Thông báo Kết luận giao ban tháng 01 năm 2019 của Viện trưởng 

 

TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

VIỆN KHOA HỌC

    GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /VKHGDNN-TB

                                           Hà Nội, ngày  18  tháng 02 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Viện trưởng  

tại cuộc họp giao ban ngày 18/02/2019

Ngày 18/02/2019, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp tổ chức họp giao ban tháng 01 năm 2019 và triển khai nhiệm vụ tháng 02/2019,  Đ/c Nguyễn Quang Việt - Viện trưởng chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có đồng chí Phạm Xuân Thu - Phó Viện trưởng và lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện.

Sau khi quán triệt nội dung cuộc họp, nghe Văn phòng thông báo một số hoạt động chung của Viện trong tháng 01 và những ngày đầu của tháng 02/2019, báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ, những khó khăn vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ được giao; ý kiến tham gia của các đồng chí trong cuộc họp, Viện trưởng kết luận như sau:

  1. Về việc thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2019

Trong tháng 01, các đơn vị đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ như: Hoàn thiện đề xuất hồ sơ 03 đề tài nghiên cứu Khoa học công nghệ cấp Bộ; tiến hành hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán năm 2018; Tổ chức hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2019; Chuần bị các công việc chào mừng và đón tết Nguyên Đán Kỷ Hợi vui tươi, lành mạnh.

       2. Công tác tháng 02/2019

       2.1. Công tác Văn phòng

- Giao Văn phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát nề nếp làm việc, ý thức kỷ luật, việc chấp hành các quy định, quy chế làm việc đối với cán bộ, viên chức và người lao động, nhất là Thủ trưởng các đơn vị (các Thủ trưởng đơn vị vắng mặt không có lý do tại cuộc họp giao ban sáng ngày 18/02/2019 phải có báo  giải trình trước Viện trưởng).

- Rà soát lại Quy chế làm việc trong việc thực hiện quy trình/quan hệ công tác của CBVC&NLĐ xem đã phù hợp chưa và đề xuất sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

-  Tổng hợp các nội dung theo yêu cầu của Phó Tổng Cục trưởng phụ trách gửi trong ngày thứ năm tuần này.

- Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 938 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp trình Viện trưởng xem xét gửi Tổng cục.

- Trình phương án nhân sự để báo cáo tại cuộc họp Liên tịch vào tuần sau.

- Nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy chức năng nhiệm vụ của các đơn vị cho phù hợp với sự phát triển chung của Viện.

- Sớm kiện toàn các chức danh Tổng Biên tập, Phó Tổng biên tập, Trưởng Ban - Trị sự của Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp và chuẩn bị các công tác để phát hành tạp chí Giáo dục nghề nghiệp Tháng 1 + 2 năm 2019.

- Rà soát lại Tổ xây dựng báo cáo Giáo dục nghề nghiệp trình Viện trưởng phê duyệt; thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở.

  1. 2. Công tác chuyên môn

- Thực hiện nghiên cứu 03 Đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2019;

- Triển khai Xây dựng Đề án Phát triển Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2019 - 2030;

- Triển khai Đánh giá chiến lược Phát triển dạy nghề 2011 - 2020;

- Nghiên cứu triển khai thực hiện các nội dung trong chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020.

  1. 3. Các công tác khác

- Văn phòng phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch chi tiết nhiệm vụ năm 2019 (phần việc mà đơn vị được giao thực hiện) bao gồm mốc thời gian hoàn thành các công việc, các chuyên đề và hoàn thiện vào chiều Thứ 3 (ngày 19/02).

- Hoàn thiện dự toán năm 2019, trình Tổng cục ngày 20/02/2019;

- Thành lập tổ đánh giá Chiến lược phát triển Dạy nghề 2011-2020 và dự trù nguồn kinh phí thực hiện trình Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt;

- Tập trung giải quyết các công việc còn tồn đọng trong năm 2018 như:

- Hoàn thiện sản phẩm, chứng từ thanh toán của 6 đề tài trong tháng 3/2019;

- Giao Thư ký các đề tài hoàn thiện các sản phẩm để bảo vệ trong tháng 3/2019.

- Rà soát, hoàn thiện các nội dung trong chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018, thực hiện chuyển giao sản phẩm nghiên cứu và công bố sản phẩm thông qua việc xuất bản các bài viết đăng lên Tạp chí …

Trên đây là kết luận của Viện trưởng tại cuộc giao ban tháng ngày 18/02/2019. Các đồng chí Lãnh đạo Viện, căn cứ kết luận này, theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Viện nghiêm túc thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh với Viện trưởng để có hướng chỉ đạo phù hợp.

Văn phòng thông báo tới các thành viên dự họp và các đơn vị thuộc Viện biết để tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

                                        TL. VIỆN TRƯỞNG

                   CHÁNH VĂN PHÒNG

 

             Đã ký

 

                Đỗ Văn Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Last modified on Thứ ba, 19 Tháng 2 2019
  • Bình luận
  • Đọc 2506 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020