Tại Áo, có rất nhiều tổ chức, đơn vị trong lĩnh vực thông tin, tư vấn giáo dục và hướng nghiệp. Trong đó bao gồm hướng nghiệp và tư vấn do các cơ sở giáo dục và đào tạo cung cấp và các dịch vụ hướng nghiệp do cơ quan quản lý việc làm cung cấp. Ngoài ra sự tham gia của các đối tác xã hội (Phòng Thương mại, Phòng lao động) trong việc thực hiện hoạt động hướng nghiệp cũng là một đặc điểm nổi bật trong hệ thống của Áo.

  1. Tư vấn giáo dục và hướng nghiệp trong các cơ sở giáo dục đào tạo

Tư vấn, hướng nghiệp trong các nhà trường dựa trên 3 trụ cột chủ yếu: Các lớp giáo dục hướng nghiệp ở cấp THCS – THPT, tư vấn cá nhân cho sinh viên và hỗ trợ thâm nhập thực tế để tìm hiểu nhu cầu, định hướng của người học. Các trường THCS và THPT cung cấp các lớp hướng nghiệp thông qua đội ngũ các nhân viên tư vấn học sinh và cán bộ hướng nghiệp - những người hiện làm việc ở tất cả các trường học để tư vấn cho học sinh và phụ huynh có nhu cầu tìm hiểu. Đội ngũ này sẽ cung cấp thông tin về các lộ trình giáo dục có thể, các yêu cầu cũng như văn bằng, trình độ và quyền lợi sẽ thu được. Họ cũng tư vấn cho thanh thiếu niên về các lựa chọn đào tạo thường xuyên. Hoạt động hướng nghiệp được thực hiện bởi các giáo viên có trình độ liên quan với các tên gọi khác nhau phụ thuộc vào loại trường học như cố vấn nhà trường hoặc cố vấn giáo dục và họ sẽ thực hiện tư vấn ngoài hoạt động giảng dạy của mình. Trong những năm cuối cấp THCS (lớp 7 và lớp 8) hướng nghiệp là học phần bắt buộc, tổng cộng 32 giờ mỗi năm. Ở nhiều trường đó là môn học riêng biệt song ở một số trường khác nó có thể được tích hợp vào các môn học hoặc dự án khác. Mục đích của những bài học này là nâng cao năng lực ra quyết định của người học, kỹ năng xã hội, tính quyết tâm và sự kiên trì. Bên cạnh đó, các hoạt động như tham quan ngắn hạn tại công ty, tham quan trung tâm tư vấn và các gặp gỡ những người từ các ngành nghề khác nhau giúp người học tìm hiểu và xác định mong muốn nghề nghiệp đồng thời đưa ra các quyết định độc lập về con đường của mình.

Tại các trường dự bị đào tạo nghề, hướng nghiệp đóng vai trò đặc biệt quan trọng vì đây là loại hình trường học trung gian giữa giáo dục bắt buộc và giáo dục nâng cao. Hướng nghiệp nhằm mục đích cung cấp cho người học và phụ huynh về các hướng đi trong đào tạo nghề và trong các lớp hướng nghiệp, chuẩn bị cho những buổi thực tế (như những ngày làm việc thực tế) cũng như các sự kiện thông tin quan trọng, các hội chợ thông tin việc làm... Đội ngũ tư vấn sẽ giúp người học trong suốt quá trình ra quyết định của mình.

Ở các trường trung cấp nghề (BMS) và cao đẳng nghề (BHS), giáo viên có trình độ chuyên môn làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp. Sinh viên tại BMS và BHS đã có những quyết định đầu tiên về nghề nghiệp của mình, họ có nhiều lựa chọn phát triển nghề nghiệp. Do đó tư vấn giáo dục và hướng nghiệp ở loại hình trường này thường bao gồm những phân tích chuyên sâu về lựa chọn nghề nghiệp đã có.

Ở các trường đại học: Đa số các trường đại học đều có cả các đơn vị tư vấn tâm lý và trung tâm nghề nghiệp. Các cơ sở này thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Khoa học và Nghiên cứu liên bang (BMWF). Các trung tâm dịch vụ tư vấn tâm lý sinh viên ở các trường đại học cung cấp các thông tin chung về các khóa tư vấn tâm lý, tâm lý trị liệu, xác định khả năng, hướng dẫn, giám sát... cho người có bằng tốt nghiệp tốt nghiệp trung học và sinh viên. Các trung tâm kế hoạch nghề nghiệp tại các trường đại học hỗ trợ sinh viên chuẩn bị bước vào thị trường lao động bằng cách cung cấp dịch vụ tư vấn một - một, tổ chức các sự kiện thông tin theo các chủ đề như xin việc và viết CV, các kế hoạch nghề nghiệp cá nhân. Ngoài ra, các trung tâm tổ chức những hội thảo với chủ đề như kỹ thuật thuyết trình, hùng biện, CNTT và các hoạt động như hội chợ nghề nghiệp, thuyết trình nhóm, khảo sát sinh viên và cựu sinh viên... Một số trung tâm còn đề xuất đào tạo thường xuyên để nâng cao trình độ chuyên môn và cải thiện kỹ năng cá nhân (ví dụ như đào tạo "JobStart" của trung tâm nghề nghiệp tại Đại học Vienna).

