C
HỨC NĂNG

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển kỹ năng và chuẩn đào tạo nghề là đơn vị thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, có chức năng nghiên cứu cơ bản và triển khai về phát triển kỹ năng và các chuẩn đào tạo nghề làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách, chiến lược dạy nghề; tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn của Viện.

N
HIỆM VỤ

- Nghiên cứu phát triển khung trình độ, tiêu chuẩn kỹ năng nghề và tiêu chuẩn đào tạo nghề, hệ thống đánh giá kỹ năng nghề và các mô hình phát triển kỹ năng;
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng, kiểm soát chất lượng, quản lý chất lượng và kiểm định chất lượng dạy nghề;
- Nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn năng lực và phát triển kỹ năng của cán bộ quản lý, nhà giáo dạy nghề chính quy và dạy nghề thường xuyên;
- Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn cơ sở dạy nghề; nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống danh mục thiết bị dạy nghề chuẩn ở các cấp trình độ đào tạo;
- Tham gia đào tạo trình độ sau đại học về khoa học dạy nghề, tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng: cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề, chuyên gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề, chuyên gia xây dựng ngân hàng câu hỏi và bài thực hành đánh giá kỹ năng nghề, đánh giá viên kỹ năng nghề, kiểm định viên chất lượng dạy nghề;
- Tham gia thẩm định, đánh giá các dự án, chính sách, chương trình, công trình nghiên cứu liên quan đến phát triển kỹ năng và chuẩn đào tạo nghề;
- Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, dịch vụ, chuyển giao công nghệ đào tạo nghề và các lĩnh vực khác có liên quan dưới các hình thức tổ chức, liên kết tổ chức, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và của Viện;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

L
ÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ


ThS. Đặng Thị Huyền, Giám đốc Trung tâm

Điện thoại: 04.39448764
Fax: 043.9745.020
Mobile: 0915.866.706
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Bình luận
  • Đọc 1013 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020

Bản đồ