C
HỨC NĂNG

Phòng Nghiên cứu Chính sách đào tạo nghề là đơn vị thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề có chức năng nghiên cứu cơ bản xác định luận cứ khoa học và phương pháp luận khoa học then chốt của khoa học dạy nghề làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách, chiến lược phát triển dạy nghề; tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn của Viện.

N
HIỆM VỤ

- Phân tích những vấn đề về đào tạo, quản lý chất lượng, kinh tế, thị trường lao động, văn hóa nghề nghiệp và truyền thống của dạy nghề làm căn cứ chung cho việc xây dựng các chính sách, chiến lược, quy hoạch và phát triển dạy nghề;
- Đánh giá và tổng kết kinh nghiệm dạy nghề để phát triển lý luận khoa học về quản lý dạy nghề, chính sách và chiến lược dạy nghề, chất lượng và hiệu quả dạy nghề;
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xác định cơ cấu và phương thức dạy nghề, chi phí và định giá các sản phẩm và dịch vụ dạy nghề chính quy và dạy nghề thường xuyên; thiết kế mục tiêu, kế hoạch, nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng viên chức và cán bộ quản lý dạy nghề chính quy và dạy nghề thường xuyên;
- Xây dựng công cụ để phát triển, quản lý, đánh giá thực hiện các chính sách, chiến lược dạy nghề, các chính sách đối với cán bộ quản lý và viên chức dạy nghề, người học nghề, doanh nghiệp và tổ chức sử dụng lao động;
- Thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu cơ bản để phát triển các chuyên ngành Quản lý dạy nghề, Lịch sử dạy nghề, Triết học giáo dục dạy nghề, Tâm lý học nghề nghiệp, Tâm lý giáo dục dạy nghề, Giáo dục học dạy nghề, Giáo dục dạy nghề so sánh, Xã hội học đào tạo nghề, Kinh tế học đào tạo nghề, Đánh giá chất lượng; Kiểm định chất lượng;
- Thực hiện những hoạt động nghiên cứu, dịch vụ, tư vấn và các lĩnh vực khác có liên quan dưới các hình thức tổ chức, hợp tác quốc tế, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước theo quy định của pháp luật và của Viện;
- Tham gia đào tạo trình độ sau đại học về khoa học dạy nghề, tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên trong lĩnh vực dạy nghề và các lĩnh vực có liên quan;
- Tham gia thẩm định, đánh giá các dự án, chính sách, chương trình, công trình nghiên cứu liên quan đến quản lý, chiến lược, chính sách phát triển dạy nghề;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

L
ÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ


ThS. Nguyễn Quyết Tiến, Trưởng phòng

Điện thoại: 043.944.9800
Fax: 043.9745.020
Mobile: 0912.750.534
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Bình luận
  • Đọc 2689 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020