Thông báo Kết luận giao ban tháng 8 năm 2018 của Phó Viện trưởng phụ trách

 

TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

VIỆN KHOA HỌC

    GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /VKHGDNN-TB

                                           Hà Nội, ngày  1  tháng 8 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Viện trưởng phụ trách

tại cuộc họp giao ban ngày 1/8/2018

 

Ngày 1/8/2018, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp tổ chức họp giao ban tháng 8 năm 2018,  Đ/c Nguyễn Quang Việt - Phó Viện trưởng phụ trách chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo Viện và lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện.

Sau khi quán triệt nội dung cuộc họp, Văn phòng thông báo một số hoạt động chung của Viện tháng 7/2018 và nghe các đơn vị báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ, những khó khăn vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ được giao; ý kiến tham gia của các đồng chí trong cuộc họp, đồng chí Phó Viện trưởng phụ trách kết luận như sau:

  1. Về việc thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2018

Trong tháng 7 vừa qua, các đơn vị đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ của tháng như:  Hoàn thiện Dự thảo Đề án phát triển Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018  - 2025; xây dựng Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019 - 2021 (Vốn sự nghiệp); tiếp tục nghiên cứu 06 Đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ trọng điểm cấp Bộ năm 2017-2018 và 02 Đề tài cấp Bộ năm 2018; triển khai nghiên cứu 04 chương trình mục tiêu 2017; triển khai khảo sát thực địa nhu cầu lao động qua đào tạo GDNN gắn với việc làm đáp ứng thị trường lao động năm 2018, triển khai kế hoạch xây dựng Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2017...

  1. Công tác tháng 8/2018

- Các đơn vị từ bây giờ đến cuối năm cần gia tăng số lượng bài viết đăng lên Tạp chí Khoa học giáo dục nghề nghiệp và kỷ yếu khoa học;

- Các đơn vị mô tả khung năng lực vị trí việc làm cụ thể gửi về Văn phòng để tổng hợp;

- Các đơn vị cần chủ động đề xuất bổ sung nhân sự cho đơn vị mình.

Ban chủ nhiệm các đề tài, dự án: 

- Ban chủ nhiệm các đề tài báo cáo cụ thể tiến độ thực hiện trong báo cáo tháng của đơn vị mình;

- Dự kiến sang tuần họp sơ bộ nhóm đấu thầu đề tài 2019;

- Dự kiến sang tuần họp nhóm Báo cáo giáo dục nghề nghiệp, yêu cầu các nhóm báo cáo tiến độ thực hiện;

- Lấy kết quả số liệu Diễn đàn Kinh tế Thế giới đưa vào Báo cáo GDNN (chị Khanh liên lạc với bên Diễn đàn Kinh tế Thế giới để lấy số liệu);

- Trung tâm Nghiên cứu chương trình

+ Triển khai nghiên cứu Đề tài 2018 “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình đào tạo nghề nghiệp có hiệu quả đối với người khuyết tật” theo đúng tiến độ;

+ Dự kiến sang tuần họp báo cáo Lãnh đạo Viện nội dung khung chương trình, quy trình phát triển chương trình giáo dục nghề nghiệp.

- Trung tâm Nghiên cứu KN&CĐT

Nghiên cứu đề xuất khung đảm bảo quốc gia tương thích với khung đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

- Trung tâm Thông tin phân tích thống kê

+ Dự kiến sang tuần tổ chức 1 buổi tập huấn điều tra khảo sát (các nhóm đã đi khảo sát báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm cho nhóm chưa đi khảo sát);

+ Xây dựng Tờ trình Lãnh đạo Tổng cục về việc xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực của 3 đặc khu;

+ Triển khai khảo sát thực địa nhu cầu lao động qua đào tạo GDNN gắn với việc làm đáp ứng thị trường lao động năm 2018.

- Trung tâm ĐTBD

Tiếp tục tuyển sinh và xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở NCKH và cơ sở GDNN.

- Văn phòng, Phòng Tài chính - Kế toán

+ Hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ;

+ Duy trì, đảm bảo thông tin, phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo trên website của Viện; vận hànhphiên bản tiếng Anh website phục vụ cho việc thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế;

Trên đây là ý kiến kết luận chỉ đạo của Phó Viện trưởng phụ trách tại cuộc giao ban tháng ngày 1/8/2018. Các đồng chí  Lãnh đạo Viện, căn cứ kết luận này, theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Viện nghiêm túc thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh với Phó Viện trưởng phụ trách để có hướng chỉ đạo phù hợp.

Văn phòng thông báo tới các thành viên dự họp và các đơn vị thuộc Viện biết để tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

                                        TL. VIỆN TRƯỞNG

                   CHÁNH VĂN PHÒNG

 

             Đã ký

 

                Đỗ Văn Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Last modified on Thứ năm, 02 Tháng 8 2018
  • Bình luận
  • Đọc 1650 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020

Bản đồ