Chaudv

Chaudv

Thứ năm, 05 Tháng 1 2017 00:00

KIỂM NGHIỆM ĐƯỜNG MÍA

Giới thiệu chung về nghề

Kiểm nghiệm đường mía là nghề chuyên thực hiện việc lấy mẫu; phân tích các chỉ tiêu chất lượng của nguyên liệu mía, bán thành phẩm, đường thành phẩm và phụ phẩm; phân tích nước phục vụ sản xuất và nước thải; kiểm tra đánh giá chất lượng của vật tư, hóa chất dùng trong sản xuất đường bằng các dụng cụ, thiết bị, máy móc và hóa chất chuyên dụng theo đúng phương pháp, tiêu chuẩn, quy trình, đảm bảo chính xác an toàn và hiệu quả; tổng hợp kết quả phân tích, lập báo cáo đánh giá quá trình sản xuất, tham gia quản lý hoạt động thử nghiệm và tham gia quản lý hoạt động sản xuất tại các nhà máy đường mía.                                                                      

Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề Kiểm nghiệm đường mía sẽ thực hiện nhiệm vụ của người kiểm nghiệm viên, người quản lý công tác kiểm nghiệm tại các phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm, phòng kỹ thuật của các nhà máy sản xuất đường mía, hoặc tại các phòng thử nghiệm của các trung tâm kiểm định chất lượng.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Phân tích các chỉ tiêu chất lượng của: nguyện liệu, bán thành phẩm, thành phẩm;
 • Phân tích nước sử dụng trong sản xuất;
 • Kiểm tra đánh giá chất lượng vật tư, hóa chất chuyên dụng;
 • Tổng hợp kết quả phân tích;
 • Lập báo cáo đánh giá.

Người làm nghề này thường xuyên làm việc trong điều kiện tiếp xúc với các loại hóa chất phân tích, các dụng cụ thủy tinh dễ vỡ, máy và thiết bị phân tích đòi hỏi độ chính xác cao, cần thao tác cẩn thận, tỉ mỉ; đồng thời cũng thường tiếp xúc với các máy móc, thiết bị sản xuất, môi trường có tiếng ồn và nóng bức của các nhà máy đường mía.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Các dụng cụ lấy mẫu: xiên, muỗng xúc; dụng cụ mở bao hàng; khay trộn mẫu; túi đựng mẫu, cốc đựng mẫu; Cân phân tích, bếp điện, cốc thủy tinh, pipet, kim thủy tinh, đũa thủy tinh, bình định mức, phễu, ống nhỏ giọt, buret, bình nón, chai, lọ thủy tinh…
 • Các thiết bị kiểm tra: ẩm kế, nhiệt ẩm kế, máy đo Pol, cân phân tích, máy đo Bx, máy đo pH, điện cực sensor, máy so màu có bước sóng phù hợp, kính hiển vi; lam kính;…
 • Hóa chất phân tích: Dung dịch K2Cr2O7, dung dịch H2SO4, Na2CO3, phenolphtalein 1%; đường RE; NaOH 0,1 N; phenolphtalein 1%; metyl da cam 0,2%; Diformin, Antifpumin, nước cất, dung dịch Vitamin B12

Giới thiệu chung về nghề

Kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm là nghề chuyên thực hiện việc lấy mẫu; phân tích các chỉ tiêu chất lượng cơ bản, phổ biến của nguyên liệu, bán sản phẩm, sản phẩm; phân tích chỉ tiêu đặc trưng của một số nhóm lương thực thực phẩm theo các phương pháp: vật lý, khối lượng, thể tích, trắc quang, quang phổ, sắc ký, sinh học,... bằng các dụng cụ, thiết bị, máy móc và hóa chất chuyên dụng theo đúng tiêu chuẩn, quy trình, đảm bảo chính xác an toàn và hiệu quả; tổng hợp đánh giá kết quả phân tích và quản lý hoạt động thử nghiệm tại các phòng kiển tra chất lượng sản phẩm, phòng thử nghiệm.                                                                      

Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề Kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm sẽ thực hiện nhiệm vụ của người kiểm nghiệm viên, người quản lý công tác kiểm nghiệm tại các Trung tâm kiểm định chất lượng, trung tâm y học dự phòng, phòng KCS của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, bảo quản lương thực thực phẩm, phòng kiểm nghiệm lương thực thực phẩm của các cơ sở đào tạo, các đơn vị nghiên cứu.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Lấy và quản lý mẫu thử nghiệm;
 • Kiểm soát điều kiện thử nghiệm;
 • Pha hóa chất thử nghiệm;
 • Đánh giá chất lượng lương thực thực phẩm bằng phương pháp cảm quan;
 • Xác định chỉ tiêu chất lượng lương thực thực phẩm bằng phương pháp khối lượng;
 • Xác định chỉ tiêu chất lượng lương thực thực phẩm bằng phương pháp thể tích;
 • Xác định chỉ tiêu chất lượng lương thực thực phẩm bằng phương pháp vật lý;
 • Xác định chỉ tiêu chất lượng lương thực thực phẩm bằng phương pháp trắc quang;
 • Xác định chỉ tiêu chất lượng lương thực thực phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử;
 • Xác định chỉ tiêu chất lượng lương thực thực phẩm bằng phương pháp sắc ký giấy và sắc ký bản mỏng;
 • Xác định chỉ tiêu chất lượng lương thực thực phẩm bằng phương pháp HPLC, GC, GC/MS, LC/MS/MS;
 • Xác định chỉ tiêu vi sinh của lương thực thực phẩm;
 • Xác định chỉ tiêu chất lượng đặc trưng của lương thực;
 • Xác định chỉ tiêu chất lượng đặc trưng của rau quả và sản phẩm chế biến;
 • Xác định chỉ tiêu chất lượng đặc trưng của bia, rượu, nước giải khát;
 • Xác định chỉ tiêu chất lượng đặc trưng của dầu, mỡ;
 • Xác định chỉ tiêu chất lượng đặc trưng của thủy sản, súc sản và sản phẩm chế biến;
 • Xác định chỉ tiêu chất lượng đặc trưng của đường, nha, sữa, bánh kẹo;
 • Xác định chỉ tiêu chất lượng đặc trưng của nước dùng trong thực phẩm;
 • Quản lý hoạt động thử nghiệm;
 • Tham gia quản lý quá trình sản xuất;
 • Thực hiện an toàn và bảo hộ lao động.

Người làm nghề này thường xuyên làm việc trong điều kiện tiếp xúc với các loại hóa chất phân tích, các dụng cụ thủy tinh dễ vỡ, máy và thiết bị phân tích đòi hỏi độ chính xác cao, cần thao tác cẩn thận, tỉ mỉ; đồng thời cũng thường tiếp xúc với các máy móc, trang thiết bị, điều kiện làm việc trong các môi trường sản xuất kinh doanh thực phẩm khác nhau.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Hóa chất phân tích: Một số loại hóa chất thường sử dụng như: HCl đậm đặc, dung dịch KOH 10%, dung dịch I2 1%, dung dịch acetic acid 2%, ethanol nguyên chất, H2SO4 đậm đặc, H2SO4 0,1N; NaOH 30%, 0,1N; chỉ thị Phenolphthalein 1%, chất xúc tác (K2SO4, CuSO4), quỳ tím, nước cất, dung dịch Fehling A, dung dịch Fehling B, dung dịch Fe2(SO4)3, dung dịch KMnO4 0,1N, (CH3COO)2Pb …
 • Thiết bị phân tích: Máy hút ẩm, ẩm kế, nhiệt ẩm kế, tủ, giá, kệ đựng mẫu, tủ lạnh, tủ cấp đông loại nhỏ (nếu cần), dây buộc, giấy niêm phong theo quy định… Cân phân tích, bếp điện, cốc thủy tinh, pipet, kim thủy tinh, đũa thủy tinh, bình định mức, phễu, ống nhỏ giọt, buret, bình nón, chai, lọ thủy tinh, lò nung, tủ sấy, máy nghiền, bếp cách thủy, tủ hút…
 • Các dụng cụ lấy mẫu: Xiên, xẻng, muỗng xúc, móc sắt, găng tay, đũa thủy tinh, máy trộn mẫu, bình trộn mẫu, cốc đựng mẫu, túi đựng mẫu, máy trộn mẫu, gáo có cán dài, đũa thủy tinh, khay tráng men trắng, đĩa sứ trắng, ly, chai thủy tinh trong suốt, không màu, kẹp gắp, khăn lau, kéo, dụng cụ mở bao bì, hộp petri hoặc túi PE 10 x 20cm, Chén sấy có nắp, kẹp an toàn, găng tay, kính bảo hộ, tủ hút
Thứ năm, 05 Tháng 1 2017 00:00

CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THUỶ SẢN

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Chế biến và bảo quản thuỷ sản bao gồm những nhiệm vụ: Thu mua, bảo quản, vận chuyển nguyên liệu thuỷ sản; Chế biến lạnh đông thuỷ sản; Chế biến Surimi; Chế biến chả cá; Chế biến đồ hộp thuỷ sản; Chế biến khô thuỷ sản; Chế biến bột cá; Chế biến dầu cá; Sản xuất chitozan; Chế biến Agar - Agar; Chế biến nước mắm; Chế biến mắm các loại; Quản lý chất lượng thuỷ sản theo HACCP và kiểm tra chất lượng thuỷ sản.

Các vị trí làm việc của nghề: Các doanh nghiệp, cơ sở chế biến và bảo quản thuỷ sản, các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, các doanh nghiệp nhà nước, liên doanh ở trong và người nước.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Thu mua, bảo quản, vận chuyển nguyên liệu thuỷ sản;
 • Chế biến lạnh đông thủy sản;
 • Chế biến Surimi;
 • Chế biến chả cá;
 • Chế biến đồ hộp thủy sản;
 • Chế biến khô thuỷ sản;
 • Chế biến bột cá;
 • Chế biến agar - agar;
 • Sản xuất chitozan;
 • Chế biến dầu cá;
 • Chế biến nước mắm;
 • Chế biến mắm các loại;
 • Quản lý chất lượng thủy sản theo HACCP;
 • Kiểm tra chất lượng thuỷ sản.

Người lao động cần có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề Chế biến và bảo quản thuỷ sản.

Ngoài ra người lao động phải biết sử dụng, bảo dưỡng các máy móc và thiết bị cơ bản trong dây chuyền. Người lao động phải có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp; có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp; có đủ sức khoẻ, có tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành các công việc được giao.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Thiết bị vận chuyển: xe vận chuyển, thùng cactông.
 • Các máy chế biến cơ học: cân, bàn phân cỡ, phân loại, máy đo độ tươi, dao, thớt, thùng rửa, rổ nhựa, bàn tách khuôn, bàn mạ băng, máy đánh vảy, máy cắt đầu cá, máy rửa, máy tách thịt cá, máy ép tách nước, máy xay thịt, máy nghiền, máy trộn.
 • Các thiết bị nhiệt: nhiết kế, máy hàn nhiệt, thiết bị hấp, rán, thùng làm nguội,...
Thứ năm, 05 Tháng 1 2017 00:00

CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM

Giới thiệu chung về nghề

Chăn nuôi gia súc, gia cầm là nghề sản xuất tạo ra các loại sản phẩm chăn nuôi phục vụ cho con người. Phạm vi của nghề gồm nhiều công việc như: Nghiên cứu xu hướng thị trường, lập phương án sản xuất, thiết kế và xây dựng chuồng trại chăn nuôi, lắp đặt, kiểm tra dụng cụ, thiết bị chăn nuôi, chuẩn bị thức ăn, kiểm tra nguồn nước, sản xuất giống gia súc, gia cầm, nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi, vệ sinh thú y và phòng bệnh, điều trị bệnh cho vật nuôi, thu hoạch và bảo quản sản phẩm chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi đúng với yêu cầu kỹ thuật, đạt hiệu quả và bảo đảm an toàn cho người, vật nuôi cũng như môi trường.  

