Thông báo Kết luận giao ban tháng 09 năm 2019 của Viện trưởng 

 

TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

VIỆN KHOA HỌC

    GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /VKHGDNN-TB

                                           Hà Nội, ngày 3 tháng 09 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Viện trưởng  

tại cuộc họp giao ban ngày 03/09/2019

      

Ngày 3/9/2019, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp tổ chức họp giao ban tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2019, Đ/c Nguyễn Quang Việt - Viện trưởng chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có đồng chí Phó Viện trưởng Phạm Xuân Thu và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện.

Sau khi quán triệt nội dung cuộc họp, nghe Văn phòng thông báo một số hoạt động chung của Viện trong tháng 8/2019 và báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ, những khó khăn vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ được giao; ý kiến tham gia của các đồng chí trong cuộc họp, Viện trưởng kết luận như sau:

1. Về việc thực hiện nhiệm vụ trong tháng 8/2019

Trong tháng 8, các đơn vị đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ như: Thu thập thông tin, tài liệu nghiên cứu, viết chuyên đề 03 Đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2019; Hoàn thiện hồ sơ thuyết minh đề tài cấp Bộ năm 2020; Tổng hợp báo cáo và số liệu của các Bộ, ban, ngành về báo cáo chuyên đề đánh giá chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011 - 2020; Thực hiện chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020 theo kế hoạch và dự toán đã được phê duyệt; Trình Lãnh đạo Tổng cục về việc triển khai thực hiện Quyết định số 883/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

2. Công tác tháng 9/2019

2.1. Công tác Văn phòng

- Thống kê số lượng báo cáo và số liệu của các Bộ, ban, ngành về báo cáo chuyên đề phục vụ xây dựng chiến lược về phát triển giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn 2021 – 2030. Làm công văn đốc thúc, nhắc nhở đối với các đơn vị chưa nộp báo cáo

- Phối hợp với nhóm Báo cáo GDNN tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia BIBB từ ngày 16/9 - 20/9/2019.

- Thống kê số lượng bài viết đăng trên trang thông tin điện tử cả tiếng Anh và tiếng Việt, đôn đốc Thủ trưởng các đơn vị đăng tin bài lên website.

- Đăng bản tiếng Anh chức năng, nhiệm vụ của Viện và các đơn vị thuộc Viện lên website của Viện (trước ngày 15/9/2019)

2.2 Công tác chuyên môn

* Các đơn vị nghiên cứu khác:

- Thực hiện nghiên cứu 03 Đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2019 theo đúng tiến độ.

- Hoàn thiện và bảo vệ  nốt các đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2017 - 2018.

- Hoàn thiện hồ sơ thuyết minh đề tài cấp Bộ năm 2020.

* Trung tâm Nghiên cứu Kỹ năng và CĐT

  Chuẩn bị mời, liên lạc với đầu mối phía bạn: Thái Lan, Lào, Campuchia chuẩn bị tổ chức hội thảo kỹ thuật về thực hiện Khung tham chiếu về trình độ ASEAN(AQRF) và thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRAs) tại Việt Nam (dự kiến cuối tháng 9, đầu tháng 10).

*Trung tâm Nghiên cứu chương trình

Hoàn thiện nội dung nghiên cứu quy định học văn hóa cho học sinh trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

* Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp

- Đưa tin bài viết định kỳ hàng tháng lên trang thông tin điện tử của Viện.

- Biên tập, in ấn phát hành tạp chí Giáo dục nghề nghiệp số tháng 7/2019.

Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động viết tin và giao cho các thành viên viết tin đăng lên website

Trên đây là kết luận của Viện trưởng tại cuộc giao ban tháng, ngày 3/9/2019. Các đồng chí Lãnh đạo Viện, căn cứ kết luận này, theo lĩnh vực được phân công phụ trách, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Viện nghiêm túc thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh với Viện trưởng để có hướng chỉ đạo phù hợp.

Văn phòng thông báo tới các thành viên dự họp và các đơn vị thuộc Viện biết để tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

                                        TL. VIỆN TRƯỞNG

                   CHÁNH VĂN PHÒNG

 

             Đã ký

 

                Đỗ Văn Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Last modified on Thứ tư, 04 Tháng 9 2019
  • Bình luận
  • Đọc 5167 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020