Ngày 18 tháng 10 năm 2016, Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam và giao cho 2 Bộ Giáo dục và Đào Tạo chủ trì quản lý các trình độ thuộc giáo dục đại học và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì quản lý các trình độ thuộc giáo dục nghề nghiệp. Hầu hết các nước ASEAN cũng đang thực hiện khung trình độ quốc gia của mình và đã đạt được những kết quả tích cực. Bài viết chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và triển khai khung trình độ quốc gia của Singapore từ đó rút ra kinh nghiệm có thể áp dụng cho Việt Nam.

 

1. Bối cảnh

Tại Singapore, công tác đào tạo và phát triển lực lượng lao động bao gồm hai thành phần chính, Giáo dục đào tạo tiền dạy nghề (PET) và Giáo dục đào tạo thường xuyên (CET). Hệ thống PET được hỗ trợ bởi một hệ thống giáo dục mạnh mẽ và được thế giới công nhận, bắt đầu với giáo dục mầm non đến giáo dục đại học. Hệ thống PET chủ yếu cho trẻ em và thanh niên, trang bị cho họ nền tảng giáo dục trên diện rộng và kỹ năng sống, phát triển và chuẩn bị cho tuổi trưởng thành và lực lượng lao động.

Hệ thống CET đa dạng hơn trong việc cung cấp, dành cho độ tuổi trưởng thành và tất cả các đối tượng của lực lượng lao động. Mục đích của CET là trang bị cho lực lượng lao động năng lực cần thiết để đảm bảo họ có thể duy trì lợi ích công việc, nền công nghiệp từ nâng cao hiệu quả công việc của những người lao động có trình độ và những đóng góp không giới hạn vào sự tăng trưởng kinh tế của Singapore. CET đề ra mục tiêu và cụ thể hóa các nhu cầu của người học và nền công nghiệp.

Hệ thống Kỹ năng chuyên môn của lực lượng lao động Singapore (WSQ)  đã được phát triển trở thành hệ thống CET chính  ở Singapore nhằm cung cấp cho nhu cầu giáo dục và đào tạo ở mọi cấp độ của lực lượng lao động.

Trước khi hệ thống WSQ ra đời đã có những chương trình đào tạo và đã thực sự mang lại những nỗ lực đáng kể để phát triển các kỹ năng và kiến ​​thức của lực lượng lao động. Trong khi có những nỗ lực đạt được của CET, trước khi có WSQ, chương trình CET đã bao gồm các khóa học và các chương trình ngắn hạn đáp ứng những trình độ đầy đủ. Tuy nhiên, các khóa học và chương trình chủ yếu được tổ chức khởi xướng, các đề xuất không toàn diện và rất nhiều chương trình có điều kiện cần thiết trước tiên dựa trên trình độ học vấn mà loại trừ một số lượng lớn lực lượng lao động từ việc truy cập các chương trình CET.

Năm 2003, Chính phủ Singapore  đã tạo ra sự chuyển đổi để củng cố các hiệu quả CET qua các bộ phận khác nhau của chính phủ theo một ban luật định  mới, Cơ quan Phát triển lực lượng lao động Singapore (WDA), do đó toàn bộ CET sẽ được phối hợp tốt hơn và đưa ra một chiến lược phối hợp để đạt được các kết quả CET mong muốn. Một trong những sáng kiến ​​quan trọng theo WDA mới là việc thiết lập một hệ thống CET toàn diện mà sau này được đưa ra trong năm 2005 như hệ thống WSQ.

 1. 1. Mục tiêu của Hệ thống WSQ

Hệ thống WSQ được phát triển để hỗ trợ sự phát triển kinh tế của Singapore và cho phép tất cả thành phần trong lực lượng lao động Singapore có thể truy cập các chương trình chất lượng, đáng tin cậy và thông tin liên quan tới CET.

Ở cấp độ quốc gia, WSQ vươn tới việc đảm bảo khả năng của những lĩnh vực đã có và mới xuất hiện được đáp ứng; tất cả người lao động được trang bị những năng lực linh hoạt và hỗ trợ họ trong công việc suốt đời.