  1. Tư vấn, hướng nghiệp qua Cơ quan dịch vụ việc làm công cộng liên bang Áo

Ngoài tư vấn giáo dục và hướng nghiệp tại các các cơ sở giáo dục đào tạo, Cơ quan Dịch vụ Việc làm công cộng liên bang (AMS) cũng có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ tư vấn hướng nghiệp cho mọi người trên thị trường lao động.

 AMS đưa ra các thông tin, tư vấn và các lời khuyên về nghề nghiệp, các yêu cầu nghề nghiệp, về giáo dục đào tạo ban đầu, các lộ trình đào tạo thường xuyên, thị trường lao động và lựa chọn việc làm thông qua hệ thống gần 70 Trung tâm thông tin nghề nghiệp (BIZ) khắp đất nước. Năm 2016, có hơn 500.000 người sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi các BIZ (khoảng một phần ba trong số đó là thanh thiếu niên dưới 21 tuổi). Ngoài các tài liệu quảng cáo, thông tin dưới dạng tờ rơi, video... AMS còn phát triển các cơ sở dữ liệu về nghề nghiệp và các chương trình giáo dục đào tạo ban đầu và liên tục cho các nhóm đối tượng khác nhau.

Đối với những người đang tìm việc làm, AMS vận hành cơ sở dữ liệu sau đào tạo trực tuyến http://www.ams.at/lehrstellen cùng với Phòng kinh tế Liên bang Áo. Ngoài ra, các cố vấn làm việc tại AMS cũng sẽ cung cấp thông tin về các vị trí đang tuyển dụng và điều kiện làm việc tại các quốc gia khác thuộc Khu vực kinh tế Châu Âu. Bất cứ ai quan tâm đều có thể sử dụng miễn phí các thông tin và dịch vụ được cung cấp bởi các trung tâm thông tin nghề nghiệp BIZ.

Đối với thanh thiếu niên cần được trợ giúp, có một số công cụ hướng nghiệp như La bàn công việc (Kiểm tra trực tuyến các câu hỏi về cá nhân liên quan đến sự lựa chọn nghề nghiệp, sau khi gửi câu trả lời, người tham gia kiểm tra sẽ được đưa ra một danh sách các đề xuất về công việc phù hợp và đánh giá kết quả kiểm tra); la bàn giáo dục (cung cấp thông tin chi tiết về hệ thống giáo dục của Áo, về sự lựa chọn giáo dục và các cơ sở đào tạo). Các cố vấn làm việc tại BIZ giúp tìm kiếm thông tin và sẵn sàng tư vấn từng người một để hỗ trợ trong quá trình ra quyết định về nghề nghiệp và giáo dục. Ngoài ra, BIZ cũng cung cấp dịch vụ cho các nhóm đối tượng cụ thể (ví dụ: người học, giáo viên, phụ huynh) và về các chủ đề cụ thể (ví dụ như hướng nghiệp, thuyết trình nghề nghiệp, xin việc...).

Đối với những người đã đăng ký thất nghiệp: AMS cung cấp các cuộc tư vấn một-một cho những người thuộc nhóm đối tượng này. Những cuộc nói chuyện này nhằm mục đích tìm hiểu yêu cầu cá nhân của người tìm việc, điểm mạnh và ý định tìm việc trong thị trường lao động. Bên cạnh đó còn tìm hiểu khả năng tham gia vào các chương trình đào tạo và các khóa học (ví dụ như các khóa hướng dẫn hướng nghiệp, đào tạo xin việc làm, thử  việc, đào tạo kỹ năng và các khóa đào tạo ...).

AMS cũng hỗ trợ các hoạt động thông tin dựa trên trường học thông qua một số lượng lớn tài liệu quảng cáo, phim hướng nghiệp, thông tin nghề nghiệp và cơ sở dữ liệu đào tạo thường xuyên trên Internet, tổ chức các sự kiện và hội chợ thương mại.

  1. Tư vấn hướng nghiệp thông qua cơ sở của các đối tác xã hội

Các đối tác xã hội cũng có các cơ sở tư vấn hướng nghiệp của mình, đó cũng đều là những nhân tố quan trọng trong lĩnh vực hướng nghiệp. Các Phòng lao động, Phòng Kinh tế hay công đoàn thường cung cấp các dịch vụ này chủ yếu thông qua các cơ sở đào tạo dành cho người trưởng thành của họ. Chẳng hạn Viện Xúc tiến kinh tế (WIFI) của phòng Kinh tế chú trọng vào đào tạo ban đầu và đào tạo thường xuyên hay cơ sở đào tạo BFI của phòng Lao động và liên đoàn Áo tập trung vào đào tạo nghề đào tạo (liên tục) cho người lao động cũng như các chương trình giáo dục và nghề nghiệp cho người thất nghiệp và lao động có nguy cơ thất nghiệp..

