Thông báo Kết luận giao ban tháng 9 năm 2018 của Viện trưởng 

 

TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

VIỆN KHOA HỌC

    GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /VKHGDNN-TB

                                           Hà Nội, ngày  11  tháng 9 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Viện trưởng 

tại cuộc họp giao ban ngày 11/9/2018

 

Ngày 11/9/2018, Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp tổ chức họp giao ban tháng 8 năm 2018,  Đ/c Nguyễn Quang Việt-Viện trưởng chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo Viện và lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện.

Sau khi quán triệt nội dung cuộc họp, nghe các đơn vị báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ, những khó khăn vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ được giao; ý kiến tham gia của các đồng chí trong cuộc họp, đồng chí Viện trưởng kết luận như sau:

  1. Về việc thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2018

Trong tháng 8 vừa qua, các đơn vị đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ của tháng như: Thẩm định chương trình bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học cho cán bộ quản lý, giáo viên tại các trường được đầu tư thành trường chất lượng cao; Xây dựng Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019 - 2021 (Vốn sự nghiệp); Tiếp tục nghiên cứu 06 Đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ trọng điểm cấp Bộ năm 2017-2018 và 02 Đề tài cấp Bộ năm 2018; Triển khai nghiên cứu 04 chương trình mục tiêu 2017; Triển khai khảo sát thực địa nhu cầu lao động qua đào tạo GDNN gắn với việc làm đáp ứng thị trường lao động năm 2018, triển khai kế hoạch xây dựng Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2017...

  1. Công tác tháng 9/2018

- Từ nay đến cuối năm các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc; gia tăng số lượng bài viết đăng lên Tạp chí Khoa học giáo dục nghề nghiệp;

- Tăng cường sự phối kết hợp giữa các đơn vị, tổ nhóm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ;

- Các đơn vị chủ động đề xuất bổ sung nhân sự cho đơn vị mình.

Ban chủ nhiệm các đề tài, dự án: 

+ Ban chủ nhiệm các đề tài đảm bảo tiến độ thực hiện, bảo vệ trước tháng 12/2018.

- Trung tâm Nghiên cứu chương trình

+ Triển khai nghiên cứu Đề tài 2018 “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình đào tạo nghề nghiệp có hiệu quả đối với người khuyết tật” theo đúng tiến độ;

+ Tiếp tục nghiên cứu và triển khai các dự án của UNICEF;

+ Dự kiến thẩm định và hoàn thiện khung chương trình, quy trình phát triển chương trình giáo dục nghề nghiệp vào cuối tháng 9.

- Trung tâm Nghiên cứu KN&CĐT

Nghiên cứu đề xuất khung đảm bảo quốc gia tương thích với khung đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

- Trung tâm Thông tin phân tích thống kê

+ Xây dựng Tờ trình Lãnh đạo Tổng cục về việc xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực của 3 đặc khu;

+ Đảm bảo đúng tiến độ khảo sát thực địa nhu cầu lao động qua đào tạo GDNN gắn với việc làm đáp ứng thị trường lao động năm 2018.

- Trung tâm ĐTBD

+ Tiếp tục tuyển sinh và xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở NCKH và cơ sở GDNN;

+ Thẩm định và hoàn thiện chương trình, giáo trình đào tạo bồi dưỡng năng lực quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp vào 12/9. Lập kế hoạch tổ chức đào tạo 3 lớp từ này đến cuối năm 2018;

+ Nâng cao vai trò của quản lý đơn vị, thay đổi quy trình làm việc, quản lý lao động.

- Văn phòng, Phòng Tài chính - Kế toán

+ Chấn chỉnh lại kỷ luật lao động, giờ giấc, nề nếp làm việc của các đơn vị;

+ Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia;

+ Tổ chức bố trí, sắp xếp lại phòng họp và phòng làm việc của chuyên gia;

+ Duy trì, đảm bảo thông tin, phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo trên website của Viện; vận hành phiên bản tiếng Anh website phục vụ cho việc thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế;

+ Xem xét lại Đề án phát triển Viện, trong đó các đơn vị cần xác định rõ chiến lược định hình của từng đơn vị, chuẩn bị tốt cho buổi làm việc của Viện với Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo Tổng cục.

Trên đây là ý kiến kết luận chỉ đạo của Viện trưởng tại cuộc giao ban tháng ngày 11/9/2018. Các đồng chí Lãnh đạo Viện, căn cứ kết luận này, theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Viện nghiêm túc thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh với Viện trưởng để có hướng chỉ đạo phù hợp.

Văn phòng thông báo tới các thành viên dự họp và các đơn vị thuộc Viện biết để tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

                                        TL. VIỆN TRƯỞNG

                   CHÁNH VĂN PHÒNG

 

             Đã ký

 

                Đỗ Văn Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Last modified on Thứ sáu, 14 Tháng 9 2018
  • Bình luận
  • Đọc 2692 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020