 Ở cấp độ ngành/ ngành công nghiệp, hệ thống WSQ nhằm làm rõ thêm những năng lực và tính chuyên môn của ngành nghề, chuyên môn hóa lực lượng lao động và nâng cao năng suất của người lao động.

 Ở cấp độ cá nhân người lao động, hệ thống WSQ tìm cách tăng cường các chương trình có chất lượng giúp hỗ trợ nhu cầu đào tạo và nguyện vọng của tất cả người lao động, cung cấp khả năng tiếp cận các chương trình chính qui dẫn tới sự nhận thức trình độ nghề nghiệp và cho phép phát triển việc học tập với WSQ hoặc đóng vai trò là sự kết nối tới các hệ thống trình độ khác nhằm đạt được hiệu quả cao hơn nếu có.

Các mục tiêu của WSQ

 

Các nguyên tắc và tính năng chính của WSQ

Các thiết kế của hệ thống WSQ được dựa trên bốn nguyên tắc đó là:
• Tính phù hợp - nghề nghiệp và năng lực dựa trên hệ thống được thiết kế để xây dựng khả năng lao động của ngành công nghiệp.

 • Quyền lợi - Giấy chứng nhận, bằng cấp và chứng chỉ được công nhận bởi ngành công nghiệp, được trao bởi WDA và các cơ quan thiết lập trao tặng.
 • Khả năng tiếp cận - Các chương trình đào tạo theo Modul và linh hoạt cho các cá nhân để có được các kỹ năng và kiến ​​thức mới, hướng tới các mục tiêu đạt được hoặc năng lực đầy đủ.
 • Sự tiến triển - Các loại và cấp trình độ khác nhau, từ Giấy chứng nhận đến Văn bằng chuyên môn và Văn bằng tốt nghiệp cho phép các cá nhân tiếp tục rèn luyện lại kỹ năng và nâng cao hơn nữa.

Các tính năng chính của hệ thống WSQ:

 • Một hệ thống trên cơ sở nghề nghiệp và năng lực thiết kế để hình thành năng lực của ngành.
 • Các mô-đun đào tạo riêng lẻ và linh hoạt có thể được thực hiện theo yêu cầu và khi cần thiết để có được các kỹ năng và kiến ​​thức mới, hoặc hình thành khung trình độ đầy đủ,
 • Việc đánh giá và cấp giấy chứng nhận được dựa trên năng lực để chứng minh khả năng theo yêu cầu của ngành đưa ra.
 • Dành cho tất cả các công nhân và các chuyên gia.
 • Nhận ra các yếu tố trước khi học tập như kinh nghiệm làm việc và các thông tin,
 • Bằng cấp và chứng chỉ được dựa trên các tiêu chuẩn đồng thuận của ngành.
 • Các tiêu chuẩn WSQ có thể so sánh với các thông tin do cơ quan công nhận bằng cấp quốc tế và địa phương.

2. Cấu trúc hệ thống WSQ của Singapore

           Hệ thống WSQ là một hệ thống trình độ dựa trên yếu tố năng lực, trang bị cho người lao động những năng lực cơ bản và suốt quá trình làm việc cũng như các năng lực chuyên sâu trong nghề nghiệp và ngành đặc thù. 

Các loại hình năng lực WSQ

          Hệ thống trình độ WSQ bao gồm sáu cấp trình độ nghề nghiệp, từ Giấy chứng nhận và chứng nhận cao hơn, chủ yếu nhằm vào các nghề lao động chân tay / kỹ thuật tới các Giấy chứng nhận nâng cao và Văn bằng nhằm mục tiêu mở rộng vào các công việc giám sát / quản lý và tới Văn bằng chuyên môn, Giấy chứng nhận tốt nghiệp / Văn bằng hướng tới các công việc đặc thù và chuyên môn hóa.

Các trình độ WSQ

WSQ hiện nay bao phủ 26 khu vực bao gồm các khung ngành công nghiệp “theo chiều dọc” như hàng không vũ trụ, chế tạo tấm wafer, an ninh, hình ảnh động và du lịch kỹ thuật số, và các khung xuyên suốt “theo chiều ngang” như quản trị kinh doanh, lãnh đạo và quản lý con người và dịch vụ hoàn hảo.

