Thông báo Kết luận giao ban tháng 10 năm 2018 của Viện trưởng 

 

TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

VIỆN KHOA HỌC

    GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /VKHGDNN-TB

                                           Hà Nội, ngày  02  tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Viện trưởng  

tại cuộc họp giao ban ngày 02/10/2018

 

Ngày 02/10/2018, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp tổ chức họp giao ban tháng 10 năm 2018,  Đ/c Nguyễn Quang Việt - Viện trưởng chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Viện trưởng và lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện.

Sau khi quán triệt nội dung cuộc họp, nghe Văn phòng thông báo một số hoạt động chung của Viện trong tháng 09/2018 và báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ, những khó khăn vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ được giao; ý kiến tham gia của các đồng chí trong cuộc họp, Viện trưởng kết luận như sau:

  1. Về việc thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2018

Trong tháng 9 vừa qua, các đơn vị đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ của tháng như: Xây dựng Tờ trình Lãnh đạo Tổng cục về việc xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực của 3 đặc khu; thẩm định chương trình bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học cho cán bộ quản lý khoa học, giáo viên tại các trường được đầu tư thành trường chất lượng cao; làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng về kết quả khảo sát quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp Hải Phòng; nghiên cứu 06 Đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ trọng điểm cấp Bộ năm 2017-2018 và 02 Đề tài cấp Bộ năm 2018; triển khai thực hiện 04 chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động 2017; triển khai khảo sát thực địa nhu cầu lao động qua đào tạo GDNN gắn với việc làm đáp ứng thị trường lao động năm 2018; triển khai kế hoạch xây dựng Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2017...

  1. Công tác tháng 10/2018

- Các đơn vị thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia rà soát lại tiến độ thực hiện công việc, lập kế hoạch chi tiết các công việc cần làm từ nay cho đến hết T12/2018 (cụ thể các đầu công việc đang triển khai  và kết quả đầu ra) gửi về Văn phòng trước ngày 06/10/2018 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo Tổng cục;

- Tăng cường sự phối kết hợp giữa các đơn vị, tổ nhóm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ;

- Thống nhất sử dụng logo nhận diện của Viện  là logo trước đây (logo cũ);

- Các đơn vị xây dựng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình bằng tiếng Anh, chuyển về Văn phòng tổng hợp và cập nhập trên website Viện;

- Phối kết hợp với GIZ hoàn thiện báo cáo Giáo dục nghề nghiệp 2017.

Ban chủ nhiệm các đề tài, dự án: 

 Ban chủ nhiệm các đề tài đảm bảo tiến độ thực hiện, bảo vệ trước tháng 12/2018.

- Trung tâm Thông tin phân tích thống kê

+ Thực hiện các nghiên cứu ban đầu và đề xuất nhân sự, phương án nghiên cứu, khảo sát xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực tại các đặc khu;

+ Tiến hành nhập liệu và phân tích, đảm bảo đúng tiến độ khảo sát thực địa nhu cầu lao động qua đào tạo GDNN gắn với việc làm đáp ứng thị trường lao động năm 2018;

+ Tiến hành lập kế hoạch và triển khai phúc tra kết quả điều tra, khảo sát.

- Trung tâm Nghiên cứu chương trình

+ Triển khai nghiên cứu Đề tài 2018 “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình đào tạo nghề nghiệp có hiệu quả đối với người khuyết tật” theo đúng tiến độ;

+ Báo cáo Phó Viện trưởng Phạm Xuân Thu bố trí 1 buổi làm việc với UNICEF để chốt lại kinh phí;

+  Thẩm định và hoàn thiện khung chương trình, quy trình phát triển chương trình giáo dục nghề nghiệp trước 20/10.

- Trung tâm Nghiên cứu KN&CĐT

Nghiên cứu đề xuất khung đảm bảo quốc gia tương thích với khung đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp  theo đúng tiến độ.

- Trung tâm ĐTBD

+ Tiếp tục tuyển sinh và tổ chức đào tạo các lớp tích hợp;

+ Tiếp tục tuyển sinh và xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở NCKH và cơ sở GDNN.

- Tạp chí Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

+ Kiện toàn lại chức danh Tổng biên tập;

 + Lập kế hoạch, xin giấy phép làm đặc san trước 15/11;

+ Lập phương án giải ngân kinh phí được cấp và báo cáo cụ thể kế hoạch thực hiện.

- Trung tâm phân tích chính sách

+ Hoàn thiện Báo cáo giáo dục nghề nghiệp 2017, phần được giao thực hiện theo hướng cô đọng và ngắn gọn hơn.

- Văn phòng, Phòng Tài chính - Kế toán

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết về việc sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy tổ chức của Viện trình Viện trưởng;

+ Tổ chức bố trí, sắp xếp lại phòng họp và phòng làm việc của chuyên gia;

+ Xem lại giao diện thiết kế website của Viện, đảm bảo tính kịp thời và nhất quán của các thông tin trên website ở phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt, phục vụ cho việc trao đổi thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế;

Trên đây là ý kiến kết luận chỉ đạo của Viện trưởng tại cuộc giao ban tháng ngày 02/10/2018. Các đồng chí Lãnh đạo Viện, căn cứ kết luận này, theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Viện nghiêm túc thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh với Viện trưởng để có hướng chỉ đạo phù hợp.

Văn phòng thông báo tới các thành viên dự họp và các đơn vị thuộc Viện biết để tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

                                        TL. VIỆN TRƯỞNG

                   CHÁNH VĂN PHÒNG

 

             Đã ký

 

                Đỗ Văn Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Last modified on Thứ sáu, 05 Tháng 10 2018
  • Bình luận
  • Đọc 591 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020

Bản đồ