Đề tài NCKH

Tên chương trình: Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển dạy nghề gắn với nhu cầu sử dụng lao động

Mã số: CT 2009- 01

Cơ quan quản lý chương trình: Bộ Lao động – Thương binh Và Xã hội

Cơ quan chủ trì nghiên cứu: Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Ban chủ nghiệm chương trình:

Chủ nhiệm: PGS.TS Mạc Văn Tiến. Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Thư ký:

Nguyễn Thị Thu Hương, Vụ Kế hoạch Tài chính

Phạm Xuân Thu, Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Nguyễn Quang Việt, Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Nguyễn Thị Thúy Ngần, Văn phòng Bộ

Tên đề tài: Các giải pháp thực hiện dạy nghề theo nhu cầu xã hội đối với một số nghề thuộc lĩnh vực công nghệ cao

Mã số: CB 2008-02-06

Cơ quan quản lí đề tài: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

Cơ quan chủ trì đề tài: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Thời gian thực hiện: Năm 2008- 2009

Ban chủ nhiệm đề tài

Chủ nhiệm: PGS.TS. Mạc Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Thư ký: ThS. Nguyễn Quang Việt, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Tên đề tài: Đổi mới cơ chế quản lý để phát triển dạy nghề theo thị trường

Mã số: CB 2007-02-06

Cơ quan quản lí đề tài: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

Cơ quan chủ trì đề tài: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Thời gian thực hiện: Năm 2007- 2008

Ban chủ nhiệm đề tài:

Chủ nhiệm: PGS.TS. Mạc Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Thư ký: ThS. Phạm Xuân Thu, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Tên đề tài: Phát triển Dạy nghề, tạo việc làm và hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng yếu thế giai đoạn 2006- 2015

Mã số: CT 2006-03-03

Cơ quan quản lí đề tài: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

Cơ quan chủ trì đề tài: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Thời gian thực hiện: Năm 2006- 2007

Ban chủ nhiệm đề tài

Chủ nhiệm: TS. Mạc Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Thư ký: ThS.Phạm Xuân Thu, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Tên đề tài: Xây dựng mô hình dự báo và phương pháp dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo nghề ở các cấp trình độ

Mã số: CB2010-01-06

Cơ quan quản lí đề tài: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

Cơ quan thực hiện: Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề

Thời gian thực hiện: Năm 2010

Ban chủ nhiệm đề tài:

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Nguyễn Thị Hoàng Nguyên - Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề

Thư kí đề tài: CN. Phùng Lê Khanh - Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề

Tên đề tài: Các yếu tố và điều kiện thúc đẩy việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động tại doanh nghiệp

Mã số: CB 2007-01-03

Cơ quan quản lí đề tài: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

Cơ quan chủ trì đề tài: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Thời gian thực hiện: Năm 2007- 2008

Ban chủ nhiệm đề tài

Chủ nhiệm: PGS.TS. Mạc Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Thư ký: ThS Phạm Xuân Thu, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Tên chương trình: Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển dạy nghề gắn với nhu cầu sử dụng lao động

Mã số: CT 2009- 01

Cơ quan quản lý chương trình: Bộ Lao động – Thương binh Và Xã hội

Cơ quan chủ trì nghiên cứu: Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Ban chủ nghiệm chương trình:

Chủ nhiệm: PGS.TS Mạc Văn Tiến. Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Tên đề tài: Giải pháp phát triển đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu cạnh tranh của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập

Mã số: CT2011-01-03

Cơ quan quản lí đề tài: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Cơ quan chủ trì nghiên cứu: Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề

Thời gian thực hiện: 2 năm 2011-2012

Ban chủ nhiệm đề tài:

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Cao Văn Sâm, Phó Tổng cục trưởng-Tổng cục dạy nghề

Tên chương trình: Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng nhu cầu cạnh tranh của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập

Mã số: CT2011-01-02

Cơ quan quản lí đè tài: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Cơ quan chủ trì nghiên cứu: Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề

Ban chủ nhiêm chương trình:

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tiến Dũng – Tổng Cục trưởng, Tổng cục dạy nghề

Thư kí: PGS.TS Mạc Văn Tiến, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề

Tên đề tài: Đánh giá năng lực cạnh tranh nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

( Thuộc chương trình cấp bộ: Phát triển nhân lực đáp ứng nhu cầu cạnh tranh của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập Mã số: CT2011-01)

Mã số: CB2011-01-01

Cơ quan quản lý đề tài: Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề

Thời gian thực hiện: Năm 2011- 2012

Ban chủ nhiệm đề tài:

Chủ nhiệm: PGS.TS. Mạc Văn Tiến – Viện trưởng Viện Nghiên Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề

Tên đề tài: Dự báo xu thế phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập

Mã số: CT2011-01-02

Cơ quan quản lý đề tài: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Cơ quan thực hiện: Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề

Thời gian thực hiện: Năm 2011- 2012

Ban chủ nhiệm đề tài:

Chủ nhiệm: TS. Đào Thanh Hương, Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề

Tên đề tài: Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn mới

Mã số: 2012-01-07

Cơ quan quản lí đề tài: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Thời gian thực hiện: Năm 2012

Ban chủ nhiệm đề tài

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Mạc Văn Tiến - Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Thư kí đề tài: ThS. Phạm Xuân Thu, Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Page 2 of 3

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020