Độ bao phủ của WSQ

 

3. Sự tham gia và hợp tác của Khu vực công nghiệp

Để đảm bảo sự phù hợp của hệ thống WSQ và các khung bởi các bên liên quan, mỗi khung WSQ được hỗ trợ bởi một tổ hợp các Kỹ năng nguồn nhân lực và Đào tạo (MSTC) và Ủy ban các kỹ năng kỹ thuật.

MSTC là một hội đồng cấp cao theo dõi các kỹ năng nguồn nhân lực và nhu cầu đào tạo của khu vực họ kiểm soát. MSTC bao gồm các đại diện từ người sử dụng lao động, công đoàn và các cơ quan kinh tế xem xét các nhu cầu về kinh doanh, công nhân và ngành công nghiệp. Các thành viên của MSTC thường là các thành viên quản lý cấp cao của các công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các chuyên gia lĩnh vực công nghiệp, đại diện công đoàn, các đại diện bộ và ban ngành của chính phủ, bao gồm cả ngành nghề độc lập và chủ doanh nghiệp. Một tổ hợp MSTC thường có các vai trò sau:

 • Cung cấp các giải pháp cho WDA về các nhu cầu kỹ năng và đào tạo của ngành.
 • Tư vấn về sự cần thiết cho trình độ và thiết kế rộng rãi của các kh
 • Phát triển các tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp và khung trình độ
 • QuaÒng baì caìc tiêu chuẩn nãng lực cụ thể về nôòi taòi khuôn khổ ngành công nghiệp WSQ
  Cung cấp các dấu hiệu về nhu cầu phát triển năng lực nguồn nhân lực hiện tại và tương lai.

MSTC thường được hỗ trợ bởi Uỷ ban Kỹ năng kỹ thuật được đại diện bởi các ứng viên nguồn nhân lực, giám sát viên và chủ sở hữu của các ngành nghề mà khuôn khổ WSQ đang được thiết kế. Uỷ ban các kỹ năng công nghệ cung cấp đầu vào cho các tiêu chuẩn năng lực, thiết kế trình độ và kiểm tra các nội dung năng lực của các khuôn khổ WSQ.

Đại diện ba bên của công đoàn, người sử dụng lao động và chính phủ bao quanh sự phát triển và thực hiện của bất kỳ khuôn khổ WSQ nào; đảm bảo sự phù hợp và nhập vào của các chương trình WSQ. Các thành viên MSTC thường tình nguyện bỏ thời gian và chuyên môn của họ để đóng góp vào sự phát triển chung của ngành công nghiệp. WDA cung cấp sự hỗ trợ cho các MSTCs này và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoạch định chiến lược, phát triển và thực hiện các khuôn khổ WSQ và các sáng kiến ​​phát triển nguồn nhân lực khác nhau.

4. Tổ chức và quản lý

Cơ quan phát triển lực lượng lao động (WDA) được giao nhiệm vụ phát triển và hoàn thiện hệ thống WSQ, đồng thời đại diện trao các văn bằng và chứng nhận modul WSQ.

WDA giám sát phương pháp của việc phát triển và thực hiện WSQ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan kinh tế để bắt đầu sự thành lập của MSTCs và WDA, thường trực tiếp tham gia vào sự phát triển thực tế của các khuôn khổ WSQ với MSTC. WDA cung cấp các hướng dẫn về bản đồ định dạng, phát triển và duy trì của các năng lực, tiêu chuẩn năng lực, hướng dẫn chương trình, cung cấp các hướng dẫn về thiết kế trình độ và giám sát việc ban hành các chứng chỉ.

WDA ảnh hưởng đến việc thực hiện của các chương trình đào tạo và đánh giá trong WSQ, và chịu trách nhiệm về chất lượng của các chương trình WSQ thông qua chế độ đảm bảo chất lượng. Mạng lưới WSQ của các cơ sở đào tạo bao gồm các tổ chức thành lập chẳng hạn như Viện Giáo dục Kỹ thuật (ITE), Đại học Bách khoa, các viện sau đại học, cũng như các học viện đào tạo lớn cung cấp modul WSQ, các chương trình đào tạo hoàn thiện, các cơ sở đào tạo nhỏ hơn và các cơ sở đào tạo tại nhà tập trung vào lĩnh vực của đào tạo WSQ.

