Tạp chí Khoa học giáo dục nghề nghiệp là tạp chí chuyên ngành, duy nhất về lĩnh vực khoa học giáo dục nghề nghiệp, do Viện Nghiên Khoa học giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp quản lý. Tạp chí có chức năng thông tin lý luận, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa học giáo dục nghề nghiệp.

Điều 1. Chức năng

Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị thuộc Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp có chức năng công bố, chia sẻ, trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp; thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp.

Tạp chí Khoa học giáo dục nghề nghiệp có con dấu riêng và được sử dụng tài khoản tại Ngân hàng của Viện Nghiên Khoa học giáo dục nghề nghiệp.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Trình Lãnh đạo Viện kế hoạch phát triển dài hạn và hàng năm của Tạp chí;

2. Công bố, chia sẻ, trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp;

3. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp;

4. Trao đổi lý luận, nghiệp vụ; thông tin về kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục nghề nghiệp;

5. Tổ chức biên tập và phát hành Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp hàng tháng;

6. Phối hợp với các đơn vị thuộc Viện, các tổ chức có liên quan để in ấn, xuất bản, phát hành các chuyên đề, ấn phẩm về lĩnh vực khoa học giáo dục nghề nghiệp và các chuyên đề, ấn phẩm khác theo quy định của pháp luật;

7. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, sự kiện truyền thông phù hợp với lĩnh vực chuyên môn theo quy định của pháp luật;

8. Thực hịên chế độ thông tin, báo cáo, thống kê theo quy chế làm việc của Viện.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Điều 3. Tổ chức và chế độ làm việc của Tạp chí

1. Tổ chức của Tạp chí  gồm: Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập, Ban biên tập - trị sự.

2. Chế độ làm việc: Tạp chí tổ chức và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm:

a) Tổng biên tập quản lý và điều hành công việc chung của Tạp chí theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các công việc đột xuất khác theo sự phân công của Viện trưởng.

b) Phó Tổng biên tập giúp Tổng biên tập phụ trách một số công việc của Tạp chí do Tổng biên tập phân công và chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập về các công việc được phân công phụ trách; thay mặt Tổng biên tập quản lý, điều hành công việc của Tạp chí khi Tổng biên tập vắng mặt theo sự phân công của Tổng biên tập.

c) Ban biên tập - trị sự thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng biên tập theo chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí; thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện giao.

Last modified on Thứ hai, 11 Tháng 5 2020
  • Bình luận
  • Đọc 10718 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020