QUN LÍ PHÁT TRIỂN ĐI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGOÀI CÔNG LẬP THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Hà Xuân Lộc

Sở GD&ĐT Hà Nội

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Tóm tắt:

Trong những năm gần đây, trên địa bàn Hà Nội, các trường Trung học phổ thông ngoài công lập được thành lập ngày càng tăng về số lượng và đa dạng về loại hình mang tính hội nhập. Tác giả bài viết đã trình bày quy mô phát triển các cơ sở giáo dục tại Hà Nội trong giai đoạn 2016 - 2018. Bài viết cũng phân tích thực trạng và các thách thức trong phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông ngoài công lập. Nội dung quan trọng nhất của bài viết là tác giả đã đề xuất 06 nhóm giải pháp để quản lí phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.

Từ khoá:Quản lí; phát triển đội ngũ giáo viên; ngoài công lập

   Đặt vn đ

Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hệ thống trường, lớp các cấp học liên tục được đầu tư mở rộng, đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn Thủ đô; quy mô học sinh (HS), giáo viên (GV) của các cấp học tăng nhanh.

Bên cạnh đó, giáo dục trung học phổ thông (THPT) thành phố (tp.) Hà Nội đang đối mặt với áp lực của sự bùng nổ về quy mô để đáp ứng nhu cầu nhân lực trong quá trình phát triển, đảm bảo mọi người đều có cơ hội học tập ở bậc THPT. Áp lực này cũng làm cho giáo dục THPT ngoài công lập tp. Hà Nội tuy tăng trưởng nhanh nhưng không phải trên nền bảo đảm chất lượng mà chủ yếu ở số lượng các trường được thành lập.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, chất lượng giáo dục của các trường THPT ngoài công lập ở một số quận ven và các huyện ngoại thành vẫn còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu; đội ngũ giáo viên (ĐNGV), nhân viên của một số trường THPT ngoài công lập còn thiếu, chưa đồng bộ về cơ cấu các môn học; một số ít GV của các trường THPT ngoài công lập còn hạn chế về năng lực chuyên môn, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện về GD&ĐT theo Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI.

Nội dung, chương trình giáo dục phổ thông luôn thay đổi, để cập nhật những kiến thức mới đòi hỏi phải thường xuyên làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, giai đoạn của phát triển và hội nhập quốc tế.

GV là một nhân tố quyết định chất lượng giáo dục THPT nói chung và giáo dục THPT ngoài công lập nói riêng, nhưng đang có nhiều vấn đề đã nảy sinh trong do việc tăng trưởng trên, trong đó có vấn đề quản lý phát triển ĐNGV, vì vậy, đây đang là vấn đề quan trọng và câp bách cần giải quyết trong các trường THPT nói chung và của các trường THPT ngoài công lập nói riêng.

  1. Khái quát về giáo dục trung học phổ thông trung học phổ thông ngoài công lập

a) Quy mô phát triển giáo dục trung học phổ thông ngoài công lập

Hiện nay, Hà Nội có 2.622 cơ sở giáo dục, 51.798 nhóm lớp, 1.719.404 HS (so với cùng kỳ năm trước tăng 48 trường, tăng 3.010 nhóm lớp, tăng 55.209 HS), trong đó: giáo dục THPT có 207 trường với 4.836 lớp, 189.732 HS, so với cùng kỳ năm trước tăng 12 lớp, tăng 1.331 HS. Trong đó, công lập có 109 trường, 3.805 lớp, 154.152 HS, chiếm tỷ lệ 81,24%, so với cùng kỳ năm trước tăng 59 lớp, giảm 1.316 HS.

 Quy mô trường lớp ngoài công lập: Hà Nội có 477 cơ sở giáo dục ngoài công lập với 12.269 nhóm lớp, 239.842 HS (chiếm tỷ lệ 10,6%), so với cùng kỳ năm trước tăng 23 cơ sở giáo dục, tăng 544 nhóm lớp). Trong đó, khối THPT ngoài công lập có 105 trường, 1.378 lớp, 39.796 HS chiếm tỷ lệ 22,5% (so với cùng kỳ năm trước tăng 3 trường, tăng 103 lớp, tăng 1.567 HS).

