện kỹ năng thực hành. Vấn đề đặt ra đối với ĐTTT trong GDNN là tích lũy mô đun, tích lũy tiến chỉ và kỹ năng nghề nghiệp.

 

I. Khái quát đào tạo trực tuyến

1. Khái niệm

- Đào tạo trực tuyến (online learning) là phương thức đào tạo có sử dụng kết nối mạng để phục vụ học tập, lấy tài liệu học, trao đổi giao tiếp giữa người học với nhau và với giảng viên.

- Đào tạo trực tuyến giáo dục nghề nghiệp: nội dung chương trình giáo dục nghề nghiệp triển khai đào tạo trực tuyến.

2. Mục tiêu đào tạo trực tuyến giáo dục nghề nghiệp

- Đổi mới quá trình đào tạo nghề nghiệp;

- Linh hoạt và đa dạng hóa phương thức đào tạo nghề nghiệp;

- Xây dựng thị trường đào tạo trực tuyến;

- Tạo cơ hội đáp ứng nhu cầu học suốt đời của người học nghề.

3. Nội dung triển khai đào tạo trực tuyến giáo dục nghề nghiệp

Để có được các kết quả tốt nhất trong đào tạo trực tuyến cần triển khai nhiều công việc với nhiều giai đoạn:

3. 1.Xây dựng chương trình đào tạo

Khảo sát chương trình đào tạo nghề của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

Lựa chọn thống nhất mô đun, tín chỉ đào tạo trực tuyến cho 3 nhóm nghề,

Xây dựng và cấu trúc nội dung mô đun, tín chỉ đào tạo trực tuyến theo năng lực cần đào tạo.

3. 2. Xác định quy trình tổ chức đào tạo

Các quy trình tổ chức đào tạo được xác định có sự phối hợp chặt chẽ giữa việc ứng dụng công nghệ thông tin và con người, đặt rõ vai trò của hệ thống công nghệ thông tin cũng như của từng cá nhân khi làm việc với hệ thống. Các quy trình bao gồm hết các hoạt động trong việc tổ chức đào tạo như tuyển sinh, nhập học, xếp lớp, tổ chức khóa học, đánh giá học viên, tổ chức thi hết môn học, mô đun, công nhận kết quả học tập… cần có sự tham gia của chuyên gia chuyên môn, phương pháp, công nghệ thông tin, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp …

3. 3. Xây dựng bài giảng trực tuyến.

Đây là công việc quan trọng nhất trong quá trình tổ chức đào tạo trực tuyến, vì học liệu điện tử trong học trực tuyến có vai trò như người thầy, dẫn dắt và truyền đạt các nội dung kiến thức trên cơ sở một kịch bản cho trước. Đa phần thời gian của người học trực tuyến là tự học với hệ thống học liệu điện tử, nội dung của các học liệu cùng một học phần cũng phải có sự liên kết chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau. Để đảm bảo được chất lượng của các học liệu, cần xác định các tiêu chuẩn của các học liệu điện tử (các nội dung số hóa), xây dựng quy trình sản xuất học liệu với sự tham gia của nhiều thành phần khác nhau:

- SME (Subject Matter Expert): chuyên gia về nội dung, là người có kiến thức sâu về nội dung cần tổ chức số hóa, thông thường là các giảng viên có kinh nghiệm dạy học phần tương ứng. Các SME sẽ xây dựng nội dung số hóa trên cơ sở các bài giảng trên lớp của mình để phù hợp với đối tượng tự học.

- ID (Instructional Designer): người thiết kế giảng dạy, là người có kinh nghiệm trong việc số hóa tài liệu, có kỹ năng giảng dạy tốt, sẽ trao đổi với SME và đưa ra các phương án triển khai tốt nhất để học liệu có thể truyền đạt được các kiến thức, kỹ năng mong muốn.

- MD (Multimedia Developer): người sử dụng, khai thác các phần mềm để chuyển đổi các ý tưởng của ID và nội dung của SME thành các sản phẩm số hóa -theo các tiêu chuẩn kỹ thuật do hệ thống đưa ra. Các MD cũng là người thực hiện việc thiết kế các nội dung chi tiết và triển khai thực tế.

SD (Studio Developer): người khai thác Studio, sử dụng các thiết bị quay phim, ghi hình để thực hiện việc ghi âm, ghi hình hỗ trợ quá trình số hóa tại Studio cũng như tại thực địa.

3.4. Xây dựng hệ thống công nghệ

Đầu tư thiết bị phần cứng, chương trình phần mềm hệ thống CNTT hiện đại để phát triển hệ thống công nghệ đào tạo trực tuyến phục vụ hoạt động đào tạo từ trình độ sơ cấp, trung cấp đến cao đẳng và khóa đào tạo bồi dưỡng bằng phương thức đào tạo trực tuyến… cần có chuyên gia giáo dục và công nghệ thông tin và ngân sách đầu tư.