Các cơ sở này đều có khu vực tự tìm hiểu và cung cấp dịch vụ tư vấn một - một hoặc tư vấn nhóm tại các địa điểm của mình. Họ cũng hỗ trợ các trường học trong các hoạt động thông tin bằng cách cung cấp cơ sở dữ liệu thông tin nghề nghiệp trực tuyến (như www.bic.at, www.karrierekompass.at), một loạt các tài liệu quảng cáo và phim thông tin nghề nghiệp và bằng cách tổ chức các bài giảng cho các lớp học, cách thức xin việc, các sự kiện cho giáo viên và phụ huynh, hội chợ việc làm... Hơn nữa, thông tin về các chương trình đào tạo tương ứng được cung cấp bởi không chỉ các hiệp hội nghề nghiệp mà còn bởi nhiều công ty đào tạo khác.

  1. Một số chương trình, dự án tư vấn giáo dục và hướng nghiệp ở Áo

Youth Coaching

Năm 2012, chương trình “Youth Coaching” được khởi động với các nhóm mục tiêu là học sinh năm cuối trong chương trình giáo dục bắt buộc, những người đã bỏ học dưới 19 tuổi và những người khuyết tật dưới 25 tuổi. Mục đích của dự án nhằm cung cấp những hướng dẫn và hỗ trợ cho thanh niên, những người đang gặp khó khăn trong việc tiếp tục hoặc lựa chọn lộ trình giáo dục tiếp theo. Huấn luyện thanh niên diễn ra trong 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 gồm những cuộc phỏng vấn ban đầu, giai đoạn 2 đưa ra các tư vấn cụ thể hơn và giai đoạn 3 là hỗ trợ liên tục trong vòng 1 năm. Toàn bộ chương trình này dựa trên việc tư vấn, hỗ trợ và quản lý nhằm phác họa những ý tưởng nghề nghiệp cho thanh niên. Nó là một lựa chọn hỗ trợ khi kết thúc quá trình học tập bắt buộc để tìm nghề nghiệp phù hợp với từng cá nhân. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo một sự chuyển đổi thành công từ nhà trường đến việc làm.

Huấn luyện thanh thiếu niên còn là biện pháp quan trọng liên quan đến can thiệp sớm cũng như tăng cường tái hòa nhập cộng đồng (ví dụ như hiện nay Youth Coaching đang hợp tác với các nhà tù để hỗ trợ và chuẩn bị cho việc tiếp cận giáo dục của những thanh thiếu niên phạm tội).

Hội chợ giáo dục, đào tạo và việc làm BeSt

Hằng năm hội chợ giáo dục, đào tạo, việc làm (BeSt) được tổ chức tại Viên. Hội chợ được tổ chức với sự hợp tác giữa Bộ Giáo dục, Khoa học và nghiên cứu Liên bang Áo với AMS. Có hàng chục nghìn thanh niên và phụ huynh tham dự mỗi năm. Hội chợ này dành cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp trung học phổ thông, sinh viên bỏ học, sinh viên tại các trường đại học, các trường trung học, phụ huynh, giáo viên, sinh viên tốt nghiệp đại học, người lao động và những người quan tâm đến giáo dục thường xuyên. Hội chợ là trung tâm thông tin và là đầu mối cho tất cả những người tìm kiếm lời khuyên. Nó đưa ra một loạt các chương trình giáo dục và đào tạo cũng như cơ hội tiếp tục giáo dục thường xuyên và nghề nghiệp.

Hội chợ này quy tụ hàng trăm tổ chức thương mại, cơ sở sử dụng lao động, công đoàn, cơ sở giáo dục, các trường đại học, công ty tư nhân... trong và ngoài nước. Tài liệu được biên soạn bởi Bộ giáo dục và phát hành đến các trường nhằm giúp học sinh, sinh viên chuẩn bị cho việc tham dự các hội chợ. Hội chợ phủ nhiều lĩnh vực như đào tạo nghề, giáo dục đại học và giáo dục cho người trưởng thành, nhưng đặc biệt chú trọng đến việc trợ giúp cho sinh viên đại học tương lai và tuyển sinh.

Có thể nói, hệ thống tư vấn giáo dục và hướng nghiệp ở Áo đã cung cấp dịch vụ tương đối đa dạng cho nhiều đối tượng thụ hưởng khác nhau, góp phần giảm thiểu tình trạng bỏ học sớm ở học sinh và lập kế hoạch phát triển sự nghiệp của thanh niên, người lao động và các đối tượng quan tâm khác. 

Tài liệu tham khảo

1. Cedefop, Austria: VET in Europe: country report 2011, 2012, 2016

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports

2. Federal Ministry of  Labour, Social Affairs and Consumer Protection (2017), Youth and Work in Austria - Reporting year 2016/2017,

https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=29

3. OECD (2017), Economic Survey: Austria 2017, OECD publishing, Paris

http://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-aut-2017-en

4. Career guidance and counselling,

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/34-career-guidance-and-counselling-austria

Thảo Lê, NIVT

Last modified on Thứ tư, 04 Tháng 12 2019
  • Bình luận
  • Đọc 300 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020