C
HỨC NĂNG

Phòng Kế toán - Tài vụ là đơn vị dự toán cấp III thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, có chức năng tổ chức quản lý hiệu quả và đúng quy định của pháp luật các nguồn tài chính, tài sản phục vụ hoạt động của Viện.

N
HIỆM VỤ

- Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp, được tài trợ, được hình thành từ các nguồn khác và tình hình sử dụng các khoản kinh phí, các khoản thu tại đơn vị;
- Lập dự toán, chấp hành dự toán thu chi Ngân sách Nhà nước, nguồn tài trợ, nguồn khác trong phạm vi được cấp thẩm quyền giao hàng năm. Thực hiện đối chiếu, kiểm tra tình hình thực hiện dự toán thu, chi; tình hình chấp hành các định mức, tiêu chuẩn thu chi; tình hình quản lý và sử dụng các loại tài sản, vật tư của đơn vị theo quy chế chi tiêu nội bộ cuả Viện và quy định hiện hành của pháp luật;
- Tham gia công tác kiểm kê tài sản, kiểm tra kế toán, tổ chức bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo quy định;
- Phổ biến và hướng dẫn các đơn vị trong Viện và cán bộ, viên chức thực hiện đúng các quy định về tài chính, kế toán;
- Lập và đề xuất phân bổ dự toán chi tiết cho hoạt động của các đơn vị trình Viện trưởng phê duyệt sau khi dự toán của Viện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Tổng hợp, phân tích số liệu tài chính, kế toán (tháng, quý, năm...) và đề xuất các giải pháp thực hiện cho Viện trưởng trong công việc điều hành, chỉ đạo, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đúng nội dung, tiến độ, quy định;
- Thực hiện quản lý về mặt giá trị các tài sản của Viện;
- Lập và nộp báo cáo tài chính định kỳ theo đúng quy định;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

L
ÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ


ThS. Hoàng Thị Thu Hà, Trưởng phòng

Điện thoại: 043.944.0231
Fax: 043.9745.020
Mobile: 0904.498.568
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  • Bình luận
  • Đọc 1880 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020

Bản đồ