b) Ttổ chức hoạt động và điều kiện cơ sở vật chất

Trong những năm qua, sự tăng trưởng và phát triển của giáo dục thủ đô có sự đóng góp rất lớn của các trường ngoài công lập và các trường ngoài công lập ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục Thủ đô, góp phần giảm tải cho các trường công lập; nhiều trường ngoài công lập trên địa bàn đã xây dựng được thương hiệu chất lượng cao và đã được nhân dân tin tưởng, có thể kể đến như Tiểu học Nguyễn Siêu, THCS - THPT Nguyễn Siêu, THPT Olympia, THCS - THPT Đoàn Thị Điểm, TH-THCS-THPT Marie Curie, THCS-THPT Lê Quý Đôn, THCS-THPT Việt Úc, THCS-THPT Lomonoxop, THCS-THPT  Nguyễn Bỉnh Khiêm, THCS-THPT Vinschool, TH-THCS-THPT Vinschool...

Các trường ngoài công lập hoàn toàn tự chủ về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, tài chính, chương trình giáo dục, công tác tuyển sinh... Ngành giáo dục chỉ công nhận Hội đồng quản trị (HĐQT), Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trên cơ sở đề nghị của các trường theo quy định.

Đội ngũ cán bộ quản lý các trường đều được kiện toàn thường xuyên theo quy định đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành hoạt động dạy và học của các trường.

  1. Thực trạng và thách thức trong quản lý phát triển đội ngũ giáo viên ngoài công lập tại Hà Nội

Cùng với quá trình phát triển của hệ thống giáo dục THPT của tp. Hà Nội nói chung, ĐNGV các trường THPT ngoài công lập nói riêng trong những năm gần đây đã và đang phát triển mạnh về quy mô, số lượng. Hiện nay, toàn thành phố có 3.420 GV THPT ngoài công lập (tăng 340 GV so với cùng kỳ năm trước).

Tuy nhiên, tỉ lệ GV cơ hữu và GV có trình độ chuyên môn tốt, tâm huyết với nghề ở các trường THPT ngoài công lập vẫn còn nhiều hạn chế, đại đa số là các GV mới vào nghề hoặc các GV trái ngành hoặc những GV đã được nhà nước cho nghỉ chế độ ở các trường công lập. Ví dụ như Trường THPT Hoàng Mai-Thanh Xuân trong năm học 2017-2018 có 30 GV thì chỉ đó có 10 GV cơ hữu (chiếm tỉ lệ 30%) và trong đó cũng chỉ 2 GV có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên (chiếm tỉ lệ 20%); Trường THPT Văn Lang - Ba Đình trong năm học 2017-2018 có 20 GV trong đó chỉ có 3 GV cơ hữu (chiếm tỉ lệ 15%); Trường THPT Trần Thánh Tông - Nam Từ Liêm trong năm học 2017-2018 có 25 GV trong đó chỉ có 6 GV cơ hữu (chiếm tỉ lệ 24%); Trường THPT Tây Đô - Bắc Từ Liêm trong năm học 2016-2017 có 18 GV trong đó chỉ có 5 GV cơ hữu (chiếm tỉ lệ 27,7%); Trường THPT Minh Trí - Sóc Sơn trong năm học 2017-2018 có 15 GV trong đó chỉ có 3 GV cơ hữu (chiếm tỉ lệ 20%) và trong đó chỉ 3 GV có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên (chiếm tỉ lệ 50%) ...

Đặc biệt là do tỉ trọng GV thỉnh giảng lớn, thường là trên 50% ĐNGV của các trường nên ĐNGV các trường THPT ngoài công lập thường có nhiều biến động, không ổn định và khó quản lí để bảo đảm chất lượng dạy học và tham gia nghiên cứu theo yêu cầu của Sở GD&ĐT.

Vì vậy, quản lí phát triển ĐNGV của các trường THPT nói chung và các trường THPT ngoài công lập nói riêng ngày càng trở thành vấn đề quan trọng, do chất lượng ĐNGV là sự sống còn cũng như là thương hiệu của các trường THPT ngoài công lập ở tp. Hà Nội hiện nay và tương lai.