Các vị trí làm việc của nghề

Người lao động làm việc tại:

 • Các cơ sở chăn nuôi.
 • Công ty chăn nuôi.
 • Công ty giống vật nuôi.
 • Cơ sở sản xuất thức ăn gia súc.
 • Các trang trại chăn nuôi.
 • Trung tâm khuyến nông khuyến lâm.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Nghiên cứu xu hướng thị trường;
 • Lập phương án sản xuất kinh doanh;
 • Thiết kế và xây dựng chuồng trại chăn nuôi;
 • Kiểm tra chuồng trại;
 • Lắp đặt và kiểm tra dụng cụ, thiết bị chăn nuôi;
 • Chuẩn bị thức ăn và nguyên liệu;
 • Kiểm tra nước uống;
 • Sản xuất giống gia súc, gia cầm;
 • Nuôi dưỡng vật nuôi;
 • Chăm sóc vật nuôi;
 • Vệ sinh thú y và phòng bệnh;
 • Điều trị bệnh;
 • Thu hoạch và bảo quản sản phẩm;
 • Tiêu thụ sản phẩm.

Để đáp ứng được yêu cầu của nghề nghiệp trước mắt và định hướng cho sự phát triển sau này người lao động cần phải có những kiến thức, kỹ năng và thái độ sau:

 • Sử dụng thành thạo và bảo quản tốt các thiết bị, dụng cụ cần thiết đối với nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm;
 • Tính toán và chọn lựa vật tư, thiết bị phù hợp với yêu cầu chăn nuôi;
 • Thực hiện các thao tác nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi;
 • Tổ chức, quản lý quá trình sản xuất tương ứng với bậc trình độ đào tạo;
 • Có lòng say mê nghề nghiệp và cầu tiến;
 • Có đủ sức khoẻ và tay nghề để đáp ứng với yêu cầu công việc.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Các thiết bị chăn nuôi.
 • Thức ăn gia súc.
 • Thuốc thú y.
Thứ năm, 05 Tháng 1 2017 00:00

BẢO VỆ THỰC VẬT

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Bảo vệ thực vật bao gồm các nhiệm vụ từ việc tổ chức xây dựng, điều hành mạng lưới chuyên ngành bảo vệ thực vật các cấp, việc sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật cho đến việc thực hiện các thao tác bảo vệ cây trồng trên đồng ruộng.                                                                      

Các vị trí làm việc của nghề

 • Trang trại.
 • Hợp tác xã.
 • Công ty sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Nhận dạng và giám định dịch hại;
 • Điều tra dự tính, dự báo dịch hại;
 • Điều tra nhận dạng sinh vật có ích;
 • Quản lý dịch hại tổng hợp trên cây lương thực;
 • Quản lý dịch hại tổng hợp trên cây ăn quả;
 • Quản lý dịch hại tổng hợp trên cây công nghiệp;
 • Quản lý dịch hại tổng hợp trên rau màu;
 • Quản lý dịch hại tổng hợp trên hoa, cây cảnh và cỏ;
 • Sử dụng và bảo quản trang thiết bị dùng trong bảo vệ thực vật;
 • Sử dụng và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật;
 • Khảo nghiệm và kiểm định thuốc bảo vệ thực vật;
 • Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật;
 • Nghiên cứu, phát triển và chuyển giao;
 • Quản lý chuyên ngành bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật.

