C
HỨC NĂNG

Phòng Nghiên cứu Phát triển chương trình dạy nghề là đơn vị thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề có chức năng nghiên cứu các luận cứ khoa học, tư vấn khoa học nhằm phát triển chương trình dạy nghề và đổi mới phương pháp dạy nghề cho các trình độ đào tạo nghề trong hệ thống dạy nghề Việt Nam; Tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Viện.

N
HIỆM VỤ

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển chương trình sư phạm dạy nghề, chương trình dạy nghề, phương pháp xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề, nguyên tắc, qui trình xây dựng chương trình khung, chương trình dạy nghề các cấp trình độ đào tạo nghề trong dạy nghề;
- Nghiên cứu phương pháp luận xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề và các đối tượng có liên quan;
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phương pháp dạy nghề, đổi mới phương pháp dạy nghề, công nghệ dạy học trong các cơ sở dạy nghề;
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý dạy nghề, đổi mới quản lý ở cơ sở dạy nghề;
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển học liệu dạy nghề; qui trình, nguyên tắc khai thác, sử dụng học liệu, phương tiện và công nghệ mới vào dạy nghề;
- Tổ chức, thực hiện các chương trình, dự án, đề tài khoa học về thuộc lĩnh vực phát triển chương trình dạy nghề, phương pháp dạy nghề, học liệu dạy nghề và các lĩnh vực có liên quan;
- Phối hợp với các các đơn vị có liên quan xây dựng các tài liệu, học liệu phục vụ giảng dạy và học tập;
- Tham gia đào tạo trình độ sau đại học về khoa học dạy nghề; Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ mới và các lĩnh vực khác liên quan đến dạy nghề cho giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề;
- Tham gia thẩm định, đánh giá các chương trình dự án, các công trình nghiên cứu về chương trình dạy nghề, phương pháp dạy nghề, học liệu dạy nghề;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

L
ÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ


ThS. Nguyễn Quang Hưng, Phó Trưởng phòng phụ trách

Điện thoại: 043.9746.646
Fax: 043.9745.020
Mobile: 0989.359.459
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  • Bình luận
  • Đọc 1255 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020

Bản đồ