3.5.Tổ chức tuyển sinh, đào tạo

Tổ chức tuyển sinh và đào tạo trên hệ thống theo các quy trình đã được xây dựng. Để thực hiện tốt công việc này, cần có các kế hoạch được xây dựng chi tiết, giúp cho việc khai thác hiệu quả hơn hệ thống công nghệ và có khả năng sử dụng chung các tài nguyên đào tạo trực tuyến và đào tạo truyền thống. Sử dụng phương thức phối hợp cả đào tạo trực tuyến đồng bộ và không đồng bộ, vai trò của giảng viên cũng được đánh giá cao với việc tham gia các lớp học ảo trực tuyến, trả lời các thắc mắc của người học cũng như định hướng nội dung khóa học cho người học.

Để hỗ trợ người học tự học tốt hơn, cũng vẫn tổ chức mô hình lớp và phân các nhóm học tập, theo đó các nhóm sẽ có trách nhiệm học tập cùng nhau, trao đổi thảo luận định kỳ và cùng nhau giải quyết các nhiệm vụ học tập được giao.

3.6.Tổ chức đánh giá

Đây là một trong những công việc quan trọng cần được thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng của hệ thống đào tạo trực tuyến. Việc đánh giá người học tuân thủ theo các quy định, quy chế của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. Theo đó toàn bộ hoạt động của người học đều được hệ thống ghi nhận và từ đó làm cơ sở cho các đánh giá quá trình tham gia học tập của người học. Các cán bộ có trách nhiệm theo dõi quá trình và nhắc nhở, động viên người học khi cần thiết cũng là một yếu tố quan trọng giúp cho người học duy trì được chất lượng trong quá trình tự học của mình.

Việc đánh giá kết quả thường có đưa vào rất nhiều các yếu tố để đánh giá kết quả học tập của một người học: số lần đăng nhập, thời lượng học trên hệ thống, tần suất học tập trên hệ thống, kết quả thực hiện các hoạt động học tập (các bài luyện tập, các bài tập tự luận…), tần suất thực hiện các hoạt động khác, các bài kiểm tra giữa kỳ, điểm bài thi kết thúc học phần.

Các bài tập dạng trắc nghiệm sẽ được chấm một cách tự động trên hệ thống công nghệ, còn các bài tự luận có thể được tiến hành bởi các giảng viên chuyên môn hoặc sử dụng phương pháp bình duyệt, tức là bài của một người học được gửi tới cho một số người học khác đọc và nhận xét. Điều này giúp tăng cường khả năng tư duy Đánh giá & Phân tích của những người tham gia đánh giá.Việc thi cuối kỳ (khóa đào tạo) được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm khách quan và chấm tự động bằng máy tính, đảm bảo tính công bằng, chính xác cao.

Tiếp nhận phản hồi, hoàn thiện các quy trình và hệ thống: Mọi hệ thống muốn có thể hoạt động tốt trong thời gian dài thì không thể bỏ qua được công việc tiếp nhận phản hồi và hoàn thiện. Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến và đối thoại với người học, tiếp nhận các yêu cầu của cán bộ sử dụng phần mềm để từ đó đưa ra các cải thiện cho hệ thống, nhằm đáp ứng khả năng phục vụ tốt hơn.

3.7. Chứng nhận kết quả

Kiến thức, kỹ năng mà người học tích lũy được sau đào tạo trực tuyến môn học, mô đun hay một khóa đào tạo đã được đánh giá phải được cơ sở giáo dục nghề nghiệp được cấp phép tổ chức đào tạo trực tuyến chứng nhận theo chương trình của ngành, nghề đào tạo.

II. Đề xuất triển khai đào tạo trực tuyến giáo dục nghề nghiệp

Để đạt mục tiêu giáo dục nghề nghiệp:

1. Đào tạo trực tuyến giáo dục nghề nghiệp cần phải được nghiên cứu triển khai thí điểm, tổng kết hoàn thiện trước khi triển khai đại trà

2. Đào tạo trực tuyến giáo dục nghề nghiệp cần phải có phối hợp đồng độ cơ quan nghiên cứu, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp

3. Đào tạo trực tuyến giáo dục nghề nghiệp cần phải có sự đầu tư về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, chuyên gia công nghệ

4. Đào tạo trực tuyến giáo dục nghề nghiệp cần phải có đầu tư cơ sở hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin, mạng truyền thông…

 

TS. Nguyễn Đức Hỗ

Last modified on Thứ hai, 30 Tháng 12 2019
  • Bình luận
  • Đọc 2275 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020