Nhóm khoảng 50 nhà cung cấp đào tạo WSQ được gọi là các Trung tâm CET. Những trung tâm này là điểm truy cập chính cho các chương trình đào tạo hỗ trợ cho các cá nhân địa phương, những người tìm kiếm các khóa đào tạo nâng cao và thường xuyên về dịch vụ tiếp cận dịch vụ một cửa từ tư vấn và giới thiệu nghề nghiệp tới các dịch vụ tìm việc và thay đổi đào tạo. Các trung tâm CET cũng hướng tới các dịch vụ - nhằm đưa ra đánh giá - cho cả người lao động trong và ngoài nước, những người cần năng lực được kiểm tra và xác nhận mà không cần trải qua đào tạo và các trung tâm, được yêu cầu các trình độ đầy đủ dựa vào khả năng của họ.

Các cơ sở WSQ nhỏ hơn tập trung vào cung cấp các chương trình mô-đun WSQ và các chương trình đặt hàng cho đối tác công ty. ATO tại chỗ có xu hướng là các công ty lớn hơn với các bộ phận được thiết lập cho công tác đào tạo và phát triển tổ chức là những đối tượng muốn kết hợp các nguyên tắc CBTA và các chương trình WSQ như kết hợp phát triển và đào tạo nhân viên. ATO tại chỗ cũng sử dụng các khung WSQ để cải thiện các hệ thống tuyển dụng, lựa chọn và quản lý nhân viên thực hiện. Các loại khác nhau của WSQ, ATOs hỗ trợ để đảm bảo mang tới sự tiếp cận cộng đồng cho các nhóm lao động khác nhau và đáp ứng tốt các nhu cầu đa dạng về CET của một ngành.

Quy trình đào tạo và phát triển WSQ được giới thiệu trong biểu đồ sau:

Quy trình đào tạo và phát triển WSQ

Quy trình đào tạo và học tập

Các cơ sở đào tạo WSQ (được công nhận) chịu trách nhiệm cho việc phát triển và cung cấp các chương trình đào tạo và đánh giá WSQ. Chất lượng đào tạo WSQ và các chương trình đánh giá được đảm bảo thông qua quá trình công nhận WSQ.

Khung đảm bảo trình độ chất lượng WSQ của WDA đã phát triển và được chắt lọc trong những năm qua nhưng chủ yếu tập trung xung quanh các yếu tố sau đây:

- Sự xác lập của các nhà cung cấp đào tạo WSQ.

- Khóa kiểm định WSQ.

- Thiết lập các tiêu chuẩn tham điểm cho các giảng viên, giám định viên và các nhà phát triển chương trình giảng dạy.

- Các đóng góp cải tiến thường xuyên (CIRs) của nhà cung cấp dịch vụ đào tạo WSQ.

- Hướng dẫn chính sách, tư vấn và hỗ trợ cho các nhà cung cấp đào tạo WSQ.

- Hệ thống bảo mật và quản lý theo dõi của việc phát hành các thông tin WSQ.

Khung đảm bảo chất lượng WSQ bao gồm các cơ chế trước kiểm định và thường xuyên để đảm bảo chất lượng, độ tin cậy và sự công nhận các chương trình WSQ, bằng cấp và giấy chứng nhận. Trong suốt giai đoạn trước kiểm định, các nhà đào tạo WSQ tiềm năng đang phải chịu sự kiểm tra về tình trạng tổ chức và theo dõi hồ sơ, quy trình và hệ thống của họ để đảm bảo chất lượng thiết kế khóa học và giao hàng, chương trình giảng dạy và đánh giá nguyên vật liệu cũng như thông tin của nhân viên bao gồm cả quản lý, giảng viên, giám định viên và các nhà phát triển chương trình giảng dạy.

