Thông báo Kết luận giao ban tháng 11 năm 2019 của Viện trưởng 

 

TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

VIỆN KHOA HỌC

    GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /VKHGDNN-TB

                                           Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Viện trưởng  

tại cuộc họp giao ban ngày 5/11/2019

      

Ngày 5/11/2019, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp tổ chức họp giao ban tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11/2019, Đ/c Nguyễn Quang Việt - Viện trưởng chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có đồng chí Phó Viện trưởng Phạm Xuân Thu và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện.

Sau khi quán triệt nội dung cuộc họp, nghe Văn phòng thông báo một số hoạt động chung của Viện trong tháng 10/2019 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2019, những khó khăn vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ được giao; ý kiến tham gia của các đồng chí trong cuộc họp, Viện trưởng kết luận như sau:

  1. Về việc thực hiện nhiệm vụ trong tháng 10/2019

Trong tháng 10, các đơn vị đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ như: Hoàn thiện Dự thảo báo cáo đánh giá Chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011 - 2020; Khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu nghiên cứu, viết chuyên đề 03 Đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2019; Hoàn thiện nội dung các chương Báo cáo GDNN năm 2018 theo nội dung góp ý của đoàn công tác từ Viện đào tạo nghề Liên bang Đức (BIBB) và GIZ; Thực hiện chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020 theo kế hoạch và dự toán đã được phê duyệt; Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

2. Công tác tháng 11/2019

2.1. Công tác Văn phòng

- Dự thảo báo cáo đánh giá Chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011 – 2020 gửi xin ý kiến góp ý của chuyên gia và các thành viên trong Tổ xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030 (dự kiến trước 10/11).

- Tổ chức Hội thảo xin ý kiến chuyên gia về báo cáo đánh giá Chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011 – 2020 (dự kiến cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2019).

2.2 Công tác chuyên môn

* Các đơn vị nghiên cứu khác:

- Thực hiện nghiên cứu 03 Đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2019 theo đúng tiến độ.

- Hoàn thiện thuyết minh đề tài cấp Bộ năm 2020.

- Đề xuất chương trình khoa học trọng điểm cấp Nhà nước 2021.

- Báo cáo lại hiện trạng Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp năm 2018 (dự kiến trước 8/11).

* Trung tâm Nghiên cứu Kỹ năng và CĐT

- Trình Lãnh đạo Tổng cục về báo cáo kết quả Hội thảo kỹ thuật khung công nhận lẫn nhau về trình độ và kỹ năng nghề.

- Gửi thư sang Dự án đổi mới đào tạo nghề RECOTVET nhờ hỗ trợ kinh  phí tổ chức Hội thảo lần 2 (Dự kiến tuần sau).

*Trung tâm Nghiên cứu chương trình

 Báo cáo nội dung nghiên cứu quy định học văn hóa cho học sinh trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

* Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng

 Báo cáo tổng hợp kết quả đào tạo các lớp và báo cáo quy trình tổ chức các lớp.

* Trung tâm Phân tích thông tin thống kê

- Xử lý số liệu điều tra khảo sát, dự thảo Báo cáo kết quả điều tra khảo khảo sát nhu cầu đào tạo về giáo dục nghề nghiệp gắn với việc làm đáp ứng thị trường lao động năm 2019.

- Tổ chức Hội thảo xin ý kiến chuyên gia về Báo cáo kết quả điều tra khảo khảo sát nhu cầu đào tạo về giáo dục nghề nghiệp gắn với việc làm đáp ứng thị trường lao động năm 2019 (Dự kiến cuối tháng 11/2019).

 Trên đây là kết luận của Viện trưởng tại cuộc giao ban tháng, ngày 5/11/2019. Các đồng chí Lãnh đạo Viện, căn cứ kết luận này, theo lĩnh vực được phân công phụ trách, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Viện nghiêm túc thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh với Viện trưởng để có hướng chỉ đạo phù hợp.

Văn phòng thông báo tới các thành viên dự họp và các đơn vị thuộc Viện biết để tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

                                        TL. VIỆN TRƯỞNG

                   CHÁNH VĂN PHÒNG

 

             Đã ký

 

                Đỗ Văn Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Last modified on Thứ sáu, 20 Tháng 3 2020
  • Bình luận
  • Đọc 5339 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020