Tên đề tài: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGHỀ ĐÁP ỨNG NHU CẦU CẠNH TRANH CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP

 Mã số: CT2011-01-03

 Cơ quan quản lí đề tài: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 Cơ quan chủ trì nghiên cứu: Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề

 Thời gian thực hiện: 2 năm 2011-2012

  Ban chủ nhiệm đề tài:

   Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Cao Văn Sâm, Phó Tổng cục trưởng-Tổng cục dạy nghề

   Thư kí: ThS. Hà Đức Ngọc, Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề

Thành viên ban chủ nhiệm

  + TS. Trần Văn Xuyên, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kĩ thuật công nghệ

  + TS. Nguyễn Hồng Minh, Vụ trưởng Vụ Đào tạo nghề -Tổng cục dạy nghề

  + ThS. Vũ Xuân Hùng, Phó Vụ trưởng  Vụ Chính sách-Pháp chế-Tổng cục dạy nghề

   + ThS. Hà Minh Phương, Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV-Tổng cục dạy nghề

NỘI DUNG ĐỀ TÀI

1.Tính cấp thiết của đề tài:

          Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang là xu thế khách quan chi phối sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, đây vừa là quá trình hopự tác để phát triển  vùa là quá trình đấu tranh để bảo vệ các quyền lợi quốc gia. Canh tranh kinh tế , thương mại giữa các nước ngày càng trở nên quyết liệt đòi hỏi mỗi quốc gia phải luôn đổi mới công nghệ để tăng năng xuất lao động, ở đó lợi thế sẽ thuộc về các quốc gia có nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc tham gia vào quá trình phân công lao động quốc tế trở thành yêu cầu tất yếu đối với các nền kinh tế.

          Cuộc cách mạng khoa học đang phát triển với tốc độ nhanh và có những bước nhảy vọt, công nghệ mới tiên tiến, hiện đại ngày được áp dụng nhiều trong các ngành sản xuất, nhiều ngành nghề mới xuất hiện đòi hỏi người lao động luôn phải cập nhật, bổ sung kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp để có những thích ứng thay đổi trong sản xuất . Cũng từ đó công tác đào tạo nghề nghiệp cho lực lượng lao động luôn có sự đổi mới và phát triển trên quy mô toàn cầu để tiếp cận với xu thế mới.

          Trong những năm qua, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đã mang lại cho đất nước ta những thành tựu to lớn, nền kinh tế đã đạt tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển dịch mạnh theo hướng CNH – HĐH. Các vùng kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp, khu chế xuất ngày càng được đầu tư xây dựng, mở rộng và phát triển; đầu tư trong nước, đầu tư quốc tế ngày càng tăng ; công nghệ mới tiên tiến, hiện đại được áp dụng trong sản xuất ngày càng nhiều đòi hỏi lực lượng lao động phải được nâng cao về chất lượng, tăng về số lượng, đặc biệt là đối với lực lượng lao động chuyên môn kĩ thuật. Ngoài ra hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi nước ta phải tuân thủ cac công ước quốc tế về lao động, môi trường và điều kiện lao động, từ đó đặt ra cho công tác đào tạo nghề phải tiếp cận được với các chuẩn của khu vực và thế giới.

          Việc mở cửa thị trường lao động trong tiến trình hội nhập quốc tế  tạo sự cạnh tranh  gay gắt giữa lao động kĩ thuật của Việt Nam với lao động kĩ thuật của các nước không chỉ ở thị trường lao động quốc tế mà ngay cả thị trường lao động trong nước. Đã không ít doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao phải nhập khẩu lao động từ các quốc gia khác do lao động kĩ thuật của Việt Nam chưa đáp ứng được cả về số lượng và chất lượng.

          Đào tạo nghề trong những năm qua đã có những bước phát triển và đạt được nhiều kết quả nhưng vẫn còn có những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được nhu cầu nhân lực kĩ thuật cao trong sản xuất của các doanh nghiệp, thị trường lao động và hội nhập quốc tế, đặc biệt trong các ngành kinh tế mũi nhọn,trọng điểm và xuất khẩu lao động; chất lượng dạy nghề còn hạn chế do các điều kiện đảm bảo chưa được đầu tư đồng bộ để tương xứng với việc tăng quy môvà nâng cao chất lượng đào tạo.

          Theo dự báo quy mô, lực lượng lao động nước ta tiếp tục tăng, lực lượng lao động cả nước đến năm 2015 là hơn 51 triệu lao động, hằng năm được bổ sung khoảng 700 nghìn lao động/năm, và chủ yếu là lao động trẻ làm việc trong các nền kinh tế. Theo xu thế ngày càng tiến bộ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ và giảm tỉ trọng các ngành nông nghiệp trong nền kinh tế, tức là tăng tỉ trọng các ngành có năng suất lao động cao, hàm lượng công nghệ và chất xám ngày càng lớn.

          Nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng trên mọi lĩnh vực, là cơ hội tốt để công tác đào tạo nghề Việt Nam nhanh chóng tiếp cận các thành tựu và kinh  nghiệm dạy nghề của các nước trong khu vực và trên thế giới, tuy nhiên cũng đòi hỏi cần phải có sự đổi mới cơ chế chính sách, cần có sự đầu tư nguồn lực lớn để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí dạy nghề cho phù hợp với tình hình mới.

          Bối cảnh trong nước và quốc tế cũng như nhu cầu cấp bách của thị trường lao động có tính cạnh tranh caỏtong tiến trình hội nhập đòi hỏi chúng ta phải phát huy lợi thế, tranh thủ thời cơ phát triển công tác đào tạo nghề theo hướng hiện đại để đủ sức cạnh tranh, đứng vững ngay trong chính thị trường lao động trong nước và vươn ra thị trường lao động quốc tế. Do đó việc lựa chọn nghiên cứu đề tài  “ Giải pháp phát triển đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu cạnh tranh của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập” là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm đề xuất các giải pháp góp phần phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu cạnh tranh của thị trường lao động trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

2.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

Đề xuất  các giải pháp chủ yếu phát triển đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu cạnh tranh của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài

  - Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội;

  - Chiến lược về giáo dục đào tạo và dạy nghề, các chính sáchpháp luật về dạy nghề;

  - Đào tạo nghề trong nước;

  - Kinh nghiệm đào tạo nghề của một số nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

4. Phạm vi nghiên cứu

  - Hệ thống dạy nghề trên toàn quốc;

  - Thời gian: Tập trung vào giai đoạn 2001- 2010

5. Phương pháp nghiên cứu

  - Phân tích tổng hợp

  - Phương pháp thống kê

  - Nghiên cứu kinh nghiệm

  - Điều tra, khảo sát, hội thảo chuyên đề

  - Phương pháp chuyên gia

6. Nội dung nghiên cứu

Với 19 chuyên đề, tập trung làm rõ các nội dung sau:

Chương 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập

1. Một số khái niệm liên quan

  * Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

  * Cạnh tranh nguồn nhân lực

2. Tính tất yếu khách quan phát triển đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập

  * Cạnh tranh về thị trường lao động trong nước trong bối cảnh hội nhập

  * Cạnh tranh về thị trường lao động quốc tế

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập

  * Kế hoạch, chiến lược phát triển nguồn nhân lực

  * Thông tin, dự báo nhu cầu

  * Quy hoạch mạng lưới hệ thống cơ sở dạy nghề

  * Chương trình dạy nghề

  * Cơ sở, vật chất, trang thiết bị dạy nghề

  * Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí dạy nghề

4. Các tiêu chí và nội hàm của phát triển đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập

  * Chất lượng dạy nghề

  * Cơ cấu ngành nghề

  * Chương trình dạy nghề

  * Văn hóa nghề

5. Kinh nghiệm của một số nước

  * Kinh nghiệm đào tạo nghề của một số nước trong khu vực

  * Kinh nghiệm đào tạo nghề một số nước ở châu Âu, châu Mĩ

Chương 2. Thực trang  và kinh nghiệm đào tạo nghề ở Việt Nam

1. Đào tạo nghề ở nước ta trong giai đoạn 2001 – 2010 những hạn chế và nguyên nhân

  * Thực trang đào tạo nghề ở nước ta trong  giai đoạn 2001 – 2010

  * Những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

2. Thực trạng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu cạnh tranh trong thị trường lao động

  * Cơ cấu ngành nghề

  * Tính linh hoạt trong chương trình dạy nghề

  * Chất lượng dạy nghề

  * Hệ thống tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dạy nghề

3. Bài học kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra

Chương 3. Giải pháp phát triển đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập

1.Quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển dạy nghề

2. Nguyên tắc xây dựng các giải pháp phát triển đào tạo nghề

3. Các giải pháp phát triển đào tạo nghề

  * Giải pháp phát triển hệ thống

  * Giải pháp nâng cao chất lượng đầu ra

  * Giải pháp về chính sách đãi ngộ và sử dụng lao động

  * Điều kiện và lộ trình thực hiện

 

Last modified on Thứ bảy, 25 Tháng 6 2016
  • Bình luận
  • Đọc 2281 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020