Tên đề tài: Xây dựng mô hình dự báo và phương pháp dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo nghề ở các cấp trình độ

Mã số: CB2010-01-06

Cơ quan quản lí đề tài: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

Cơ quan thực hiện: Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề

Thời gian thực hiện: Năm 2010

Ban chủ nhiệm đề tài:

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hoàng Nguyên - Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề

Thư kí đề tài: CN. Phùng Lê Khanh - Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề

Các thành viên:

PGS.TS Mạc Văn Tiến, Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề

Th.S Nguyễn Minh Thu, Viện Khoa học Lao động

Hồ Văn Bảo, Trung tâm tin học Thống kê,Tổng cục Thống kê

Đào Thị Tuyết Nhung , Tổng cục dạy nghề

Lê Thị Hồng Liên,Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề

Cơ quan phối hợp nghiên cứu

Các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục dạy nghề

Viện Khoa học Lao động Xã hội

Tổng cục Thống kê

Tính cấp thiết của đề tài

Đào tạo nâng cao chất lượng lao động kỹ thuật, trong đó đào tạo nghề được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và cấp thiết của đất nước, chủ trương này được thể hiện trong nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, X của Đảng  

Để có được những chính sách đào tạo nghề phù hợp và có hiệu quả, dự báo cầu lao động qua đào tạo nghề qua các cấp trình độ là một công cụ hữu ích, làm cơ sở khoa học là căn cứ để ra các quyết định và xây dựng các giải pháp. Việc áp dụng các phương pháp và mô hình dự báo còn có thể giúp ích cho việc đánh giá và lựa chọn các chính sách và giải pháp phù hợp. Đồng thời có thể nâng cao được năng lực hoạch định chính sách của các nhà hoạch định và lựa chọn chính sách đào tạo nghề.

Sự cần thiết nghiên cứu phương pháp và xây dựng mô hình dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo nghề ở các cấp trình độ

Hiện nay hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về thị trường lao động đang bắt đầu được hình thành và phát triển tuy nhiên hệ thống dự báo đặc biệt là dự báo về nhu cầu lao động để cung cấp thông tin cho các cơ sở đào tạo, cơ sở sử dụng lao động và các cơ quan hoạch định chính sách còn rất thiếu. Dự báo nhu cầu lao động là yếu tố vô cùng cần thiết, là một trong những căn cứ quan trọng để các địa phương xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt cho giai đoạn sắp tới 2010- 2015 và 2020. Nhu cầu thực tế cho thấy sự cần thiết và cấp bách nghiên cứu phương pháp và xây dựng mô hình dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo nghề ở các cấp trình độ. Trong phạm vi nghiên cứu, về mặt lý thuyết đề tài tổng hợp lại các phương pháp, các điều kiện kỹ thuật và yêu cầu về mặt dữ liệu để đề xuất phương pháp mô hình dự báo cầu lao động. Về mặt ứng dụng, đề tài sẽ tiến hành thử nghiệm theo một mô hình đề xuất.

Mục tiêu của đề tài

Là đưa ra được mô hình dự báo và phương pháp dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo nghề ở các cấp trình độ. Đây là cơ sở khoa học cho việc xây dựng chiến lược dạy nghề và quy hoạch mạng lưới trường nghề, tăng cường vai trò nhà nước trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, tạo lập hành lang pháp lí để phát triển dạy nghề

Đối tượng nghiên cứu

Các phương pháp và mô hình dự báo nhu cầu lao động nói chung và cầu lao động qua đào tạo nghề ở các cấp trình độ

Thông tin và dữ liệu thu thập qua các cuộc điều tra, khảo sát về tình hình lao động – việc làm và các vấn đề liên quan

Các chương trình phần mềm và dự báo

Phạm vi và phương pháp nghiên cứu

Các mô hình dự báo của Việt Nam và các nước trên thế giới

Dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo nghề 2011- 2015

Nội dung nghiên cứu của đề tài:

 Nội dung1: Phương pháp dự báo nhu cầu lao động

Chuyên đề 1: Những vấn đề chung về phương pháp dự báo

Bản chất của các phương pháp dự báo

Các cách tiếp cận khác nhau đối với dự báo

Các nguồn thông tin dữ liệu phục vụ dự báo

Chuyên đề 2: cầu lao động và các nhân tố tác động đến cầu lao động qua đào tạo nghề

Cầu lao động

Các nhân tố tác động đến cầu lao động

Các nhân tố tác động đến cầu lao động qua đào tạo nghề

Nội dung 2.Xây dưng mô hình dự báonhu cầu lao động qua đào tạo nghề và yêu cầu về nguồn dữ liệu sử dụng cho mô hình

Chuyên đề 3: Một số phương pháp và mô hình dự báo nhu cầu lao động

Yêu cầu đối với dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo nghề ở các cấp trình độ

Một số phương pháp và mô hình dự báo cầu lao động

Xây dựng mô hình dự báo cầu lao động qua đào tạo nghề ở các cấp trình độ

Chuyên đề 4: Thực trạng nguồn số liệu từ các cuộc điều tra khảo sát và yêu cầu số liệu phục vụ dự báo

Thực trạng các cuộc điều tra khảo sát liên quan đến lao động – việc làm và cầu lao động qua đào tạo nghề

Những yêu cầu về số liệu và các điều kiện đảm bảo để sử dụng cho mô hình dự báo

Nội dung 3:Thực nghiệm dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo nghề ở các cấp trình độ

Tiến hành khảo sát thí điểm một số doanh nghiệp để thu thập thông tin về cầu lao động, làm cơ sở dữ liệu cho việc ứng dụng mô hình dự báo

Thu thập thứ cấp để bổ sung cơ sở dữ liệu cho việc chạy thử các mô hình

Ứng dụng một số phương pháp và mô hình dự báo để dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo nghề qua các cấp trình độ giai đoạn 2015 -2020

Nội dung 4: Đề xuất về các điều kiện đảm bảo và mô hình dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo nghề ở các cấp trình độ

Chuyên đề 5: Một số đề xuất trong việc thu thập và sử dụng các nguồn thông tin để thực hiện các phương pháp và mô hình dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo nghề

Đề xuất về mô hình dự báo sử dụng trong dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo nghề

Kiến nghị về phương pháp thu thập thông tin và tiến hành điều tra, khảo sát để có được số liệu phục vụ mô hình dự báo

Kết cấu của đề tài

Chương 1:Cơ sở phương pháp luận và thực tiễn về phương pháp dự báo về cầu lao động

I. Những vấn đề lý thuyết chung về phương pháp dự báo

II. Đánh giá thực trạng về cầu lao động và các nhân tố tác động đến cầu lao động qua đào tạo nghề

III. Phân loại và lựa chọn chỉ tiêu dự báo

IV. Kinh nghiệp của một số nước trên thế giới

Chương 2: Xây dựng mô hình dự báo cầu lao động qua đào tạo nghề

I. Lựa chọn phương pháp và yêu cầu kỹ thuật trong việc xây dựng mô hình dự báo

II. Xây dựng mô hình dự báo cầu lao động qua đào tạo nghề

III. Lựa chọn số liệu trong phương pháp và mô hình dự báo chạy thử

Chương 3: Ứng dụng một số phương pháp và mô hình dự báo để dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo nghề ở các cấp trình độ giai đoạn 2015-2020

I. Hoàn thiện phương pháp và mô hình

II. Dự báo về cầu lao động qua đào tạo nghề ở các cấp trình độ giai đoạn 2015- 2020

III. Khuyến nghị giải pháp và lộ trình thực hiện

Về thu thập số liệu và chuẩn hóa chỉ tiêu

Về tổ chức thực hiện

Về nguồn lực

 

Last modified on Thứ tư, 30 Tháng 3 2016
  • Bình luận
  • Đọc 1512 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020