Đề tài NCKH

Danh mục đề tài cấp Bộ năm 2019, 2020

Danh mục đề tài cấp Bộ năm 2017-2018

Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp đầu tư đồng bộ phát triển các nghề đào tạo trọng điểm

Mã số:CB2013-04-03

Cơ quan quản lý đề tài: Bộ lao động – Thương binh và Xã hội

Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Ban chủ nhiệm đề tài

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Mạc Văn Tiến- Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề

Thư ký: ThS. Nguyễn Quang Việt, Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề

Tên đề tài: Một số giải pháp thúc đẩy phân luồng học nghề sau trung học cơ sở và trung học phổ thông

MÃ SỐ: CB2014-04-35BS

Cơ quan quản lý đề tài: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 Cơ quan chủ trì đề tài: Ban Tuyên giáo Trung ương

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề Ban Tuyên giáo Trung ương

Phó chủ nhiệm:   ThS. Nguyễn Quang Việt, Phó Viện trưởng,  Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Thư ký:  ThS. Lê Thị Mai Hoa, Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề,Ban Tuyên giáo Trung ương

Tên đề tài:  Đổi mới phương pháp xác định các chỉ tiêu đào tạo nghề và hoàn thiện hệ thống giám sát, đánh giá chương trình/chính sách đào tạo nghề

 Mã số: CB 2014-04-04

 Cơ quan quản lý đề tài: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề, Tổng cục dạy nghề

 Thời gian thực hiện: Năm 2014

 Ban chủ nhiệm đề tài

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Phạm Xuân Thu, Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề

Thư ký đề tài: Th.S Phùng Lê Khanh, Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề

Tên đề tài: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quyết định 1956

Mã số đề tài: CB 2013-04-02

Cơ quan quản lý đề tài: Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Thời gian thực hiện: Năm 2013

Ban chủ nhiệm đề tài:

Chủ nhiệm: ThS. Phạm Xuân Thu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Thư ký: ThS Mai Phương Bằng trưởng phòng NCCS Đào tạo nghề Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012

Tên đề tài: Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng hệ thống khung trình độ nghề quốc gia hướng tới cộng đồng ASEAN 2015

Mã số đề tài: CB2012-01-08

Cơ quan quản lí đề tài: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

Cơ quan thực hiện: Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Thời gian thực hiện: Năm 2012

Ban chủ nhiệm đề tài:

Chủ nhiệm: PGS.TS. Dương Đức Lân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề

Thư ký: ThS. Nguyễn Quang Việt, Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề

Tên đề tài: Dự báo xu thế phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng nhu cầu cạnh tranh của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập

Mã số: CT2011-01-02

Cơ quan quản lý đề tài: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Cơ quan thực hiện: Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Thời gian thực hiện: Năm 2011- 2012

Ban chủ nhiệm đề tài:

Chủ nhiệm: TS. Đào Thanh Hương, Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Thư ký : ThS. Nguyễn Thị Hoàng Nguyên, Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Tên đề tài: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGHỀ ĐÁP ỨNG NHU CẦU CẠNH TRANH CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP

 Mã số: CT2011-01-03

 Cơ quan quản lí đề tài: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 Cơ quan chủ trì nghiên cứu: Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề

 Thời gian thực hiện: 2 năm 2011-2012

  Ban chủ nhiệm đề tài:

   Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Cao Văn Sâm, Phó Tổng cục trưởng-Tổng cục dạy nghề

   Thư kí: ThS. Hà Đức Ngọc, Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề

Tên chương trình : Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng nhu cầu cạnh tranh của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập

Mã số: CT2011-01

Cơ quan quản lí đề tài: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Cơ quan chủ trì nghiên cứu: Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Ban chủ nhiêm chương trình:

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tiến Dũng – Tổng Cục trưởng, Tổng cục dạy nghề

Thư kí: PGS.TS Mạc Văn Tiến, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề

Tên đề tài: Xây dựng mô hình dự báo và phương pháp dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo nghề ở các cấp trình độ

Mã số: CB2010-01-06

Cơ quan quản lí đề tài: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

Cơ quan thực hiện: Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề

Thời gian thực hiện: Năm 2010

Ban chủ nhiệm đề tài:

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hoàng Nguyên - Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề

Thư kí đề tài: CN. Phùng Lê Khanh - Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề

Tên đề tài: Các yếu tố và điều kiện thúc đẩy việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động tại doanh nghiệp

Mã số: CB 2007-01-03

Cơ quan quản lí đề tài: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

Cơ quan chủ trì đề tài: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Thời gian thực hiện: Năm 2007- 2008

Ban chủ nhiệm đề tài

Chủ nhiệm: PGS.TS. Mạc Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Thư ký: ThS Phạm Xuân Thu, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Page 1 of 3

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020