Báo cáo quốc gia về đào tạo nghề

Gắn kết với doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp (GDNN) có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo. Việc gắn kết doanh nghiệp với cơ sở GDNN thành công sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Nhà trường, Nhà doanh nghiệp, Nhà nước và xã hội.

Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2015 là ấn phẩm do Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp, Viện Đào tạo nghề Liên bang Đức (BiBB), và GIZ đồng xây dựng tiếp nối cuốn Báo cáo Dạy nghề Việt Nam 2013-2014. Trong năm 2015, Việt Nam đã chứng kiến những thay đổi quan trọng trong đó phải kể tới sự thành lập Cộng đồng ASEAN và 2015 cũng là năm đầu tiên thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp mới, vì vậy cuốn báo cáo này được xây dựng nhằm phản ánh hiện trạng của hệ thống Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam trước những thay đổi mới. Điểm mới của cuốn báo cáo này là Chương 7: Hợp tác với doanh nghiệp trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp với nội dung thể hiện tầm quan trọng về mối quan hệ hợp tác trường học - doanh nghiệp trong việc xây dựng các chương trình hợp tác đào tạo trước những thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động.

Kế thừa phát triển Báo cáo dạy nghề Việt Nam 2011, 2012, Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế giữa Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề (NIVT) Viện Đào tạo và Dạy nghề Liên Bang Đức (BIBB) và tổ chức GIZ, Báo cáo được góp ý về ý tưởng, nội dung và kỹ thuật của hai tổ chức này. Sự tham gia của đại diện các Vụ đơn vị của Tổng cục Dạy nghề. Đồng thời nhiều hội thảo, diễn đàn, tọa đàm khoa học đã được thực hiện để phục vụ cho việc xây dựng Báo cáo.

Những nhận định, đánh giá trong Báo cáo này hoàn toàn mang tình khách quan, khoa học, không nhất thiết phản ánh những quan điểm chính thống của các cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề. Đây là báo cáo cuối cùng mang tên “ Báo cáo dạy nghề” để phù hợp với các quy định của pháp luật vào thời điểm xây dựng Báo cáo. Báo cáo quốc gia về dạy nghề 2013- 2014 gồm 9 cấu phần một cấu phần mới được thêm vào là cấu phần Chi phí lợi ích cấu trúc Báo cáo cũng có một số thay đổi về vị trí cho phù hợp hơn.

Báo cáo Dạy nghề Việt Nam 2012 được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác quốc tế giữa Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề, Viện Đào tạo và Dạy nghề Liên Bang Đức (BIBB) và Tổ chức GIZ,

Báo cáo Dạy nghề Việt Nam 2012. Báo cáo tổng thể về dạy nghề ở Việt Nam hiện nay (cập nhật đến thời điểm tháng 12/2012), những ưu điểm, những tồn tại và hạn chế chính của hệ thống dạy nghề qua tham chiếu với mục tiêu tiêu chí Chiến lược phát triển dạy nghề Việt Nam thời kỳ 2011- 2020 qua đó đề xuất các khuyến nghị để hoàn thiện chính sách nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy nghề.

Báo cáo Dạy nghề Việt Nam 2011 là báo cáo thường niên đầu tiên được xuất bản. Báo cáo là kết quả của sự hợp tác ba bên thành công giữa Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề (VNCKHDN), Tổ chức GIZ và Viện Đào tạo nghề Liên bang Đức (BIBB). Báo cáo quốc gia về dạy nghề 2011 gồm 12 cấu phần, mặc dù được biên soạn trên cơ sở các số liệu thống kê hiện có và chưa thực sự đầy đủ, nhưng đã cho thấy “bức tranh” với nhiều “gam mầu” về dạy nghề của Việt Nam.

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020