Sau khi nhà cung cấp dịch vụ đào tạo đã được WSQ được công nhận, họ  phải chịu sự kiểm tra đánh giá hàng năm về bốn lĩnh vực chính - hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ của thiết kế khóa học, phát triển và triển khai, hệ thống quản lý giáo dục thanh niên, hệ thống đánh giá kết quả đầu ra, và hệ thống quản lý hành chính, để xác định nếu họ có thể tiếp tục tư cách như là nhà cung cấp dịch vụ đào tạo WSQ.

Đào tạo quản trị viên và giáo viên

Trong khung đảm bảo chất lượng WSQ có tiêu chí cụ thể về trình độ và thông tin của giảng viên WSQ, giám định viên và các nhà phát triển chương trình giảng dạy. Khung WSQ về Đào tạo và Giáo dục thanh niên (TAE) đã được phát triển để hỗ trợ phát triển năng lực của giảng viên WSQ, giám định viên và các nhà phát triển chương trình đào tạo (gọi chung là các nhà giáo dục cho độ tuổi trưởng thành). WDA cũng đã thiết lập Viện cho người trưởng thành học tập (IAL), trọng tâm vào lĩnh vực phát triển năng lực của các nhà giáo dục cho người trưởng thành, cung cấp các chương trình trong khung TAE WSQ và tiến hành nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển lực lượng lao động và giảng dạy cho người trưởng thành.

Chính sách của WDA đảm bảo đến năm 2015, đa số, nếu không phải tất cả những nhà giáo dục cho người trưởng thành, đạt được các bằng cấp liên quan (hoặc tương đương) trong khuôn khổ TAE WSQ cho vai trò mà họ đang thực hiện:

Vai trò

Chứng nhận TAE WSQ

Phát triển giáo dục

Văn bằng cho người trưởng thành và Giáo dục thường xuyên

Giảng viên và/hoặc Kiểm định viên

Chứng chỉ nâng cao trong kiểm định và đào tạo

Ngoài việc cung cấp các tiêu chuẩn TAE WSQ, IAL cũng tổ chức ở nước ngoài các chương trình thạc sĩ trong lĩnh vực CET, đào tạo dựa trên năng lực và kiểm định, và đã thành lập một học viện cho các chuyên gia Giáo dục Thường xuyên (ACES) nơi sẽ cung cấp cả hội thảo mặt-đối-mặt (ví dụ như hội thảo về văn bản tiêu chuẩn năng lực, công nhận trước khi học tập, v.v…) và môi trường học tập ảo (ví dụ như nội dung học tập gắn trên trang web ảo hóa), và một nền tảng cho sự hợp tác, tham gia và chia sẻ trong cộng đồng CET. IAL cũng đã ra mắt Mạng Giáo dục cho người trưởng thành (AEN)  hỗ trợ sự phát triển chuyên sâu của các thành viên và mang lại giáo dục dành cho người trưởng thành với nhau để chia sẻ thực tiễn và với mục đích nâng cao chất lượng học tập dành cho người trưởng thành và chuyên nghiệp hóa hơn nữa cộng đồng giáo dục cho các đối tượng này.

5. Mối liên kết với NQF quốc tế ( quốc gia và khu vực)

Năm 2007/2008, WDA ủy quyền UK NARIC tiến hành một nghiên cứu điểm chuẩn để xác định tính so sánh của hệ thống và các giải thưởng WSQ với các khung tiêu chuẩn quốc gia khác và hệ thống tiêu chuẩn của Singapore. Nghiên cứu tiêu chuẩn so sánh WSQ của Singapore với hệ thống học tập của Singapore trực thuộc Bộ Giáo dục nước này và khung tiêu chuẩn quốc gia của Australia, New Zealand, Canada, Vương quốc Anh (Anh và Scotland), Hà Lan, Nhật Bản và Singapore của Singapore. UK NARIC cũng đã làm một nghiên cứu so sánh của WPLN trao tặng cho GCE 'N' / 'O' / 'A' Cấp Tiếng Anh và Toán, IELTS, BULATS, kiểm tra tiếng Anh như TOEFL iBT, thử nghiệm tiếng Anh giao tiếp quốc tế (TOEIC).