Để hành nghề, người lao động cần có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề trong lĩnh vực bảo vệ cây trồng.

Người hành nghề phải có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tuỳ theo tình hình cụ thể, có tư duy sáng tạo, có lương tâm nghề nghiệp có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe bảo đảm để làm việc trong các nông hộ, trang trại, hợp tác xã, công ty sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, trong các mạng lưới chuyên ngành bảo vệ thực vật các cấp...

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Thuốc bảo vệ thực vât.
 • Dụng cụ bảo hộ.
 • Dụng cụ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (bình phun...).

Bắt đầu xuất hiện từ giữa thế kỷ XX, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) đã và sẽ hình thành những công nghệ xóa nhòa ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học cả trong đời sống, sản xuất, cũng như trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và giáo dục nghề nghiệp. Cùng với đó là sự ảnh hưởng lớn đến thị trường lao động Việt Nam, vốn chủ yếu là lao động trình độ thấp.

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt gồm: Xây dựng và bảo dưỡng đường sắt, bảo dưỡng cầu đường sắt, cống đường sắt, hầm đường sắt.

Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt làm việc tại các công trình đường sắt, cầu, cống, hầm đường sắt.  

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Lắp đặt đường sắt, đường ngang như lắp đặt ray, tà vẹt, phối kiện cấu thành kết cấu tầng trên đường sắt, nâng chèn đường, giật đường, lắp đặt ghi, lắp đặt kết cấu đường ngang ở mức độ cơ giới thấp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động;
 • Bảo dưỡng đường sắt, đường ngang bao gồm bảo dưỡng: cự ly, thủy bình, phương hướng, cao thấp, ray, tà vẹt, ba lát, phối kiện liên kết, ghi, mặt lát đường ngang, khe ray hộ bánh, đầu thoi, bảo dưỡng nền đường, hệ thống thoát nước, hệ thống gia cố nền đường, bảo dưỡng các biển mốc chỉ dẫn và báo hiệu trên đường sắt, điều chỉnh khe hở ray ở mức độ cơ giới thấp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động, an toàn chạy tàu trong thi công;
 • Bảo dưỡng cầu thép, cầu bê tông, cống trên đường sắt bao gồm bảo dưỡng: dầm cầu, mạ thượng, mạ hạ, thanh chéo, các mối liên kết, sân cống, lòng cống, cửa cống, hố tiêu năng, tường đầu, tường cánh, mố trụ cầu, gối cầu, khe co dãn, đường người đi, ván tuần đường, lan can, bảo dưỡng hộ mố, hộ đáy lòng sông ở mức độ cơ giới thấp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động, an toàn chạy tàu trong thi công;
 • Bảo dưỡng hầm bao gồm bảo dưỡng: vỏ hầm, hệ thống thoát nước, cửa hầm, hang tránh trong hầm, rãnh đỉnh, rãnh ngang của hầm, sân thượng, hệ thống thông gió, hệ thống gia cố ở mức độ cơ giới thấp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động, an toàn chạy tàu trong thi công;
 • Kiểm tra trạng thái kỹ thuật của công trình giao thông đường sắt như kiểm tra: cự ly, thủy bình, phương hướng, cao thấp, ray, tà vẹt, ba lát, phối kiện liên kết, ghi, mặt lát đường ngang, khe ray hộ bánh, đầu thoi, nền đường, hệ thống thoát nước, hệ thống gia cố nền đường, các biển mốc chỉ dẫn và báo hiệu trên đường sắt, khe hở ray, dầm cầu, mạ thượng, mạ hạ, thanh chéo, các mối liên kết, sân cống, lòng cống, cửa cống, tường đầu, tường cánh, mố trụ cầu, gối cầu, khe co dãn, đường người đi, ván tuần đường, lan can, hộ mố, hộ đáy lòng sông, hầm.