Yêu cầu bảo đảm số lượng GV cơ hữu và có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề ở các trường THPT ngoài công lập tp. Hà Nội đang là một vấn đề lớn mà ngành giáo dục THPT Thủ đô cần phải đặc biệt quan tâm giải quyết. Nếu chỉ xét về bằng cấp thì nhiều trường đang sử dụng tình trạng GV trình độ cao đẳng hoặc bằng đại học tại chức, liên thông hoặc bằng đại học kỹ thuật để dạy học sinh THPT. Nếu tính về chất lượng, có thể thấy rằng hiện nay đội ngũ GV THPT ngoài công lập không những thiếu số lượng mà chất lượng còn thấp và không đồng đều.

Từ phân tích ở trên, có thể thấy ĐNGV các trường THPT ngoài công lập, trong bối cảnh so sánh chung đối với hiện trạng của giáo dục THPT tp. Hà Nội đang được xem là một vấn đề tồn tại, thách thức lớn. Các trường công lập của tp. Hà Nội có đến 80% là các trường lớn, có truyền thống lâu năm được Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại nên dễ thu hút được số lượng lớn GV có chất lượng là điều dễ hiểu. Tâm lí an toàn của người dân Việt Nam cũng là một nhân tố quan trọng giúp cho các trường công lập không phải lo lắng về việc tuyển dụng nguồn nhân lực. Việc được Nhà nước đầu tư, cấp cho kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và bồi dưỡng thường xuyên khiến cho các trường công lập không gặp nhiều khó khăn về ĐNGV.

Trong khi đó, ĐNGV các trường THPT ngoài công lập không được cấp kinh phí để GV tham gia các lớp đào tạo, tập huấn thường xuyên nâng cao trình độ. Hơn nữa, các trường THPT ngoài công lập luôn phải đối diện với tình trạng không đủ ĐNGV cơ hữu và thỉnh giảng theo quy định của Bộ GD&ĐT, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan như sau:

- Dù trả lương cao vẫn không thể cạnh tranh được với các trường công lập trong việc thu hút được ĐNGV cơ hữu uy tín về chuyên môn và có trình độ chuyên môn cao;

- Không thể thu hút được ĐNGV có tâm huyết làm công tác nghiên cứu khoa học đặc biệt là ĐNGV thỉnh giảng do hợp đồng chủ yếu là hợp đồng giảng dạy ngắn hạn;

- Số lượng và quy mô giáo dục của các trường THPT ngoài công lập phát triển nhanh nên có sự cạnh tranh gay gắt giữa chính các trường THPT ngoài công lập với nhau trong việc tuyển dụng được nguồn GV có uy tín về trình độ chuyên môn cao;

- ĐNGV từ các trường THPT công lập có thu nhập thấp hoặc những GV đã về hưu trở thành một dạng cơ hữu 2 khi đảm nhận giảng dạy thêm nhiều lớp của các trường THPT ngoài công lập khác nhau.

Với nguồn tuyển dụng hạn hẹp, không ổn định để khẳng định được thương hiệu cho việc phát triển bền vững thì công việc quan trọng mà các trường THPT ngoài công lập có thể làm là quản lí phát triển được ĐNGV hiện có bao gồm cả ĐNGV cơ hữu và thỉnh giảng. Quản lí phát triển ĐNGV là một hệ thống các giải pháp tổng thể về tuyển dụng và đào tạo, bồi dưỡng, chế độ lương và các đãi ngộ khác, tạo cơ hội phát triển và thăng tiến nghề nghiệp, tạo lập môi trường làm việc môi trường nghiên cứu khoa học trong nhà trường...

  1. 4. Một số giải pháp quản lí phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông ngoài công lập

Để khắc phục các hạn chế/thách thức và nguyên nhân trên, dưới đây là một số giải pháp quản lí phát triển ĐNGV các trường THPT:

- Hoàn thiện các chính sách và văn bản pháp lý nhằm phát triển các trường THPT ngoài công lập: Xây dựng hệ thống các văn bản từ trung ương đến các địa phương, của ngành GD&ĐT và các ngành liên quan, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, tạo điều kiện về các thủ tục hành chính thuận lợi cho các nhà đầu tư vào các trường THPT ngoài công lập.

Đổi mới chính sách về đất đai, tài chính, học phí, thuế… nhằm tháo gỡ những khó khăn hiện nay và tạo điều kiện cho trường THPT ngoài công lập phát triển. Xem xét để có thể tăng học phí trường công lập tạo nguồn vốn hỗ trợ một phần trường THPT ngoài công lập. Giảm khoảng cách giữa học phí trường công lập và trường THPT ngoài công lập, tạo sự công bằng trong tiếp cận giáo dục THPT.

