Chiều ngày 21/8/2017, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức triển khai Quyết định số 29/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ LĐ-TB&XH. Tham dự buổi lễ có Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Bà Nguyễn Thị Hằng, Nguyên Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề Công tác xã hội; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành; một số Sở LĐ-TB&XH; các Vụ, đơn vị thuộc Bộ LĐ-TB&XH; một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Tổng cục và đông đảo các phóng viên báo chí.

 

 Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dự và phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm cho Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục, Ông Nguyễn Hồng Minh Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã nêu bật quá trình hình thành và phát triển của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Theo đó “Từ sau Cách mạng tháng 8/1945 đến nay, cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề (Giáo dục nghề nghiệp) đã qua nhiều lần thay đổi tên gọi, chức năng với tính chất và quy mô phát triển khác nhau. Từ chỗ chỉ có một bộ phận quản lý GDNN thuộc Bộ Lao động để đào tạo đội ngũ công nhân, cán bộ quốc phòng, y tế, nông nghiệp,… theo hình thức trường lớp nhỏ, ngắn hạn, phân tán trong chiến khu, vùng tự do, vừa làm vừa học, coi trọng thực hành, gắn với thực tiễn, phù hợp với hoàn cảnh “toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến”. Từ khi có Tổng cục Đào tạo công nhân kỹ thuật thuộc Bộ LĐ-TB&XH (năm 1969) và đặc biệt, khi Chính phủ đổi tên thành Tổng cục Dạy nghề và chuyển về trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng (năm 1978), cơ quan quản lý nhà nước về GDNN các cấp được củng cố, kiện toàn và có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Năm 1987, Tổng cục Dạy nghề sáp nhập vào Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp thành Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề, công tác quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo nghề bị thu hẹp hơn và sau đó chỉ còn là một bộ phận trong Vụ Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề. Trước nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị, ngày 23/5/1998, Chính phủ đã thành lập Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ LĐ-TB&XH. Những quyết định quan trọng trên đã tạo bước phát triển mới cho công tác quản lý nhà nước về GDNN trước ngưỡng cửa thế kỷ 21.

  Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh báo cáo quá trình hình thành và phát triển của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Sau khi Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực thi hành, Chính phủ đã thảo luận, thống nhất và đồng thuận cao giao Bộ LĐ-TB&XH thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên phạm vi cả nước (tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 03/9/2016). Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2017/NĐ-CP, trong đó đổi tên Tổng cục Dạy nghề thành Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể của Tổng cục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 29/2017/QĐ-TTg và có hiệu lực thi hành từ ngày 21/8/2017. Đây là niềm vui, vinh dự lớn của toàn ngành GDNN, đồng thời là trách nhiệm đòi hỏi thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao đối với Tổng cục và đội ngũ cán bộ, công chức.

Ông Trịnh Minh Chí, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ công bố các Quyết định

Ông Trịnh Minh Chí, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố các Quyết định, Quyết định số 29/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH về việc thay đổi chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ quản lý cấp Vụ thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp là tổ chức thuộc Bộ LĐ-TB&XH, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm) trong phạm vi cả nước; quản lý, thực hiện các dịch vụ công về giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có 12 đơn vị là: Vụ Đào tạo chính quy; Vụ Đào tạo thường xuyên; Vụ Nhà giáo; Vụ Cơ sở vật chất và thiết bị; Vụ Công tác học sinh, sinh viên; Vụ Kỹ năng nghề; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế - Thanh tra; Văn phòng; Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp.

 

  Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Quyết định thay đổi chức vụ lãnh đạo cho Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Hồng Minh 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã trải qua một quá trình phát triển rất dài, trầm có, sâu lắng có, thăng hoa cũng có. Chúng ta đã đổi tên, đổi cơ quan quản lý nhiều lần, nhưng có một cái chung nhất, không thay đổi đó là lo công ăn việc làm, dạy nghề cho học sinh, sinh viên và những người có nhu cầu, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội trong việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Việt Nam. Chúng ta có thể thấy rằng, từ khi Trung ương quyết định tái lập Tổng cục Dạy nghề, ngày nay là Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, với sự vào cuộc quyết liệt của các đồng chí Lãnh đạo Bộ các thời kỳ, đặc biệt gần đây là sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Phạm Thị Hải Chuyền. Chúng ta có những bước phát triển vượt bậc, tích cực đã được xã hội công nhận. Vai trò, vị trí của giáo dục nghề nghiệp trong xã hội ngày càng nâng lên. Chúng ta đang đứng trước rất nhiều thời cơ và thách thức.

  Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Bộ trưởng cũng mong muốn Tổng Cục trưởng và cán bộ, công nhân viên chức có nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về chất đối với giáo dục nghề nghiệp để có một quyết tâm mới, có một cách làm mới, tư duy mới trong công việc. Bộ trưởng nhấn mạnh việc đầu tiên là hoàn thành toàn bộ hệ thống văn bản pháp quy, để toàn bộ hệ thống giáo dục nghề nghiệp này sẽ vận hành trong một khuôn khổ pháp lý đầy đủ nhất, hoàn thiện nhất và thông thoáng nhất; hai là chúng ta sớm hoàn thiện quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp, quy hoạch theo hướng nào tinh gọn nhất, chất lượng nhất và thực chất nhất; Ba là tập trung vào 10 nhóm giải pháp đổi mới phát triển giáo dục nghề nghiệp; trong đó có 3 nhóm giải pháp có tính chất mở đường và đột phá đối với giáo dục nghề nghiệp, đó là tự chủ, kết nối doanh nghiệp, chuẩn hóa giáo dục nghề nghiệp; Bên cạnh đó, Tổng cục cần hiểu rõ sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp không phải riêng của Tổng cục, Bộ LĐ-TBXH mà Tổng cục cần phải làm thay đổi và chuyển đổi nhận thức của toàn xã hội để trước hết là thanh niên có nhận thức đúng về giáo dục nghề nghiệp, người không có khả năng hoặc chưa có khả năng hoặc không có nhu cầu học đại học thì tự nguyện học nghề và rồi đến khi ra trường 100% có việc làm ngay.

 Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và các đồng chí Lãnh đạo khai trương biển tên mới của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Bộ trưởng cũng rất mừng gần đây, rất nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã chủ động khẳng định ra trường là có việc làm; ra trường không có việc làm thì nhà trường trả lại học phí cho học sinh.

Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp

Last modified on Thứ năm, 24 Tháng 8 2017
  • Bình luận
  • Đọc 912 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020