Đề tài NCKH

Tên đề tài: Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng hệ thống khung trình độ nghề quốc gia hướng tới cộng đồng ASEAN 2015

Mã số: CB2012-01-08

Cơ quan quản lí đề tài: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục dạy nghề

Thời gian thực hiện: Năm 2012

Ban chủ nhiệm đề tài

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Dương Đức Lân , Phó Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề

Thư kí đề tài: ThS. Nguyễn Quang Việt , Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục dạy nghề

Tên đề tài: Đổi mới phương pháp xác định chỉ tiêu đào tạo nghề và hoàn thiện hệ thống giám sát, đánh giá chương trình/ chính sách đào tạo nghề

Mã số: CB 2014-04-04

Cơ quan quản lí đề tài: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Thời gian thực hiện: Năm 2014

Ban chủ nhiệm đề tài

Chủ nhiệm đề tài: ThS Phạm Xuân Thu, Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Tên đề tài: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quyết định 1956

Mã số đề tài: CB 2013-04-02

Cơ quan quản lý đề tài: Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Thời gian thực hiện: Năm 2013

Ban chủ nhiệm đề tài:

Chủ nhiệm: ThS. Phạm Xuân Thu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Tên đề Tài: Nghiên cứu giải pháp đầu tư đồng bộ phát triển các nghề đào tạo trọng điểm

Mã số: CB2013-04-03

Cơ quan quản lý đề tài: Bộ lao động – Thương binh và Xã hội

Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Ban chủ nhiệm đề tài

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Mạc Văn Tiến- Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề

 Một số giải pháp phân luồng học nghề sau Trung học cơ cở Trung học phổ thông

MÃ SỐ: CB2014-04-35BS

Chủ nhiệm đề tài:  TS. Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo,

                             Dạy nghề Ban Tuyên giáo Trung ương

Phó chủ nhiệm:   ThS. Nguyễn Quang Việt, Phó Viện trưởng

                             Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Thư ký:                ThS. Lê Thị Mai Hoa, Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề

                               Ban Tuyên giáo Trung ương

Theo Quyết định số 1948/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Thành lập các Ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thự hiện trong năm 2016, Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề được giao chủ trì nghiên cứu Chương trình “Phát triển kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh hội nhập”.

Page 3 of 3

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020