Thực hiện tốt chính sách lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội và chăm lo đến đời sống tinh thần và vật chất của cán bộ quản lí, GV và nhân viên trường THPT ngoài công lập trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của những tổ chức, cơ quan và cá nhân hưởng lợi từ giáo dục.

Thực hiện nhất quán chính sách đối xử bình đẳng giữa khu vực công lập và THPT ngoài công lập về thi đua khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tiếp nhận, thuyên chuyển cán bộ từ khu vực công lập sang khu vực THPT ngoài công lập và ngược lại.

Ban hành chính sách đối với cán bộ GV trong các THPT ngoài công lập và cán bộ, GV các trường công lập tham gia giảng dạy tại các THPT ngoài công lập.

Quy định trách nhiệm của THPT ngoài công lập trong đảm bảo chất lượng và số lượng cán bộ cơ hữu, cán bộ kiêm nhiệm phù hợp với quy mô trường, bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, viên chức.

- Đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trường trung học phổ thông ngoài công lập: Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và GV trường THPT ngoài công lập theo hướng "tinh" song phải đồng bộ, đảm bảo sự ổn định song vẫn linh hoạt, đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Các trường phải xây dựng được quy chế tuyển dụng, bồi dưỡng, quản lý và sử dụng đội ngũ mang rõ nét đặc thù của nhà trường. Xây dựng các tiêu chí, quy trình quản lý, đánh giá nội bộ công khai, dân chủ, rõ ràng. Xây dựng chế độ đãi ngộ, khen thưởng nội bộ hợp lý. Rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, xây dựng lực lượng cán bộ quản lý tận tâm, thạo việc, có năng lực điều hành. Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục. Có chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với đội  ngũ cán bộ quản lý. Chuẩn hoá các điều kiện về độ tuổi, trình độ, kinh nghiệm quản lý trường THPT ngoài công lập. Xây dựng các tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ đối với nhân viên phục vụ, giáo viên cơ hữu, giáo viên thỉnh giảng trong trường THPT ngoài công lập.

- Phát triển chính sách đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất và hiện đại hoá phương tiện dạy học: Xây dựng cơ chế chính sách huy động vốn đầu tư cơ sở vật chất, các vấn đề đất đai, địa điểm… Mở rộng nguồn và đối tượng huy động tài lực và vật lực cho nhà trường từ cộng đồng, các tổ chức kinh tế - xã hội trong địa phương và trong nước, những hợp đồng liên kết với nước ngoài, những dự án, vốn vay và viện trợ từ nước ngoài, chú trọng đến nguồn tự có từ các hoạt động của nhà trường.

Hoàn thành việc xây dựng chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật cho tất cả các loại hình trường THPT nhằm đảm bảo những điều kiện vật chất cơ bản thực hiện việc đổi mới quá trình dạy học. Trong đó, chú trọng đến chuẩn hoá phòng học, phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn và trang thiết bị dạy học.

- Đẩy mạnh xã hội hoá trong phát triển trường THPT ngoài công lập: Triển khai các chính sách cụ thể của Chính phủ đã ban hành để hỗ trợ cho các trường THPT ngoài công lập, trước hết về đất đai, thuế và vốn vay. Xác định rõ ràng, cụ thể các tiêu chí thành lập cơ sở giáo dục, đảm bảo chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các tổ chức kinh tế - xã hội tham gia vào công tác thành lập trường theo quy hoạch phát triển của Nhà nước. Phát huy vai trò và trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý nhà nước. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà trường. Vai trò tiên phong gương mẫu của Đoàn thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Vai trò động viên, khuyến khích tập hợp đội ngũ của tổ chức Công đoàn.

- Đổi mới cơ chế quản lý nhà trường THPT ngoài công lập theo hướng tăng cường tính tự chủ và tính trách nhiệm xã hội: Bổ sung, hoàn thiện cơ chế quản lý các trường THPT ngoài công lập,đặc biệt là phân cấp, giao quyền tự chủ, tự quyết cho nhà trường về tuyển sinh, học phí, nhân sự, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục.... Nhà trường sử dụng đầu vào tuỳ theo điều kiện của cộng đồng địa phương và chịu trách nhiệm trước phụ huynh HS, tạo ra một môi trường giáo dục tích cực, lành mạnh và phù hợp với các điều kiện ở địa phương trong và ngoài nhà trường.