Các nghiên cứu so sánh kiểm tra các khía cạnh khác nhau của thời gian, yêu cầu đầu vào, năm giải thưởng, loại khóa học / nhà cung cấp dịch vụ đào tạo, phương pháp đánh giá, kết quả nghề nghiệp, nội dung khóa học và cơ cấu và đảm bảo chất lượng. Những phát hiện chính của nghiên cứu so sánh cho thấy rằng hệ thống WSQ và giải thưởng có thể so sánh với các hệ thống học tập và trình độ quốc gia khác của Singapore và cho thấy rằng giải thưởng WSQ WPLN cũng so sánh với mức độ thích hợp của các hệ thống thử nghiệm thành thạo ngôn ngữ quốc tế.

Những phát hiện của các nghiên cứu tiêu chuẩn đã giúp đẩy nhanh việc công nhận WSQ hệ thống và các giải thưởng giữa các ngành công nghiệp, người sử dụng lao động và các tổ chức công nhận giải thưởng WSQ so sánh để xem xét như là tiêu chuẩn cho việc làm và mục đích nghiên cứu thêm. Cục Thống kê Singapore cũng đã nhóm giải thưởng WSQ vào phân loại tiêu chuẩn giáo dục Singapore cùng với các giải thưởng học tập của nước này.

6. Bài học kinh nghiệm và thách thức

Các kiểm tra thực sự về giá trị của WSQ trong việc áp dụng cuối cùng của WSQ như tiêu chuẩn để làm việc và học tập hơn nữa bởi người sử dụng lao động và các tổ chức, và tác động tích cực nó đã làm cho người sử dụng lao động và cá nhân người lao động. Tuy nhiên, việc áp dụng các WSQ không dễ dàng như tiêu chuẩn độ hàn lâm truyền thống, nó cần có sự ưu tiên trong danh sách đủ điều kiện được công nhận bởi người sử dụng lao động và các tổ chức, những đối tượng cần  được thuyết phục về giá trị của tiêu chuẩn WSQ.

Lúc bắt đầu, cần có sự phối hợp của các đối tác và các bên liên quan tham gia vào việc phát triển và thực hiện các WSQ, đề xuất giá trị của WSQ cho ngành công nghiệp và các mục tiêu mà WSQ tìm kiếm để đạt được là rất quan trọng để có thể thực hiện tới bước cuối cùng và đạt được thành công của WSQ trong ngành công nghiệp. Quan trọng không kém là sự sẵn sàng của các cơ quan chính phủ khác nhau làm việc tay trong tay để giải quyết các vấn đề phát triển nguồn nhân lực cho ngành. Điều này là hiển nhiên trong sự tham gia của các cơ quan kinh tế trọng điểm trong các ủy ban đào tạo và xây dựng các kỹ năng nguồn nhân lực WDA. Kỳ năm ngoái, WDA đã nhìn thấy sự gia tăng ổn định trong việc cung cấp chứng nhận WSQ và số lượng cá nhân được chứng nhận theo hệ thống WSQ. Các công ty và cá nhân đã báo cáo tác động tích cực của WSQ.

Sự liên quan tiếp theo của WSQ nằm trong sự sẵn sàng của WDA thường xuyên gặp thách thức bởi các nguyên tắc cơ bản của WSQ để đảm bảo rằng hệ thống WSQ giữ vững và phát triển với sự phát triển của tình hình kinh tế Singapore. Việc đảm bảo WSQ của chúng tôi sẽ được tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc thêm để phục vụ cho người lao động của tất cả các cấp, bao gồm những chuyên gia, nhà quản lý, điều hành - các PMEs, được phát triển tương ứng với tỷ lệ nhân viên cấp bậc và thông tin. Xây dựng hệ thống của WSQ sẽ phải giải quyết các nguyện vọng và nhu cầu phát triển của PMEs, bao gồm các tiêu chuẩn nghề nghiệp được tài liệu, trình độ được thiết kế, đào tạo và đánh giá được thực hiện và các mối liên kết mà WSQ có thể thực hiện với các viện đại học trong và ngoài nước.

Phạm Xuân Thu và nhóm nghiên cứu của NIVT.

Last modified on Thứ tư, 25 Tháng 3 2020
 • Bình luận
 • Đọc 4828 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

 • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020