C
HỨC NĂNG

Trung tâm Phân tích và Dự báo nhu cầu đào tạo nghề là đơn vị thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề có chức năng thu thập, xử lý, phân tích, dự báo nhu cầu đào tạo nghề và phổ biến thông tin phục vụ công tác nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng để xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách về dạy nghề, tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn của Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề.

N
HIỆM VỤ

- Nghiên cứu và xây dựng cơ sở lý luận thực tiễn về phân tích và dự báo trong lĩnh vực dạy nghề;
- Tổ chức thu thập, xử lý, phân tích, tổng hợp và phổ biến các thông tin tư liệu, tiến bộ, thành tựu khoa học công nghệ trong và ngoài nước về thông tin - thống kê, thị trường lao động trong lĩnh vực dạy nghề;
- Tổ chức điều tra, thu thập, cập nhật và xử lý thông tin, dữ liệu từ các cuộc điều tra cơ bản, điều tra chọn mẫu trong lĩnh vực dạy nghề;
- Nghiên cứu và xây dựng cơ sở dữ liệu, ngân hàng dữ liệu hệ thống thông tin và dự báo về nhu cầu đào tạo nghề;
- Nghiên cứu, cập nhật, xây dựng, đào tạo và chuyển giao công nghệ phân tích, đánh giá, dự báo về nhu cầu đào tạo nghề;
- Thực hiện các dự báo dài hạn, trung hạn, ngắn hạn về nhu cầu đào tạo nghề;
- Xây dựng các mô hình phân tích, đánh giá các chương trình, dự án về dạy nghề;
- Hợp tác với các tổ chức và cơ quan thông tin trong và ngoài nước theo chương trình, kế hoạch và quy định của Viện;
- Tham gia đào tạo trình độ sau đại học về khoa học dạy nghề, tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên trong lĩnh vực dạy nghề và các lĩnh vực có liên quan;
- Tham gia thẩm định, đánh giá các dự án, chính sách, chương trình, công trình nghiên cứu liên quan đến quản lý, chiến lược, chính sách phát triển dạy nghề;
- Cung cấp các dịch vụ tư vấn về dạy nghề cho các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;
- Tham gia xây dựng chiến lược phát triển ngành và chương trình mục tiêu về dạy nghề;
- Thực hiện phân tích và đánh giá định kỳ hoặc đột xuất các vấn đề về dạy nghề;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

L
ÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ


ThS. Phùng Lê Khanh, Giám đốc Trung tâm

Điện thoại: 043.9449.802
Fax: 043.9745.020
Mobile: 0912.852.367
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  • Bình luận
  • Đọc 951 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020

Bản đồ