Quy định rõ ràng, rành mạch, trách nhiệm và quyền hạn, mối quan hệ giữa cơ quan quản lý giáo dục (Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT) và nhà trường cũng như các tổ chức, lực lượng trong nội bộ nhà trường (chi bộ, Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng…).

Thiết lập và thực hiện cơ chế quản lý mở để các trường THPT ngoài công lập phối hợp thuận lợi với các ngành khác, đồng thời thích ứng được với xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế về giáo dục.

- Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục, đặc biệt với giáo dục THPT ngoài công lập: Tiếp tục thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đem lại từ hợp tác quốc tế cho công tác giáo dục và nghiên cứu khoa học. Mở rộng các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài; Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về giáo dục; khuyến khích các tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư, tài trợ, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ và xây dựng một số cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Khuyến khích việc học tập và nghiên cứu ở nước ngoài bằng các nguồn kinh phí ngoài ngân sách.

Kết luận. Có thể nói, quản lí phát triển ĐNGV các trường THPT nói chung và các trường THPT ngoài công lập nói riêng là một vấn đề quan trọng nhưng có nhiều khó khăn, phức tạp. Đồng thời, những kinh nghiệm bước đầu trong công tác này ở trường THPT ngoài công lập cho thấy nếu Hội đồng Quản trị và lãnh đạo nhà trường thực sự quan tâm chỉ đạo, có các chính sách, chế tài thích hợp và thường xuyên cho ĐNGV đi đào tạo, nâng cao trình độ thường xuyên thì có thể phát triển được một ĐNGV cơ hữu và thỉnh giảng cả về số lượng và chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần từng bước nâng cao uy tín và chất lượng giáo dục ở các trường THPT ngoài công lập.

 

Tài liệu tham khảo

 

[1] Báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2016-2017 của Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, Sở GD&ĐT Hà Nội.

[2] Báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2017-2018 của Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, Sở GD&ĐT Hà Nội.

[3] Chiến lược phát triển của Trường Trung học phổ thông Hoàng Long đến 2020 và tầm nhìn đến 2025, Sở GD&ĐT Hà Nội.

[4] Nguyễn Văn Đản (2001), "Thực trạng quản lý hệ thống giáo dục ngoài công lập ở Hà Nội", Đề tài Khoa học Công nghệ cấp Thành phố.

[5] Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội,.

[6] Đặng Quốc Bảo (2009), Quản lý nhà trường, bài giảng lớp cao học khóa 8 Đại Học Giáo dục, Đại học Quốc Gia HàNội.

[7] Đặng Ứng Vận (2007), Phát triển giáo dục đạị học trong nền kinhtế thị trường,NXB Đại học Quốc gia Hà Nội,.

[8] Nghị Quyết 14/2005/NQ-CP vềĐổi mớí căn bản và toàn diện giáo dục trung học phổ thông Thành phố Hà Nội giai đoạn 2006-2020.

[9] Phạm  Phụ, (2005) Về khuôn mặt mới của giáo dục trung học phổ thông Thành phố Hà Nội, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

[10] Trần Kiểm (2005) ,Khoa học quản lý nhà trường phổ thông, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

[11] Đặng Thành Hưng “Quản lí thị trường giáo dục sau khi Việt Nam gia nhập WTO“-Tạp chí Khoa học Giáo dục số 18, 2007.

[12] Nguyễn Văn Đản, Đề tài "Thực trạng quản lý hệ thống giáo dục ngoài công lập ở Hà Nội", năm 2001.

 

MANAGEMENT OF DEVELOPING THE TEACHERS IN NON-PUBLIC UPPER-SECONDARY SCHOOLS IN HANOI

Ha  Xuan Loc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Abstract:

 In recent years, in Hanoi capital, non-public high schools have been established. The author presents the scale of development of educational institutions in Hanoi from 2016 to 2018. The paper also analyzes the current situation and challenges in the development of the teachers in non-publichigh schools. The most important content of the article is the author proposed 06 solutions to manage the development of  the teachers in non-public high schools in Hanoi capital in the current period.

Keywords: Management; Developing teachers; Non-public upper-secondary School.

  • Bình luận
  • Đọc 1750 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020