Điều kiện và môi trường làm việc: Điều kiện làm việc của nghề tương đối đa dạng: Các công việc xây dựng mới và sửa chữa diễn ra tại hiện trường, tại công trình đường sắt, cầu đường sắt, hầm đường sắt. Ngoài ra, công tác bảo dưỡng và sửa chữa còn được tiến hành trong khi khai thác chạy tàu nên rất phức tạp, trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt (mưa to, bão, lũ lụt, nắng nóng….) công tác sửa chữa và bảo dưỡng càng được chú trọng và tăng cường canh gác các điểm xung yếu. Vì thế công tác an toàn cho người hành nghề và an toàn chạy tàu là rất quan trọng.

Bối cảnh thực hiện công việc: Ngoài những công việc của nhiệm vụ xây dựng mới, các công việc thuộc những nhiệm vụ còn lại của nghề được thực hiện trong bối cảnh vẫn khai thác chạy tàu trên các công trình giao thông đường sắt.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Máy xiết cóc.
 • Máy chèn loại nhỏ.
 • Máy khoan ray.
 • Máy nâng mối gục.
 • Máy đóng đinh.
 • Máy mài ray.
 • Máy cưa ray.
 • Máy khoan ray.
 • Máy phun cát tẩy rỉ.
 • Máy sàng đá loại nhỏ.
 • Các loại dụng cụ thiết bị như: thước cự ly thủy bình, thước thép, kích, cuốc chèn, ca pô, xà beng, xẻng, cờ lê, các tín hiệu phòng vệ thi công, búa, khoan.
Thứ tư, 04 Tháng 1 2017 00:00

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỶ

Giới thiệu chung về nghề

Với đặc điểm địa hình, vị trí địa lý, đất nước ta có hệ thống sông ngòi nội địa đa dạng tập trung ở Đồng bằng Bắc bộ và Đồng bằng sông Cửu Long rất thuận lợi cho phát triển giao thông thủy nội địa. Để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nghề Xây dựng công trình thuỷ ngày càng giữ vai trò quan trọng. Nhiệm vụ của nghề Xây dựng công trình thuỷ bao gồm việc xây dựng, sửa chữa, duy tu các công trình bến cảng, công trình chính trị, công trình bảo vệ bờ và một số công trình khác như: âu, đập, cống thoát nước... 

Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề có thể đảm nhiệm công tác thi công, quản lý khai thác các công trình thuỷ tại đơn vị thi công, đoạn quản lý đường thuỷ, bến cảng và một số đơn vị có liên quan đến nghề.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Chuẩn bị thi công;
 • Thi công đất đá;
 • Xử lý nền đất yếu;
 • Chế tạo cấu kiện bê tông cốt thép;
 • Thi công móng cọc đúc sẵn;
 • Thi công cọc bê tông đổ tại chỗ (cọc khoan nhồi);
 • Thi công mố trụ;
 • Thi công công trình bến;
 • Thi công nạo vét;
 • Thi công công trình bằng khối xếp;
 • Thi công công trình chính trị;
 • Thi công công trình triền tàu;
 • Thi công âu tàu;
 • Thi công đập khoá;
 • Thi công cống thoát nước;
 • Hoàn thiện công trình;
 • Thực hiện an toàn lao động.

Xây dựng công trình thuỷ là nghề lao động nặng nhọc, người hành nghề thường xuyên làm việc ngoài trời, tiếp xúc với môi trường nước, có lúc phải làm việc trên cao hoặc dưới hố móng sâu, luôn chịu nắng gió, bụi và tiếng ồn và thường phải di chuyển vị trí làm việc.

Người hành nghề Xây dựng công trình thuỷ cần có kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành các công việc của nghề để xây dựng, duy tu, sửa chữa các dạng công trình thuỷ.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Các máy phục vụ thi công đất đá.
 • Máy thi công bê tông.
 • Máy khoan, đóng, ép cọc.
 • Thiết bị thi công nạo vét và các dụng cụ thi công.
Page 7 of 18

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

 • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020